Gemeente Kampen wil natuur opofferen voor enorme ’Vinexwijk’

Gemeente Kampen wil natuur opofferen voor enorme ’Vinexwijk’

Gemeente, Natuur, Nieuws, Politiek 0 Comment

College en consortium presenteren conceptvisie Reevedelta voor duizenden woningen

Een grote nieuwe blinkende wijk, geconcentreerd rondom het Reevediep, moet het visitekaartje van Kampen worden. In tien jaar tijd zouden drieduizend te verrijzen huizen ”in een uniek woonmilieu” het woningtekort moeten verminderen. Met een eerste conceptvisie van deze strekking heeft het Kamper college van B&W ingestemd. Het concept Gebiedsvisie Reevedelta gaat nu naar de gemeenteraad en de Kamper bevolking voor inspraak. In het najaar zou het definitieve plan moeten verschijnen.

Vinexwijk
Strikt genomen mag er niet meer over zogeheten vinexwijken worden gesproken. Dit waren beoogde grootschalige nieuwbouwlocaties tussen 1995 en 2005, voortvloeiend uit de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra van ministerie van VROM uit 1991. In de volksmond wordt de term nog vaak gebezigd voor grote nieuwbouwwijken.
Stadshagen in Zwolle is een ’officiële’ vinexwijk. Met 3.000 woningen op een gebied van 850 hectare zou Reevedelta grofweg respectievelijk een kwart en de helft daarvan bedragen. Voor Kamper begrippen een enorme uitbreiding in het woningaanbod. Het gebied Reevedelta is gelegen rondom het Reevediep waarvan koning Willem-Alexander een paar jaar geleden onderdelen opende (zie onderaan).
De conceptvisie is opgesteld door gemeente Kampen in samenwerking met Consortium De Dijken (ontwikkelaars BPD, Bemog en Mateboer) en woningcorporatie deltaWonen die volgens nieuwe regelgeving geen onderdeel maar mag uitmaken van het consortium.

Start van de bouw van Reevedorp (gebied Reeve I in de Reevedeltaplannen).

Gebiedsvisie
De presentatie volgde na het collegebesluit op dinsdag 17 mei. Wethouder Jan Peter van der Sluis benadrukte dat het een eerste stap is en dat er nog heel veel stappen te nemen zijn. Daarmee zijn er nog talloze wijzigingen mogelijk, dat onder andere nog nodig is voor het kostenplaatje. Dat laat nu een tekort zien van 23 miljoen. Op een totale begroting van 1 miljard, wuift de wethouder dat weg.
Van der Sluis ziet mogelijkheden om dit tekort weg te werken door bijvoorbeeld een verdichting van de woningbouw. Bovendien verwacht hij nog gelden van het Rijk. Minister De Jonge (Woningbouw) maakt binnenkort zijn plannen bekend hoe het grote woningtekort op landelijk niveau aan te pakken. De Gebiedsvisie Reevedelta richt zich op in de grote behoefte aan woningen in Kampen en de regio West Overijssel.

Zicht op Oeverwal, het groene gebied in de Reevedeltaplannen achter Onderdijks.

Reevedorp
Het plangebied van de Reevedelta loopt, analoog aan het Reevediep, van IJsel tot IJsselmeer. In het woningbouwprogramma worden zes deelgebieden onderscheiden:

  1. Reeve I (het reeds in aanbouw zijnde Reevedorp) en II (600 en 700 tot 700 woningen)
  2. Zwartendijk (geen nieuwbouw maar ”wonen aan het erf”)
  3. Venekwartier (800 tot 1000 woningen)
  4. Oeverwal (de resterende groen ruimte achter het Onderdijks, 700 tot 800 woningen)
  5. Venepark (geen woningbouw maar een nieuw centraal park)
  6. Sportcampus (geen woningbouw maar een uitgebouwd sportpark De Maten/De Venen)

Het aantal woningen in het Reevedorp (Reeve I) moest op last van de rechter teruggebracht worden van 1300 naar 600. Met Reeve II groeit het alsnog naar 1300 tot 1400 woningen.
De Zwartendijk wordt gespaard maar komt wel ingeklemd te liggen tussen het Reevedorp en de (toekomstige) snelweg RW50.

De te onderscheiden gebieden op de visiekaart Reevedelta.

Detailhandel
Vooralsnog zijn er geen winkels of kerken opgenomen in de plannen. Op dit moment is de verwachting dat het winkelcentrum in het Stationskwartier voldoet. Ondernemers evenals kerkgenootschappen mogen zich echter melen met plannen.
In Reeve zou één basisschool moeten komen en in het Venekwartier één of twee. Er is veel interesse van werkers in de gezondheidssector voor een gezondheidscentrum.
In het conceptplan zijn de huizen ingedeeld in de categorieën ‘betaalbaar’ (30 procent), ‘middelduur’ (40 procent) en ‘duur’ (30 procent). Van de ‘betaalbare’ huizen is 20 procent bestemd voor sociale huur. Woningcorporatie deltaWonen is nauw betrokken bij het ontwikkelen van de visie en is van plan om tenminste 600 sociale huurwoningen te bouwen.
Komende maanden worden er dialoogrondes gehouden en nog twee gebiedscafés. In december zou de Gebiedsvisie gereed moeten zijn waarna volgend jaar de besluitvorming en samenwerkingsovereenkomsten zouden volgen. Het wordt een traject van de lange adem.

Zie ook:
Groen licht voor Reevedorp (treurgedicht – 2019)
Koning Willem-Alexander opent waterweg èn Scheeresluis (video – 2019)
Raad van State gelast nader onderzoek Reevediep en dorp Reeve (2018)
Kamper bevolking neemt slechts gering toe (2018)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x