Erfemissie aangepakt door agrarische sector (video)

Erfemissie aangepakt door agrarische sector (video)

Nieuws, Regionaal, Video 0 Comment

Bloembollentelers starten project ’Schoon erf, schone sloot’

Ook in de agrarische sector is emissie een groeiend punt van aandacht. Het aanpakken van erfemissie is cruciaal om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Daarom hebben Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland de handen ineen geslagen. Zij hebben informatie en gereedschap opgesteld om tot emissiebeperking te komen. In Overijssel en Drenthe is er een ander project opgezet waaraan veertien bloembollentelers meedoen.

Afstroom voorkomen
Het project ’Schoon erf, schone sloot’ heeft als doel de emissie (afstroom) van gewasbeschermingsmiddelen van erf naar sloot structureel aan te pakken en te voorkomen. Samen met provincie Drenthe en de KAVB (branchevereniging van de bloembollensector) heeft waterschap WDODelta het project opgezet.
Een groot aantal van de deelnemende bedrijven hebben hun erf al zo ingericht dat afstromend regenwater opgevangen wordt. Dit regenwater kan gewasbeschermingsmiddelen bevatten waarmee veel op erven wordt gewerkt. Door dit regenwater van het erf op te vangen in een spoelbassin komt het niet in de sloot terecht.
Andere maatregelen die telers nemen zijn het overdekt stallen van alle kisten en het aanleggen van een speciale wasplaats. Zo kan waswater van bijvoorbeeld spuitmachines opgevangen worden. In de wanden van de kisten kunnen gewasbeschermingsmiddelen zijn getrokken dat in de regen eruit gespoeld wordt en meegenomen zou worden.

Wasplaats voor agrarische machines met wateropvang ter reducering van erfemmissie.

Individueel advies
Monsters uit de straatkolk van het erf worden vergeleken met de kwaliteitsnormen voor het oppervlaktewater (het water in de sloot). Adviseurs van het onafhankelijke kennis- en adviesbureau CLM bezoeken alle deelnemers. Zij bespreken de monsterresultaten met de bollentelers.
De deelnemers ontvangen advies, toegespitst op hun eigen erf en bedrijfsvoering, over plekken op het erf waarlangs gewasbeschermingsmiddelen in de sloot terecht kunnen komen.
Over de wateropvang merkt deelnemer Martin Hilberts op: “Om het regenwater centraal te verzamelen en op te vangen in het spoelbassin, hebben we een gedeelte van het erf opnieuw aangelegd.”
Een andere deelnemer is te spreken over het advies. Sjaak Huetink zegt daarover: “De manier van werken met het CLM ervaar ik als goed, kundig en snel. Op deze manier kost het ons ondernemers weinig tijd en behalen we resultaten.”

Loket en scan
Met de Erfemissiescan Gewasbescherming is een digitale tool ontwikkeld waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. Met vragen over wetgeving of maatregelen over erfemissie kunnen telers en adviseurs terecht bij het Loket Erfemissie Gewasbescherming.
In de Drentse Veenkoloniën gaat het project ‘Schoon erf, schoon water’ van start. In januari was er de eerste voorlichtingsbijeenkomst voor akkerbouwers en loonwerkers in Valthermond.
Het weglekken van gewasbeschermingsmiddelen is niet alleen slecht voor het milieu. Uiteindelijk kan een te hoge concentraties in het oppervlaktewater ook leiden tot een drastische beperking van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Zie ook:
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments

Back to Top

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x