Financiële bijdrage gemeente voor ’Bloemen voor bijen’

Financiële bijdrage gemeente voor ’Bloemen voor bijen’

Gemeente, Natuur, Nieuws 0 Comment

Initiatiefvoorstel GBK krijgt steun college

Het initiatief van Piet Bergstra, raadslid voor GBK, onder de naam ’Bloemen voor bijen’ krijgt de steun van het college van B&W. Het college stelt eenmalig 15.000 euro beschikbaar uit het raadsbudget. In overleg met Bergstra zijn er twee projecten aangewezen om meer biodiversiteit te verkrijgen voor gezonde populaties van bijen en andere bestuivers.

Toename populaties
Het in maart 2019 ingediende voorstel beoogt dat er in 2030 in de gemeente weer populaties van bijen en andere bestuivers zijn, die stabiel zijn of zich positief ontwikkelen. Daartoe moeten voldoende bloemen als voedsel beschikbaar zijn.
Naast het toegezegde bedrag, stelde Bergstra voor om bijen te helpen door bloemrijke (akker)randen en wegbermen aan te leggen. Ook zouden nestgelegenheden voor bijen versterkt en vergroot kunnen worden door het verbinden van bestaande wilde bijenplekken plus het van nieuwe plekken.
Het gaat niet goed met de bijen en andere insecten. Er is veel aandacht voor betere leefomstandigheden, ook bij andere groene intiatieven (zie onderaan). De provincie Overijssel heeft een bijenagenda en er bestaat een nationale bijenstrategie.

Bijen en vlinders zijn voorbeelden van bestuivers.

Bestaande projecten
Gemeente Kampen levert ook haar bijdrage. Het college somt de volgende projecten op die al lopen:
• In 2019 verschraalde de gemeente een grasperceel naast Esdoornhof 186 en zaaiden het in met een kruidenmengsel, zoals ook de bermstrook langs de Europa-Allee tegenover de Esso.
• In datzelfde jaar zaaiden de gemeente gesponsorde kruidenmengsels in bermgedeeltes langs de Constructieweg en langs de Beneluxweg.
• Met ondernemers van bedrijvenpark Rijksweg 50 worden gesprekken gevoerd voor meer biodiversiteit. De overdracht van het onderhoud van het mandelig (burenrecht) groen in 2019 aan de ondernemers is hiervoor de aanleiding.
• Vorig jaar is de Kamper ecologische hoofdstructuur robuuster gemaakt. Gazonstroken worden nu twee keer per jaar gemaaid in plaats van wekelijks. Ook worden her en der gazons en heestervakken omgevormd tot ecologische berm.
• Op de hoek Karthuizerlaan/Veilingweg vindt een proef plaats met sinus-maaien, oftewel elk jaar een ander stuk.
• Dit jaar start de gemeente zes natuurprojecten, waarvan drie met scholen, ter vergroting van de bewustwording van de natuurlijke waarden door het maken van mini-ecosystemen (ruigte, poelen, bijenhotel, enz.).
• Tenslotte zijn er nog losse initiatieven zoals de aanleg van drie Tiny Forests (zie onderaan) en een actie om schoolpleinen te vergroenen.

Bloemenperk voortkomend uit rijk kruidenmengsel.

Nieuwe projecten
In overleg met Bergstra is gekozen voor projecten langs de Europa-Allee en de Flevoweg. Het voorstel is om een strook van 1300m lang en 4m breed te verschralen en vervolgens in te zaaien met een bloemenmengsel speciaal voor bijen. De kosten zijn begroot op 14.400 euro en in het najaar moet de uitvoering beginnen.
Voor biodiversiteit is jaarlijks 5.000 euro beschikbaar voor losse projecten. Het voorstel van Bergstra is een eenmalige aanvulling van 15.000 euro op dit budget voor een extra impuls. Het raadsbudget heeft hiervoor nog voldoende middelen. Voor een structurele uitbreiding van het biodiversiteitsbudget verzoekt het college om terughoudendheid vanwege haar huidige financiële positie.

Zie ook:
Leerlingen planten Tiny Forest (video)
Groene Brunneper herstelt Belter Bongerd
Terrein voor Voedselbos gereed gemaakt (video)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x
()
x