Zorg voor waterbeheer door waterschap wijzigt

Zorg voor waterbeheer door waterschap wijzigt

Nieuws 0 Comment

Harmonisatie beheer en keuze voor robuust watersysteem

Het stelsel van kanalen en sloten wordt ingericht op basis van gelijke criteria in het hele gebied van waterschap Drents Overijsselse Delta. Het Algemeen Bestuur van WDODelta heeft gisteren een besluit genomen over de aanpassingen in haar werkgebied. Belangrijk uitgangspunt is het beperken van de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast, watertekort en verdroging. Op dit moment kiest het waterschap vanwege de aanhoudende droogte voor een maximale wateraanvoer om sloten op peil te houden.

Aanpassingen in onderhoud
Uitgangspunt van het nieuwe beleid voor waterschapzorg is harmonisatie van het waterbeheer in de gebieden van voormalige waterschappen Reest & Wieden en Groot Salland. Het waterschap zal de watergangen, waar relatief veel water doorstroomt, zelf gaan onderhouden. Pachters en grondeigenaren zullen de watergangen onderhouden waar minder water doorstroomt, maar die wel belangrijk zijn voor een goed functionerend watersysteem. Daarom gaat het waterschap ook controle uitvoeren op het onderhoud. Bij het maken van nieuwe onderhoudsplannen zegt het waterschap toe rekening te houden met de wensen van eigenaren en gebruikers. De mogelijkheden voor maaiselverwerking kunnen ook veranderen en het tijdstip van maaien kan soms bepaald worden in overleg.

Geopende stuwen moeten zorgen voor een maximale wateraanvoer.

Tijdspad en genieten
Grondgebruikers en andere belanghebbenden worden betrokken bij eventuele profielaanpassingen om watergangen te kunnen onderhouden. Ter wille van communicatie en overleg zal WDODelta de wijzigingen niet in verschillende deelgebieden uitvoeren gedurende een periode van vier achtereenvolgende jaren. In januari 2019 is het de bedoeling om te starten in het noorden van het werkgebied (onder Assen) om na een jaar of vier te eindigen boven Deventer.
Mensen moeten kunnen genieten van het water. Samen met haar waterbeheertaak wil het bestuur van het waterschap dit mogelijk maken. Een deel van de dijken, onderhoudspaden en wateren wordt opengesteld voor wandelen, ongemotoriseerd varen en schaatsen. Bewoners en ondernemers met ideeën voor bijvoorbeeld wandelroutes of schaatstochten zijn welkom en bespreekbaar.

Aanhoudende droogte
Op basis van de huidige weersverwachtingen stuurt WDODelta aan op maximale wateraanvoer. De waterpeilen in sloten, weteringen, kanalen en rivieren worden daarmee de komende dagen op voldoende peil gehouden. Er zal ook een kleine buffer aangelegd worden. Met deze maatregelen hoopt het waterschap zolang mogelijk aan de watervraag te kunnen voldoen. Een eventueel onttrekkingsverbod zou dan ook zo lang mogelijk uitgesteld worden. Het blijft maatwerk en het waterschap calculeert ook eventuele afvoer in van extra water. Het weer kan zomaar ineens omslaan.

Het hoofdkantoor van WDODelta aan de Dr. Deenweg in Zwolle dat in 2016 gebouwd is.

Zie ook:
Waterschap is alert maar niet bezorgd

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline terugkoppelingen
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x