Kamper ondernemers beraden zich over Kamper vestigingsklimaat

Kamper ondernemers beraden zich over Kamper vestigingsklimaat

Gemeente, Nieuws, Zakelijk 0 Comment

Eerste ondernemersraad nieuwe overlegkoepel moet resulteren in advies en actieplan

Op initiatief van ondernemers is er een nieuw overlegorgaan in het leven geroepen onder de naam Ondernemerskoepel De Hanze. Afgelopen maandagmiddag organiseerde deze een ondernemersraad die een paar keer per jaar gaat samenkomen. De Hanze is er voor alle ondernemers in gemeente Kampen en wil ondernemers enerzijds onderling, en anderzijds met de gemeente, verbinden. Samen met betrokken wethouder en ambtenaren werd er uitgebreid stil gestaan bij het gekozen thema ’vestigingsklimaat’.

Ondernemersraad
Waar gewoonlijk bestuurders de populatie vormen in de Raadzaal van het Kamper Stadhuis, zo bezetten maandag ondernemers uit heel Kampen de tafels en stoelen. Desondanks waren er nog enkele bestuurders aanwezig, waarmee de beoogde verbinding met de overheid tot uiting kwam. Burgemeester Koelewijn zat op de eerste rij evenals wethouder Meijering (Economische Zaken) die regelmatig aan het woord kwam.
Als ”mystery guest” bleek Theo Rietkerk uitgenodigd. De voorzitter van het College van Bestuur van de Landstede Groep wees op innovatiefondsen die in Oost-Nederland zijn opgezet. Hij schetste een aantal punten waarop ondernemers zelf hun agenda moeten bepalen. ”Ondernemers (ook in Kampen),” zei Rietkerk, ”typeren zich door te doen.” ”De constante is de verandering,” gaf hij als doordenker mee.
Na de inleiding van Rietkerk, nam Michael Bres het woord die als dagvoorzitter verder de middag leidde. De Kamper ondernemer buiten Kampen kwam voor de pauze met een aantal stellingen waarop ieder kon reageren via zijn of haar smartphone. De reacties verschenen direct op het scherm waarmee een mooie ’word cloud’ ontstond. Na de pauze werd er onderling in kleine groepjes gediscussieerd.
Op vragen als wat wel en niet bijdraagt tot een goed investerings- en ondernemersklimaat, moesten sommige aanwezigen (”D66”, vermoedde Bres) toch even de politieke discussie over de koopzondag aanzwengelen. Na dit kort te hebben laten begaan, werd de toon burgemeester Koelewijn toch te gortig. Hij sprong op en lichtte duidelijk toe dat het ”volstrekt niet zo is dat in Kampen niks op zondag kan”. ”Evenementen kunnen op zondag plaats vinden en dan mogen ook winkels open,” zei de burgervader gedecideerd. Dagvoorzitter Bres merkte fijntjes op dat een omzetspreiding over een extra (zon)dag niets hoeft op te leveren.

In interactie met de zaal ontstaat er een dynamische 'word cloud' op het scherm achter Michael Bres.

Ondernemerskoepel
De samenwerking met gemeente Kampen, Kampen Marketing en ondernemersverenigingen als OVK, VOC en ICK, moeten duidelijk maken dat de Ondernemerskoepel De Hanze er voor iedere Kamper ondernemer, van ZZP’er tot grootbedrijf en van Kamperveen tot Kampereiland. Er zijn veel voorbereidende gesprekken geweest en de koepel heeft drie pijlers geformuleerd om meer verbinding te realiseren. De eerste pijler is de ’Ondernemersraad’, die maandag voor het eerst plaats vond. Dit word hét platform waarin ondernemers en betrokken ambtenaren en wethouder op gelijkwaardige wijze samen zullen bespreken hoe we onze gemeente economisch kunnen blijven verbeteren. Elke ’raad’ heeft een eigen thema en er is altijd ruimte voor algemene opmerkingen, suggesties en gesprek. De tweede pijler is een website die momenteel speciaal voor ondernemers gebouwd wordt in samenwerking met gemeente en Kampen Marketing. Op de website, die onderdeel wordt van Kampen.nl, wil de koepel kennis delen die voor ondernemers relevant kan zijn. De derde pijler is de ’ondernemer van het jaar verkiezing’ die we graag in Kampen terug willen hebben.
Met de uitkomsten van de Ondernemingsraad wordt een actieplan voor Kampen Marketing opgesteld om ondernemers binnen te halen en te behouden. Naar de politiek toe worden de uitkomsten gepresenteerd in een advies aan het nieuwe College van B&W na de gemeenteraadsverkiezingen.

Burgemeester Koelewijn introduceert de nieuwe ondernemerskoepel De Hanze.

Zie ook:
Twee nieuwe initiatieven om Kamper consumptie te stimuleren (feb. 2018)
Champagne op de vroege ochtend – ondernemers ontvouwen activiteiten (jan. 2018)

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top