Kampen als gastvrije cultuurstad

Kampen als gastvrije cultuurstad

Hanze, Nieuws 0 Comment

Samenkomst om de sfeer van de Hanzedagen vast te houden


Meteen na de Hanzedagen klonk al de vraag hoe het succes en de sfeer van die dagen vast te houden. Kampen Marketing had daarom gisteravond een Cultuurcafé georganiseerd onder de onvermijdelijke noemer ”Cultuur verbindt”. Na inleidende woorden van drie sprekers ging men in groepjes met elkaar in conclaaf. Alle Kamper cultuurgeledingen waren zo’n beetje vertegenwoordigd.

Tijdens een goed bezocht Cultuurcafé werd gepoogd de energie van de Hanzedagen vast te houden.

Themajaren citymarketing
Citymarketeer Roeland Tameling schetste de rode draad binnen citymarketing voor de komende jaren. Kampen sluit zich aan bij het landelijke thema van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen. Volgend jaar luidt dat ”Nederland Waterland” waarop Kampen aansluit met Sail. Provincie Overijssel heeft voor elf projecten subsidie beschikbaar gesteld om het nautisch profiel te versterken. Op het thema ”Gouden Eeuw” in 2019 kan het Stedelijk Museum aanhaken. Dan kan kunst en handel in de schijnwerpers worden gezet want onze Gouden Eeuw lag natuurlijk veel eerder, te weten in de Hanzetijd. In 2020 haakt Kampen makkelijk in op het thema ”75 jaar Bevrijding” want de Tweede Wereldoorlog is ook aan Kampen niet ongemerkt voorbij gegaan. Er bestaat een Liberation Route Europe (herdenkingsroute) waarop Kampen misschien aansluiting zoekt maar dat is nog onduidelijk.

Liberation Route Europe is een internationale herdenkingsroute die mijlpalen uit de moderne Europese geschiedenis verbindt.

Welkome uitstraling
Burgemeester Koelewijn haalde de Hanzedagen aan als voorbeeld hoe Kampen heeft laten zien de schouders eronder te kunnen zetten en er samen iets van te kunnen maken. Kampen is rijk aan ingrediënten zoals Tameling schetste in een kleurrijk schema. Ligging, historie, natuur, (culturele) evenementen, voorzieningen en niet te vergeten gastvrijheid. Juist een paar dagen geleden had Koelewijn daarover spontaan complimenten ontvangen per e-mal. Een echtpaar uit Doetinchem was voor het eerst in Kampen en had een stadswandeling gelopen zoals door de VVV aangegeven. Ze waren getroffen door de vriendelijkheid, de voorkomendheid en de (ongevraagde) behulpzaamheid door willekeurige voorbijgangers, op een terrasje en bij het Bed & Breakfast in Brunnepe.

Eén van de vele attracties tijdens de Internationale Hanzedagen 2017 te Kampen.

Cultuuronderzoek Kampen 2017
Gemeente Kampen heeft geen eigen onderzoekers en om die reden had Ingeborg Evenblij, werkzaam bij gemeente Zwolle, het onderzoek uitgevoerd naar de status en de beleving van cultuur door Kampenaren. De bekende, grote namen kwamen langs als de Stadsgehoorzaal, de Stadskazerne en de bioscoop waarop uit de zaal de vraag kwam of ook kleinere spelers waren genoemd door de volwassenen in het burgerpanel en de jongeren die per brief waren benaderd. ”Jazekers,” reageerde Evenblij, ”ook bijvoorbeeld ’t Ukien en het Filmhuis.” Evenblij benadrukte de (statistische) representativiteit van het onderzoek waarvan de details nog bekend worden gemaakt. Het relatief nieuwe Cultuurfonds is al vrij goed bekend en een meerderheid van de Kamper ingezetenen is tevreden over de voorzieningen en het cultureel aanbod in hun woonplaats. Koelewijn gaat met de resultaten nog in overleg met de culturele instellingen. Tenslotte ging men in groepjes de kansen en mogelijkheden benoemen voor toeristisch en cultureel Kampen. Tegen de spontane ervaringen van het door Koelewijn aangehaalde echtpaar uit Doetinchem kon echter niemand op: ”Werkelijk iedereen groette door ons een goede middag, of later avond, te wensen. Oók hele jonge mensen!!”

Het veel geroemde stadsfront van Kampen van verre gezien (vanaf Seveningen).

Voor wie nog wil nagenieten van de Internationale Hanzedagen in 2017, verwijzen wij naar de volgende eerder verschenen artikelen:
• Achteraf: Internationale Hanzedagen 2017 in Kampen zonder wanklank verlopen (video)
• Vooraf: Vrees voor keuzestress tijdens Hanzedagen
• Beeldverslag: Internationale Hanzedagen 2017 te Kampen in beeld

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top