SSK schaart zich achter Menno van Coehoorn

SSK schaart zich achter Menno van Coehoorn

Nieuws 0 Comment

Monumentenraad steunt visie wethouder op beschildering kazemat

De meningen over het beschilderen van de bunker bij Seveningen botsen. Menno van Coehoorn kaartte het ”bekliederen” aan van het gemeentelijk monument. SSK onderschrijft dit beklag. Wethouder Holtland ziet in het ”beschilderen” echter geen bezwaar en wordt hierin gesteund door de Monumentenraad. Als het plan doorgaat om het StAKK de kazemat periodiek te laten beschilderen, verzoekt SSK het college dringend om het bouwwerk de status van monument in te trekken.

Traditie
In haar vergadering van vorige maand stond de kazemat op Seveningen bij de Monumentenraad op de agenda. Stichting Menno van Coehoorn had de MR aangeschreven en de MR waardeert ”de aandacht die de stichting heeft voor ons (in dit geval) militair erfgoed”. Reeds bij aanwijzing van de kazemat in 2010 heeft de MR laten weten ”geen bezwaar te hebben tegen de ludieke schilderingen van de kazemat, onder andere omdat dit inmiddels een traditie is geworden”. Ze adviseerde zelfs om de schilderingen, mist niet kwetsend, niet te belemmeren. Het geheel in de oorspronkelijke staat terugbrengen en dat ook handhaven ziet de MR niet als een logische stap.
Uit de reactie van monumentenwethouder Holtland aan Kamper Nieuws blijkt dat hij op precies dezelfde lijn zit. Hij ziet dan ook geen bezwaar in het voornemen om het historische verdedigingswerk te laten adopteren door Stichting Ateliervoorziening Kunstenaars Kampen per januari 2019 (eerder was per abuis geschreven over november 2018). ”Bovendien,” geeft Albert Holtland aan, ”zal er gebruik worden gemaakt van verf die het monument niet aantast.

Antje Stel bereidt de protestschildering van Menno van Coehoorn voor.

Afschrijving
Stichting Stadsherstel Kampen is het eens met Menno van Coehoorn dat het bekladderen van de enige kazemat op Kamper grondgebied ongepast is (zie onderaan). De SSK is van mening dat ”de kazemat, nu deze de status gemeentelijk monument heeft, weer de originele kleur zou moeten hebben en goed onderhouden dient te worden”. De stichting verwijst naar de gemeentelijke Erfgoedverordening 2011 artikel 9 lid 1 en 2. Daarin staat vermeld dat het verboden is een gemeentelijk monument te beschadigen, te vernielen of te ontsieren. Als de bunker aan StAKK in gebruik wordt gegeven, verzoekt SSK het college dringend ”de rivierkazemat de status van gemeentelijk monument te ontnemen”. Zij vreest voor precedentwerking.
Het terugbrengen van de bunker in de oorspronkelijke staat, acht Holtland niet realistisch. Strikt genomen zou dan zelfs de houten ombouw teruggeplaatst moeten worden, waarmee de kazemat in het landschap werd gecamoufleerd. Wel is Holtland bereid om eventueel een informatiebord te laten maken waarvoor hij dan de Koggewerf als logische plek voor plaatsing ziet. Menno van Coehoorn heeft hierop nog niet gereageerd.

Het geschilderde protest van Stichting Menno van Coehoorn tegen het bekladderen.

Zie ook:
Menno van Coehoorn ageert tegen bunkerbekladding

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top