Bezwaar tegen WOZ-waarde in Kampen vaak lonend

Bezwaar tegen WOZ-waarde in Kampen vaak lonend

Gemeente, Nieuws, Zakelijk 0 Comment

Bedrijfsmatig nog hoger percentage bijstellingen dan particulier

De gemeentelijke belastingaanslag is weer in de Kamper brievenbussen gevallen. Daarop staat voor huiseigenaren de WOZ-waarde vermeld waarvan menige belastinghoogte afhangt. Sommige Kampenaren werden verrast want ze ontvangen volgende maand pas de WOZ-beschikking. Kampen blijkt het landelijk beeld te volgen van gemeentes die menig pand en perceel niet correct taxeren. Bezwaar loont vaak. Ook voor huurders en bedrijven. De Vastelastenbond in Eindhoven biedt soms uitkomst.

WOZ-waarde
Met de Wet Onroerende Zaken (WOZ) plakt de gemeente als het ware een prijssticker op huizen, bedrijfspanden en percelen. Jaarlijks ontvangen eigenaren een WOZ-beschikking met een waardepeildatum van een jaar eerder. De marktwaarde van toen vormt de grondslag voor gemeentelijke belastingen, waaronder de OZB. De onroerendezaakbelasting (OZB) is de belangrijkste en wordt niet kwijtgescholden aan minima.
In gemeente Kampen hebben zo’n vijfhonderd huiseigenaren nog geen WOZ-beschikking ontvangen. Die volgt pas eind april en de belastingaanslag doorkruist dat. Voor huurders is een juiste WOZ-waarde van belang omdat die meegenomen kan worden in de hoogte van de huurprijs. Voor bedrijven is de WOZ-waarde een factor bij de vennootschapsbelasting. Bezwaar maken tegen de belastingaanslag en/of de WOZ-waarde kan tot zes weken na ontvangst.

De belastingaangifte kan elk jaar weer voor hoofdbrekens zorgen.

Bezwaarpercentages
De WOZ-waarde hangt van een aantal factoren af, zoals de voorzieningen, de ligging, de staat van onderhoud. Er wordt gekeken naar vergelijkbare huizen in de omgeving, de zogenaamde referentiepanden. Een hoge WOZ-waarde resulteert in hoge(re) belastingen bij gemeente en waterschap. Ook op schenk- en erfbelasting is de WOZ-waarde van invloed.
Navraag bij gemeente Kampen leert dat bezwaar maken vaak loont en kan resulteren in een bijgestelde WOZ-waarde. In 2018 kende gemeente Kampen 22.623 woningen en 3.371 bedrijfspanden en gronden. Er wordt geen registratie bijgehouden per dorp of woonkern. Vorig jaar tekende 1,21% van de huiseigenaren beroep aan hetgeen in 69,6% van de bezwaren werd toegewezen. Bedrijfspandeigenaren tekenden voor 5,6% beroep aan hetgeen resulteerde in maar liefst 90% bijgestelde WOZ-waardes.
In 2017 was dit respectievelijk 1,47% en 62,4% vs. 5,09% en 56,6%, in 2016 0,63% en 76,8% vs. 6,26 en 71,6% en in 2015 1,65% en 91,2% vs. 8,33% en 75,4%. Dit duidt erop dat met name bedrijfsmatig vastgoed incorrect wordt getaxeerd.

Vastelastenbond
Op internet is veel informatie over WOZ te vinden en bieden tal van partijen aan om gratis bezwaar aan te tekenen. Bij een verlaging van de WOZ-waarde zijn gemeenten volgens het ’besluit proceskosten bestuursrecht’ verplicht de kosten te betalen.
De Vastelastenbond is één van die partijen en zij informeert ook op andere terreinen. Sterker nog, de Vastelastenbond is ontstaan in 2004 toen de energiemarkt werd vrijgegeven. De oprichters, Dennis van Druten en Dirk-Jan Wolfert, bundelden hun krachten om gezamenlijk tot een oplossing te komen op veelgehoorde klachten. Ook voor de energieleveranciers bood dat uitkomst omdat ze zo één aanspreekpunt hadden.
Na het succesvolle energiecollectief werd officieel een vereniging opgericht. Het werkterrein werd uitgebreid naar andere ”lastige” woonlasten, zoals verzekeringen, internet, bellen en televisie. Ondanks het palet aan producten dat is ontstaan, blijft het een club met korte lijnen door het aantal van zo’n twintig personen. Zij zullen het druk hebben dezer dagen.

Soms moeten mensen hun spaarvarken aanbreken voor de belastingaanslag.

Zie ook:
Geen goed beeld van WOZ-waarde (NOS)
WOZ-waarde meer aandacht (ANP)

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top