Hayarpi Tamrazyan spreekt op CU-partijcongres

Hayarpi Tamrazyan spreekt op CU-partijcongres

Kerk, Nieuws, Politiek 0 Comment

Beëindiging Haags kerkasiel verheugt voorgangers uit Kampen

Zaterdag werd in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle het 39e partijcongres gehouden van de ChristenUnie. Op het podium verscheen Hayarpi Tamrazyan die één van de vele gedichten voordroeg die ze in de Bethelkerk in Den Haag heeft geschreven. Op 30 januari is er een einde gekomen aan het kerkasiel dat haar ruim drie maanden een schuilplaats had geboden. De voorgangers uit Kampen die meehielpen de dienst gaande te houden, reageren verheugd.

Overeenstemming
Op 29 januari bereikte de regeringscoalitie een akkoord over het kinderpardon. De volgende dag werd het kerkasiel beëindigd en kon Hayarpi Tamrazyan met haar ouders, broer en zus de Bethelkerk in Den Haag ’veilig’ verlaten. Ze zouden niet meer opgepakt worden en teruggestuurd naar het officieel ’veilige’ Armenië. Diverse Kampenaren reisden af naar Den Haag om de kerkdienst gaande te houden waarmee een kerkasiel geboden werd aan de familie.
Op 26 oktober startte in buurt- en kerkhuis Bethel een voortdurende kerkdienst om te voorkomen dat het uitgeprocedeerde Armeense gezin uitgezet zou worden. Ondanks het feit dat, door de slepende procedures, de drie kinderen geworteld waren geraakt in Nederland. Dat stuitte veel mensen tegen de borst. Vanuit heel Nederland, en zelfs uit het buitenland, kwamen predikanten, pastores en leken naar de kerk om korter of langer voor te gaan in de dienst. Zo ook uit Kampen.

Na de nachtwake geeft ds. Jager het licht door aan een katholieke diaken die de dienst voortzet.

Kamper voorgangers
Ds. Jager en drs. Jansen waren de voornaamste Kamper kartrekkers. Zij en alle sympathisanten, die meekwamen tijdens de (nacht)wakes, wilden met het kerkasiel tijd en rust creëren. Tijd voor de politici om tot een akkoord te komen en rust voor het opgejaagde gezin, dat boven de kerkzaal verbleef. Nieke Jansen, voorgangster bij de PKN, leidde op twee dagen enkele uren en gedurende drie nachten de dienst. Daarnaast gingen Jaap Boersma en Jeroen Kanis voor die ook mensen uit hun omgeving of gemeente meenamen (zie onderaan).
Kasper Jager, predikant bij de protestantse wijkgemeente Open Hof, ging ook verscheidene malen op verscheidenen tijdstippen voor. Hij noemt de uitkomst het resultaat van de lange adem en het doorzettingsvermogen van de deelnemers en de organisatie. Hij had zijn nachtelijke wake ingevuld met het project ’In een ander licht’ van Stef Bos. Afwisselend luisterden ze naar de nummers, lazen ze de teksten en toelichting en baden ze voor het gezin èn de politici.

Gewijzigde afspraken
Het CDA kwam recent terug op de afspraken die de coalitie Rutte III had gemaakt. Na koortsachtig coalitie-overleg wordt het kinderpardon nog eenmaal verruimd. In ruil daarvoor wordt de discretionaire bevoegdheid overgedragen aan het IND. De situatie van het gezin Tamrazyan wordt opnieuw bekeken en dan is de kans groot dat ze mogen blijven.
Dominee Jager had al met jongeren uit de Open Hof en de Burgwalkerk afgesproken om in de nacht van 23 op 24 februari de dienst voort te zetten. Jaap Boersma en Gea Overweg wilden zich ook nog inschrjven voor de dienst. ”Maak procedures helder en qua tijd reëel,” is het pleidooi van hem en de andere bijna 1.000 voorgangers en ruim 12.000 kerkgangers.
Nieke Jansen was voornemens om in de nacht van 10 februari weer voor te gaan. Nu vindt deze dag echter een (besloten) afscheidsdienst plaats. De voorbereidingen voor de feestelijke dienst zondagmiddag in de Grote Kerk van Den Haag is in volle gang. Op de deur van de Bethelkerk hangt inmiddels een bijzondere mededeling: ”Hoera, de kerk is gesloten!”

De kinderen van het Armeense gezin Tamrazyan in de Haagse Bethelkerk.

Zie ook:
Nachtwake Kamper voorgangers in Den Haag (gedicht)
Kanis overhandigt gezalfde rots aan Armeense familie
Kamper voorgangers in Den Haag ”onder de indruk”
In gesprek met Kamper predikanten over Haags kerkasiel

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top