Centrum voor Jeugd en Gezin verhuist binnen anderhalf jaar

Centrum voor Jeugd en Gezin verhuist binnen anderhalf jaar

Gemeente, Nieuws 0 Comment

Huisvesting in gemeentehuis wordt onderzocht en voorbereid

Wederiklaan 56 verliest haar (onder)huurders. Voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) wordt ruimte in het stadhuis geschapen. GGD IJsselland en Stichting Icare zullen naar andere huisvesting moeten omzien. De gemeente zegt de (hoofd)huurovereenkomst ruim op tijd op om een verlenging van vijf jaar te voorkomen.

Ongezonde werkomgeving
Het gebouw aan de Wederiklaan 56 is verouderd en de werkomgeving voldoet niet aan de gezondheidseisen van deze tijd. Er is geen klimaatbeheersingssysteem, er zijn meerdere lekkages en er is een tekort aan spreekkamers die bovendien niet voldoen aan de veiligheidseisen bij agressie.
De eigenaar en verhuurder (Stichting Immo Thuiszorg) wil niet investeren in het pand bij een kortere huurovereenkomst dan vijf jaar. Deze overeenkomst loopt nu af op 29 februari 2020. Na overleg is overeengekomen na die datum nog een half jaar te huren.
De komende anderhalf jaar zullen hard nodig zijn om nieuwe ruimte in het gemeentehuis gereed te maken. Bij het onderzoek naar huisvesting van het CJG in het stadhuis wordt ook de optie onderzocht om het consultatiebureau onder te brengen in het stadhuis.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Interne huisvesting
Het pand aan de Wederiklaan bood sinds de start van het CJG in 2011 onderdak aan de zesentwintig medewerkers van het CJG, het consultatiebureau van de GGD en een team van Icare Thuiszorg. Naast het CJG onderdak bieden wordt ook onderzocht of het consultatiebureau naar het gemeentehuis kan verhuizen. Dit is afhankelijk van de ruimtemogelijkheden en verbouwingskosten.
In het onderzoek worden de veranderingen binnen het stadhuis zelf ook meegenomen. Vanaf één april is er sprake van een ”doorontwikkeling” van de gemeentelijke organisatie waarbij nieuwe afdelingen ontstaan die waarschijnlijk ook deels opnieuw gehuisvest worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat er medewerkers naar de (relatief) nieuwe gemeentewerf aan het Tasveld in IJsselmuiden gaan (zie onderaan).

Centrum voor Jeugd en Gezin

Korte lijntjes
Behalve de hiervoor genoemde redenen is er nog een belangrijke overweging om het CJG naar het gemeentehuis te halen. Voor optimale samenwerking en integratie is het wenselijk dat de afdelingen binnen Maatschappelijke Ontwikkeling (MO), en in de toekomst ook Inkomen en Zorg, samen onder te brengen. De Ondernemingsraad heeft dit in het verleden ook specifiek benoemd. Bovendien kan dit tevens ten goede komen aan de dienstverlening naar de inwoners toe.
”Een jaar lijkt lang,” zo laat de gemeente weten maar het huisvesten van het CJG binnen het stadhuis ”kost de nodige tijd”. Voortvarend wordt de huisvestingopgave opgepakt om te voorkomen dat het CJG niet op tijd adequaat onderkomen heeft. De onderzoeken lopen.

Zie ook:
Nieuwe gemeentewerf officieel geopend (sept. 2016)
Verhuizing gemeentewerf voltooid (juli 2016)

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top