Dijken Reevediep goedgekeurd (video)

Dijken Reevediep goedgekeurd (video)

Achtergrond, Nieuws, Politiek, Regionaal 0 Comment

Geruchten over ontoereikende kleilaag ontzenuwd

De dijken die aangelegd zijn rondom het Reevediep, hebben de goedkeuring van Rijkswaterstaat en waterschap WDODelta. De laatste dagen staken geruchten de kop op dat de kleilaag op de dijken ontoereikend zou zijn. Mogelijk is de verwarring ontstaan door het eerdere nieuws over het ophogen van de Drontermeerdijk. De geruchten over vertraging rondom het Reevedorp en -diep kloppen. De Raad van State heeft bevestigd dat dat uitstel verband houdt met het PAS-arrest.

Drontermeerdijk
In kringen van het GBK gingen geruchten rond dat de dijken die het omliggende land van het Reevediep moeten beschermen, ontoereikend zouden zijn. Wethouder Holtland heeft dat laten onderzoeken en de geruchten ontkracht. Volgens Rijkswaterstaat en het waterschap voldoet de kleilaag die op de dijken is aangebracht. Projectleider Cor Beekmans (Rijkswaterstaat) licht het hieronder toe.
De verwarring is wellicht ontstaan door een eerder bericht van Waterschap Zuiderzeeland dat de Drontermeerdijk wordt opgehoogd. Deze is nu 2m70 hoog en die hoogte moet vóór 2022 over een lengte van drie kilometer (vanaf de sluis richting Drontermeer) verdubbeld worden. Tegelijk wordt knooppunt Roggebot ingrijpend aangepakt (zie onderaan). Voor een ophoging van de Drontermeerdijk beijvert gemeente Dronten zich al sinds 2012 toen de eerste plannen voor de hoogwatergeul bekend werden.
Dit leidde tot veel discussie binnen gemeente Dronten. Vorige maand maakte wethouder Korting bekend dat de gemeente zich neerlegt bij een zeven meter hoge brug en vooralsnog geen verdubbeling van het aantal rijbanen van de Hanzeweg naar Kampen. Omgevingsmanager Albertdirk van der Molen (Waterschap Zuiderzeeland) legt de situatie rondom de Drontermeerdijk in onderstaande video uit.

De Drontermeerdijk die opgehoogd moet worden om Drontenaren droge voeten te laten houden.

Reevedijken
Bij de bouw van de dijken rondom het Reevediep is het waterschap nauw betrokken geweest. Tot de grens met Dronten beheert Waterschap Drents Overijsselse Delta de Kamper wateren. Volgens Cor Beekmans is het waterschap ”bij elke 100m dijk komen kijken of het goed genoeg was”. Hij geeft aan dat het doorsteken van de C-kering eind vorig jaar ”natuurlijk nooit toegestaan was als de dijken niet in orde waren geweest.”
Beekmans is verrast over de suggestie van verwarring met de Drontermeerdijk, welk idee hij plausibel acht. De stukken over het ophogen van de Drontermeerdijk liggen momenteel ter inzage. Dit valt onder fase 2 van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta waarvan het einde in zicht is (zie onderaan). Ook de realisatie van de Reevesluis valt binnen die fase. De projectleider van Rijkswaterstaat is verbaasd over de geluiden van onvoldoende kleilaag op de Reevedijken.
Wel klopt het gerucht dat er verdaging is opgetreden in de juridische strijd rondom het Reevediep, waarin ook het Reevedorp wordt meegenomen (zie onderaan). In een bericht van de Werkgroep Zwartendijk wordt genoemd dat de vaargeul nog te ondiep is en uitgebaggerd zou moeten worden. Dit ontkent Beekmans eveneens met klem. De laatste weken zijn de boeien in de vaargeul gelegd plus ballenlijn om invaren te voorkomen tot de Raad van State uitspraak heeft gedaan.

De doorgaande vaarroute is geheel gereed voor gebruik maar niet toegestaan.

PAS-arrest
Vorige week werd bekend dat de Raad van State voor de tweede maal een uitspraak over Reevediep en -dorp heeft uitgesteld (zie onderaan). Inmiddels heeft de Raad van State aan Kamper Nieuws bevestigd dat de opschorting verband houdt met het PAS-arrest. Daarin beantwoordt het Europese Hof van Justitie ”prejudiciële vragen“ over de toelaatbaarheid onder de Habitatrichtlijn van het Programma Aanpak Stikstof.
Bij een doorgaande vaarverbinding van het Reevediep heeft dat een negatief effect op het milieu en op de leefomgeving van enkele beschermde vogelsoorten. Om die reden strijden Werkgroep Zwartendijk en Natuurvereniging IJsseldelta al jaren tegen de plannen van gemeente Kampen. Het uitstel van een Raadsuitspraak beperkt het openingsfeestje van de Reevediep waarvoor koning Willem-Alexander volgende week naar Kampen komt (zie onderaan).
De Raad van State heeft negen zaken ”aangehouden” maar voor het Reevedossier geldt slechts een uitstel. De Raad gaat nu eerst de implicaties van het PAS-arrest bestuderen en eventuele vragen terugleggen bij het Hof. Tot die tijd kunnen de karekiet en de roerdomp met een gerust hart gaan slapen.

Zicht op het in ontwikkeling zijnde natuurlandschap langs het Reevediep.

Zie ook:
Koning bezoekt Reevediep maar opent geen vaarroute
Roggebotsluis wordt vervangen door brug
Dijken Reevediep in kaart gebracht door waterschap
Einde Ruimte voor de Rivier IJsseldelta in zicht

 

 

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x