Dijken Reevediep in kaart gebracht door waterschap

Dijken Reevediep in kaart gebracht door waterschap

Nieuws 0 Comment

Populatie muskusratten steeds beter onder controle

Betrokken partijen bereiden zich voor op het naderend einde van ’Ruimte voor de Rivier’. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft de nieuwe dijken aan beide kanten van het Reevediep en langs het Drontermeer in ontwerp vastgesteld in een zogenaamde ’legger’. Op haar website is de legger in te zien. Tevens wordt gemeld dat de populatie muskusratten afgelopen 25 jaar nog nooit zo laag is geweest.

Legger
Een legger is een kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur (verordening). In de legger die nu gepubliceerd is (zie onderaan) staan de dijken en gemalen aangegeven die belangrijk zijn voor de waterveiligheid in het gebied.
De ligging van de belangrijke dijken staan aangegeven evenals wie op welke plek voor welk onderhoud verantwoordelijk is en wat de beschermingszones zijn. Ook het profiel (de vereiste vorm en afmeting) staan vermeld. Het waterschap gebruikt de legger onder andere voor het verlenen van vergunningen. Periodiek wordt de legger opnieuw vastgesteld om het actueel te houden.
Tot 8 maart ligt de legger ter inzage op het hoofdkantoor in Zwolle van WDODelta.

Reevediep
De eerste fase van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is bijna klaar. Vorige week vond er al een aantal overdrachten plaats van deelprojecten (zie onderaan). Het water in het Reevediep is nu verbonden met de randmeren en kan bij storm stijgen. De in kaart gebrachte dijken langs het Drontermeer betreft het deel tussen de monding van het Reevediep en de Roggebotsluis.
De nieuwe dijken beschermen de polders aan beide zijden van het Reevediep tegen een overstroming. Het waterschap houdt de dijken op orde om een dijkdoorbraak te voorkomen. Daarbij is goed onderhouden van belang evenals een verbod op schadelijke activiteiten. Nabij een dijk mag er bijvoorbeeld niet worden gebouwd of diepe kuilen gegraven.

Het Reevediep vanuit de lucht gefotografeerd.

Muskusratten
Tegelijk met de publicatie van de legger brengt WDODelta het nieuws naar buiten dat zij de populatie muskusratten steeds beter onder controle krijgt. Een jaar geleden bleek al dat ”de aanpak van overlast door muskus- en beverratten succesvol is” (zie onderaan). In 2018 daalden de vangsten daalden ten opzichte van 2017 van 7.389 naar 5.214 oftewel 30%.
De ‘muskusrattendruk’ bij WDODelta zat eerder met name in de waterrijke veenweidegebieden in West-Overijssel en Zuidwest-Drenthe. Daarin is een forse kentering gekomen. In Mastenbroek daalt het aantal gevangen ‘waterkonijnen’ de laatste jaren het sterkst. Met een daling van zo’n 94% is het inmiddels één van de minst ’besmette’ gebieden.
“Maar we moeten scherp blijven,” merken teamleiders muskusrattenbestrijding Bart Rosenboom en Johan Goos op. “Voor je het weet, loopt het aantal weer op.” Naast zijn graafschade is de muskusrat berucht om zijn ongeremde voortplantingsdrift.

Zie ook:
Leggerwijzingen Keringen 2019 ter inzage
Einde Ruimte voor de Rivier IJsseldelta in zicht
Aanpak overlast muskus- en beverratten succesvol

Het waterschap heeft de muskusrat "steeds beter in de greep."

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top