Dijkverbetering Kampereiland bescheiden ingeluid bij Ons Erf

Dijkverbetering Kampereiland bescheiden ingeluid bij Ons Erf

Nieuws 0 Comment

Project start na vertraging en tumult rondom maatregelen verbetering waterveiligheid

De opdrachtgever en de uitvoerder van de dijkversterking (lees: -ophoging) op Kampereiland hebben vanochtend samen met bewoners de aftrap van de klus gevierd. Jaren is erover gesteggeld want diverse pachters verliezen land en het waterschap had de nodige moeite om het project financieel rond te krijgen. De dijken rondom Kampereiland worden opgehoogd met grond uit het gebied. Vanuit het waterschap is compensatie verzekerd al moet dat nog wel bepaald worden.

Waterveiligheid
De dijken rondom de Kampereilanden bieden niet de bescherming die vereist is bij hoog water. In het verleden is de zogenaamde KEI-brigade in het leven geroepen. Bij dreiging van overstromingen verstevigde die de dijken met zandzakken. Saillant detail is het effect dat de balgstuw bij Ens veroorzaakt als die gesloten wordt bij noordwesterstorm. Samen met een bij storm toegenomen afvoer vanuit de Vecht, wordt dan het water voor Kampereiland juist opgestuwd met alle dreiging van dien. Bij gevaar voor overstromingen vanuit het Zwarte Meer verstevigde de KEI-brigade de dijken met zandzakken. Gedurende die jaren werkte het waterschap een plan uit tot permanente verhoging van de dijken. Met de start van de dijkverzwaring wordt de KEI-brigade opgeheven (zie onderaan).

Werkzaamheden
Nadat in 2012 besloten was dat de ringdijk rondom Kampereiland verbeterd moest worden, heeft de plannenmakerij zes jaar geduurd. Aanvankelijk had Waterschap Drents Overijsselse Delta een robuuste waterkering in gedachten. Dit bleek technisch en financieel niet haalbaar dus restte niets anders dan de dijken op te hogen. Grond hiervoor aanvoeren was een optie die vervolgens verviel. Ophogen met grond van Kampereiland zelf bleek vele malen goedkoper. Aangezien dit geen kleigrond betreft, worden de dijken minder steil. Dat kost de Kampereilanden twee keer grond: De sloten worden breder door het uitgraven en de dijk wordt breder omdat die minder steil kunnen worden. Dit verlies aan grond kan in individuele gevallen flink oplopen waardoor een aanwezige pachter opmerkte: ”Het voelt als je huiskamer waar je een hectare van kwijt raakt.”

Kampereiland vanuit de lucht gezien.

Financiële plaatje
”Grondaanvoer is duur,” licht projectmanager Dick van Pijkeren toe. Al zou het van even verderop komen, zoals bijvoorbeeld de baggerspecie uit de Kamper havens. Met eigen grond kwam het financiële plaatje rond. Nog altijd bedragen de kosten bijna vijf miljoen Euro waarvan de helft voor rekening van het waterschap komt en de andere helft voor rekening van de provincie.
Gemeente Kampen blijft verschoond van kosten tenzij het op eigen rekening fietspaden op de dijken aanlegt. Deze wens willigde het waterschap niet in hoewel ”ze de dijken daarvoor wel geschikt maakt,” aldus Van Pijkeren. Dijkgraaf Henk van Dijk wees op de forse investering toen er gemor klonk onder de aanwezigen.
Na vragen vanuit de zaal over het meerjarig onderhoud bleek daarover nog niets bekend te zijn. ”Wel zijn daar ideeën over,” verzekert omgevingsadviseur Esther van Zundert. Ter plekke werd toegezegd deze op papier te zetten.

Gemengde gevoelens
De Stadserven, grondeigenaar van het Kamper wingebied, zegde toe dat de compensatie nog wordt geregeld – zonder een termijn te noemen. Boskalis, uitvoerend aannemer, gaat nog keukentafelgesprekken voeren met de bewoners om individuele situaties te bespreken.
De scepsis onder de aanwezige pachters bleef al begrijpen ze de noodzaak van het project. Vanwege die gemengde gevoelens was er gekozen voor een bescheiden bijeenkomst, wel met gebak. De aanwezige pers in de vorm van de Stentor en Kamper Nieuws verstoorde de gewenste intieme sfeer maar ”democratische controle is welkom,” aldus dijkgraaf Van Dijk.
In maart is de oplevering gepland van een Kampereiland waar nog slechts op twee plaatsen, onder gecontroleerde omstandigheden, het water bij overstromingen de ruimte mag krijgen. Uiteindelijk blijft het een project waarover Van Dijk een vergelijking maakte met het weer buiten waar een regenboog verscheen: Aan de ene kant schijnt de zon terwijl het aan de andere kant regent.

Dijkgraaf en pachters bijeen in Ons Erf op Kampereiland.

Zie ook:
KEI-brigade houdt na laatste oefening op te bestaan (sept. 2018)
Waterkering Kampen afgebroken en terug in magazijn (jan. 2018)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x