Voorbereidingen herstart bouw parkeerdek Brunnepe beginnen maandag

Voorbereidingen herstart bouw parkeerdek Brunnepe beginnen maandag

Nieuws 0 Comment

Raad akkoord met forse financiële injectie en inspectie akkoord met nieuw veiligheidsplan

De bouw van het parkeerdek bij de Buitenhaven wordt deze maand weer opgepakt. De gemeenteraad is akkoord gegaan met 1,9 miljoen euro aan extra kosten. De arbeidsinspectie heeft de nieuwe plannen goedgekeurd. Gisteravond werden omwonenden en belangstellenden bijgepraat in Reyersdam. Naast opluchting was er ook scepsis. De bouw zal tenminste de rest van het jaar duren. En daarmee ook de overlast.

Nieuw geld
In haar laatste vergadering is de gemeenteraad akkoord gegaan met een voorstel van het college om 1,9 miljoen euro extra vrij te maken voor de bouw van het parkeerdek aan de Noordweg. Bovenop het reeds gereserveerde bedrag komen hiermee de totale kosten op 5,1 miljoen euro. Sommige partijen voelden zich met de rug tegen de muur staan omdat stoppen met het project nog meer zou kosten (aan onder meer afkopen van partijen). Alle raadsfracties gingen akkoord en wethouder Meijering herhaalde gisteravond flink te balen van de extra kosten. Deze komen onder andere voort uit het stilleggen van het werk, een verkeerde inschatting van het grondwaterpeil en extra saneringskosten. Een enkeling in de zaal gaf aan dat het hele project niet nodig is geweest en dat het om prestige draait. De gemeente stelt dat de optie om te stoppen is onderzocht maar dat zou veel extra kosten met zich meebrengen, zoals het afkopen van het contract met de aannemer en het mislopen van de provinciale subsidie. Ook het vastgestelde parkeerbeleid zou dan weer op de schop genomen moeten worden.
Ondanks de fors toegenomen bouwkosten blijft gebruik van het parkeerdek gratis.

GGD-deskundige Jan van Ginkel en wethouder Geert Meijering informeren de bewoners in Reyersdam.

Nieuwe methode
Nadat het heien scheuren in omliggende panden had veroorzaakt, werd de (voorbereidende) bouw stil gelegd. Daarna werden werknemers ernstig ziek en legde de arbeidsinspectie op 15 december 2016 een bouwstop op. Deze is op 18 december 2017 opgeheven en sindsdien is ernaar gestreefd om zo snel mogelijk verder te gaan. Er lopen nog juridische procedures over de schuldvraag van alle misère maar dit mocht een bouwherstart niet ophouden, vonden alle betrokken partijen. De resterende 37 palen voor de fundering worden met boren de grond in gebracht, met een ”geschroefde stalen buispaal met groutinjectie”.
Grout is een mengsel van water en cement. De grondverdringende geschroefde en geïnjecteerde buispaal wordt gevormd door het trillingarm in de grond schroeven van verloren stalen buizen die aan elkaar gelast worden voor de gewenste diepte. ”Groutinjectie tijdens het schroeven resulteert, naast een smerende werking, in een hoog draagvermogen van de buispaal” laat de gemeente desgevraagd weten en ”de keldervloer wordt vloeistofdicht aangelegd volgens de geldende voorschriften.” Volgens het bestek uit 2014 wordt er inderdaad zogeheten beton XA toegepast. Dat is noodzakelijk om uitdamping tegen te gaan. Blijkbaar werd deze mogelijkheid in 2014 al ingecalculeerd, reageren criticasters, maar is hier bij de uitvoering geen rekening mee gehouden, gezien de latere dramatische gebeurtenissen.

Medewerkers van aannemer Hegeman inspecteren de grond waar het parkeerdek in Brunnepe moet verrijzen.

Oude zorgen
Diverse aanwezige bewoners zijn samen met de wethouder blij dat het bouwen weer begint en dat er een einde komt aan de onzekerheid, al blijven er grote zorgen. Er hangt vaak een sterke geur rondom het terrein hangen, geeft een omwonende aan, maar volgens Jan van Ginkel kan geurbeleving misleidend zijn. De GGD-deskundige verzekert dat er geen enkel risico is voor de omwonenden. ”Het vluchtige pax, dat je soms kunt ruiken, is niet kankerverwekkend.” Een andere omwonende vraagt waarom mannen in gele pakken de grond hebben gecontroleerd terwijl passanten pal erlangs die beschermende kleding missen. Op de vraag wat een veilige afstand zou zijn, komt geen antwoord.
Over de Noordweg kan aannemer Hegeman niet toezeggen dat deze doorgaande verbindingsweg dit bouwjaar altijd open blijft, al wordt daar sterk op aangedrongen. Een bewoonster uit de Margrietstraat geeft aan dat een wegomleiding via de smalle straten rondom de Julianastraat zeer onwenselijk is. Direct aanwonenden, waaronder veel senioren, zitten direct en voortdurend in de uitlaatgassen.
Dit zijn punten die nog meegenomen kunnen worden in het zogeheten BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) ofschoon dat al is vastgesteld.
Installaties in de hoek van het bouwterrein bemalen de grondwaterstand waarvoor op 30 januari het dieselaggregaat is bijgetankt. Maandag 12 februari starten de laatste voorbereidingen en maandag 26 februari begint de echte bouw weer die de rest van het jaar zal duren. Daarna wordt de omgeving ingericht en wordt Brunnepe beloofd er 223 parkeerplekken bij te hebben voor bewoners, bezoekers en toeristen. Tevens moet deze hoek van Kampen dan een mooi gebied rijker zijn. En Brunnepe een episode in haar geschiedenis rijker.

Aanwezigen op de bewonersavond bespreken de schets van het nieuwe parkeerdek in Brunnepe.

Zie ook:
Ondanks kritiek en kosten plannen om bouw parkeerdek te vervolgen

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top