Beheer grondwatermeetnet Reevediep overgedragen

Beheer grondwatermeetnet Reevediep overgedragen

Natuur, Nieuws 0 Comment

Rijkswaterstaat vervolgt metingen effecten op grondwaterstand

In de omgeving van het Reevediep staan al enkele jaren een groot aantal peilbuizen om de grondwaterstanden te meten. Tijdens de graafwerkzaamheden van het Reevediep werden deze uitgelezen door aannemer Isala Delta. Nu het Reevediep klaar is, is het beheer van het grondwatermeetnet overgedragen aan Rijkswaterstaat.

Effecten
Met de peilbuizen worden de effecten op de grondwaterstand gemeten als het Reevediep vol water staat. Bijvoorbeeld als het IJsselmeerwater door storm opgestuwd wordt of als de IJssel zo hoog staat dat het ook door het Reevediep stroomt.
De grondwaterstanden zijn openbaar en te zien op de website van TNO. Vanaf 1 januari worden de gegevens gepubliceerd op de website van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Iedereen met interesse in de ondergrond, kan daarvan (gratis) de gegevens bekijken en aanvragen.
Binnenkort worden de huidige meetnetinstrumenten vervangen door nieuwe. Ook worden dan de peilbuizen nagekeken en zo nodig gerepareerd of opnieuw geplaatst.

Peilbuis om de grondwaterstanden te meten.

Tweehonderd
Binnen het projectgebied van Ruimte voor de Rivier vinden metingen plaats met meetpunten van onder andere waterschap Groot Salland. Dit meetnet is nu verder verfijnd. Hiervoor zijn in het deelproject Zomerbedverlaging in 2012 en 2013 meetpunten geplaatst in de stad Kampen en het uiterwaardengebied tussen Kampereiland en Zwolle. Afgelopen tijd zijn door het bedrijf BOOT aanvullende meetpunten geplaatst in het deelproject Reevediep.
In totaal zijn er dan bijna tweehonderd meetpunten geplaatst. De gegevens daaruit worden een paar keer per jaar uitgelezen en gepubliceerd. Sommige meetpunten worden tijdens de realisatieperiode met een speciale verbinding ‘realtime’ uitgelezen om in de gaten te houden wat er gebeurt tijdens de werkzaamheden.

Grondwaterstandmeetpunten.

Maatregelen
Op deze manier kan de komende tientallen jaren in de gaten worden gehouden of, en zo ja welke gevolgen de uitvoering van de Zomerbedverlaging en de bouw van het Reevediep hebben op de grondwaterstand in het projectgebied.
In de planfase zijn berekeningen gemaakt voor de grondwatereffecten voor de deelprojecten Zomerbedverlaging en de hoogwatergeul Reevediep. Op basis daarvan zijn in de plannen ook maatregelen opgenomen. Zoals bij het Reevediep de aanleg van kwelsloten en de afdichting van de nieuwe vaargeul.
Deze maatregelen moeten vernatting of verdroging van onder meer agrarische percelen voorkomen. Met het grondwatermeetnet kan worden gevolgd of de berekende effecten kloppen met de werkelijkheid. En dus of er wel of niet extra maatregelen noodzakelijk zijn.

Zie ook:
Kennismaking met Reevediep op Tweede Paasdag (video)
Koning bezoekt Reevediep maar opent geen vaarroute
Dijken Reevediep in kaart gebracht door waterschap

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline terugkoppelingen
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x