Eerste grote verkiezingsdebat is gezellig en onderhoudend

Eerste grote verkiezingsdebat is gezellig en onderhoudend

Nieuws, Opinie, Politiek 0 Comment

Zwevende kiezer blijft ook na braaf debat zweven bij gebrek aan inhoudelijke discussie

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, staan er meerdere verkiezingsdebatten op de rol in Kampen. Afgelopen donderdagavond vond het eerste debat plaats in café Paatje, georganiseerd door Brugmedia in samenwerking met Omroep IJsselmond. In drie rondes met ieder drie lijsttrekkers mocht iedere partij zijn (veelal bekende) zegje doen en daar bleef het goeddeels bij. Pas in de derde ronde toonden twee lijsstrekkers zich minder volg- en lijdzaam.

Proloog met burgemeester
Gespreksleider was journalist en entertainer Wim Schluter. Voordat het debat startte, werd eerst Bort Koelewijn gevraagd naar zijn politieke voorkeur. Volgens de burgervader komt hij bij stemwijzers uit bij een breed bereik van partijen. Een antwoord dat aansluit bij zijn positie als burgemeester die boven de partijen hoort te staan. Koelewijn kreeg van Schluter alle ruimte om een lans te breken voor de verkiezingen. Met de laatste opkomstpercentages van 63 en 65 procent zat Kampen net boven het landelijk gemiddeld. De Kamper burgervader durfde de hoop uit te spreken op een opkomst van 70% op 21 maart. Hoe groter de opkomst, hoe groter het mandaat van de kiezer waarna de partijen vier jaar hun eigen gang kunnen gaan. Als voorbeelden van belangrijke thema’s voor de komende vier jaar, noemde Koelewijn energietransitie en city marketing – zaken die niet de doorsnee burger als eerste raken en interesseren.

Piet van Ommen vraagt in de zaal een reactie van stadsdichter Corjanus.

Drie keer Drie is Negen
Bij de Kamper gemeenteraadsverkiezingen doen negen politieke partijen mee. In drie sessies met ieder drie partijen tijdens het debat, was er dan ook creatief voor het motto ’3×3=9’ gekozen. Alvorens te starten met de gesprekken, werd eerst voormalig Stadsdichter Vincent Corjanus gevraagd of er ”poëzie in de politiek zit.” Hierop had Corjanus geen antwoord. Onderwijl schoven de lijsttrekkers aan tafel. In de eerste ronde ging Schluter door op het onderwerp tijdens de proloog, namelijk het opkomstpercentage. Jan Willem Schutte (CU), Nieke Jansen (GL) en Janita Tabak (PvdA) bediscussieerden het percentage zonder er veel mee op te schieten. Even vaag bleef iedereen over potentiële wethouderkandidaten.
In de tweede ronde gingen Richard Boddeus (KS), Marieke Spijkerman (VVD) en Geert Meijering (CDA) in op de vraag of Kampen sociaal genoeg is. Zoals te verwachten, stemde Spijkerman hiermee volmondig in, in tegenstelling tot Boddeus namens Kampen Sociaal, de lokale voorzetting van de voormalige SP-fractie waarmee ze destijds de gemeenteraad inkwamen. Meijering reageerde minder gretig maar beaamde ook de stelling, zoals het CDA vaak tegen de VVD aanschuurt. Over de invoering van een basisinkomen waren allen het eens: nee. Boddeus vindt het een afwijzing van de bijstand dat hij blijkbaar een goed systeem vindt. Meijering vindt dat werk moet lonen maar ging niet in op onderbetaald werk of het gebrek aan werk danwel de diverse vormen van discriminatie die werkgevers toepassen.

V.l.n.r. Meijering (CU), Boddeus (KS), Scluter (vz.) en Spijkerman (VVD).

Eindelijk tegengas in laatste ronde
In de derde en laatste ronde schoven Gerben Wijnja (D66) aan met Eibert Spaan (SGP) en Albert Holtland (GBK). Natuurlijk moest hierbij de zondagsopenstelling van winkels ter tafel komen waarop in deze campagne te veel nadruk wordt gelegd. Spaan wees erop dat er veel meer onderwerpen spelen op de politieke agenda. Hij hield zijn rug recht en weigerde kortweg ja of nee te antwoorden op de stelling. Toen Schluter bleef hameren op de stellingname van de SGP, werd hij door Holtland erop gewezen ”aan een dood paard te trekken.” “Het standpunt van de SGP is immers al honderd jaar bekend,” zo gaf Holtland aan. Zelf kwam de GBK-aanvoerder met het standpunt eerst met één open winkel te willen beginnen. Hierover is echter niets terug te vinden in het verkiezingsprogramma van GBK. Wijnja probeerde Spaan uit te dagen om stelling te nemen over coalitiedeelname maar hierop ingaan, vond Spaan te veel eer voor een fractie van vijf zetels.
Tussen de debatrondes liep Piet van Ommen door de zaal om daar de meningen en vragen te polsen. De jonge Kyra Selles, nummer 2 op de lijst van D66, werd gevraagd of ze eventueel wethouder wilde worden maar ”dat moest hij over tien jaar nog maar eens vragen”. Op een vraag wat de politici vonden van de nieuwe locatie van de Voedselbank, zover mogelijk achter in IJsselmuiden, werd niet ingegaan. De teneur van het college van B&W volgend, kwamen er alleen maar lovende reacties op de Voedselbank en de vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. Dit was tekenend voor het hele debat. Weinig diepgang en niet werkelijk op inhoud in willen gaan.

V.l.n.r. Spaan (SGP), Wijnja (D66), Schluter (vz.) en Holtland (GBK).

Donderdag nieuwe kansen
De organisatie was ’leuk’ opgezet, al liet het geluid het regelmatig afweten. Tekenend voor de goede sfeer was het zich gebroederlijk omarmd laten fotograferen van Jacobs (D66) en Jeurink (GL) en het afstoffen door Spijkerman (VVD) van het jasje van Boddeus (KS). Goede omgang en een ’leuk’ debat zorgden voor een ’gezellige’ avond. Met ’leuk’ en ’gezellig’ worden in de politiek echter niet de problemen opgelost die Kampen over zich afgeroepen heeft de afgelopen jaren. En een beetje armoedebestrijding heft nog niet de toenemende standsverschillen op binnen de Kamper bevolking. Donderdagavond is er een volgend politiek debat, om zeven uur in wijkcentrum Reyersdam. Hoop doet leven. Misschien wordt de kiezer dan wel iets wijzer gemaakt.

Piet van Ommen ondervraagt in de zaal Kyra Selles (D66) onder het toeziend oog van Eibert Spaan (SGP).

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top