1e Ebbingestraat geeft geheimen prijs

1e Ebbingestraat geeft geheimen prijs

Geschiedenis, Nieuws 0 Comment

Werkzaamheden voor herinrichting leggen archeologische vondsten bloot

Aan de voet van de Cellebroederspoort zijn restanten ontdekt van een laatmiddeleeuwse grachtmuur en de aanzet tot een bruggewelf. De werkzaamheden om de Ebbingestraten opnieuw in te richten en het riool te vervangen, zijn op die plaats stil gelegd. Komende week wordt verder archeologisch onderzoek verricht. Het college van B&W neemt straks een besluit over de vondsten, dit in tegenstelling tot het verleden.

De bloot komen te liggen aanzet tot een bruggetje over de Cellespijp.

Wateroverlast
Bij hevige regenval hebben de Ebbingestraten, gelegen aan de rand van de oude binnenstad, regelmatig te kampen met wateroverlast. Bij de Cellebroederspoort gaat de 1e Ebbingestraat over in de 2e. Na zeven jaar voorbereiding stak wethouder Meijering in maart de schop in de grond als start voor de herinrichting. Naast een nieuw riool wordt de bestrating vernieuwd en de rijweg smaller gemaakt met een bredere stoep. Er wordt eenrichtingsverkeer ingesteld tussen Meeuwenweg en Kennedylaan plus de instelling van een 30km-zone. Voetgangers en fietsers onder de Cellebroederspoort worden gescheiden, zoals al eerder is gepoogd. Als de fietsers langs de poort gaan, volgen ze in feite het tracé van de vroegere Reeve die binnenstads de Cellespijp heette en naar de Burgel leidde.

Cellespijp
Kaartfragment uit Kampen Stadsgids.<br>Naast het cijfer 18 ligt de Cellespijp.De restanten hebben geen directe relatie met de Cellebroederspoort en hebben geen beschermde status. Tussen de grachtmuren stroomde ooit de gracht van de Cellebroedersweg. Deze Cellespijp lag in het verlengde van de Reeve, een waterloop die een verbinding vormde tussen de Burgel en de voormalige Zuiderzee. Zowel over de Reeve als de Burgel wordt gesuggereerd dat het ooit, meer of minder, zijtakken van de IJssel waren maar dit heeft de gemeente nog nooit goed laten uitzoeken. Tijdens de stadsuitbreiding van Kampen tussen 1462 en 1505 kwam het laatste deel van De Reeve binnen de stad te liggen en omgevormd tot de Cellespijp. De gevonden muurdelen zijn overblijfselen van die toenmalige gracht. Het brugrestant is van latere datum en dateert uit de 16e eeuw. Vermoedelijk is de Cellespijp in de 19e eeuw gedempt en zijn toen ook de brug en de grachtmuur (deels) gesloopt.

Besluitvorming
Het muurwerk wordt nauwkeurig in kaart gebracht en de aanleg van het regenwaterriool wordt maandag 2 juli hervat. Vanwege de historische en wetenschappelijke betekenis wil de gemeente Kampen de restanten onderzoeken en zoveel mogelijk behouden. Na de ophef over de sluis van Swets, die aan de Noordweg gevonden werd bij bouwwerkzaamheden voor een parkeerdek, besloot het gemeentebestuur dat zij voortaan beslist over het vervolg na een vondst. Voorheen lag veel beslissingsbevoegdheid bij de stadsarcheoloog, Alexander Jager. Hij wist van het bestaan van het bruggetje in de Ebbingestraat maar niet van de restanten. De sluis van Swets in Brunnepe was twee jaar geleden een nog grotere verrassing en werd volgens sommigen op een geniepige wijze gesloopt. Wat er met de restanten bij de Cellebroederspoort gebeurt, is nog ongewis. Op Facebook worden tal van suggesties gegeven.

Restanten van een laatmiddeleeuwse grachtmuur die gevonden zijn bij de Cellebroederspoort in de Ebbingestraat.

Zie ook:
Sluis in Brunnepe vernietigd
Swets sluis (animatie)

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top