Erfgoed krijgt meer aandacht bij waterschap (video)

Erfgoed krijgt meer aandacht bij waterschap (video)

Nieuws, Video 0 Comment

WDODelta wil rijke geschiedenis waterschap laten zien

Het beleid voor waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Dat beleid richt zicht op meer aandacht voor watererfgoed. Dat bestaat niet alleen uit historische gebouwen, sluizen, gemalen en dijken. Daaronder vallen ook oude kaarten en andere historische voorwerpen. Ook moet er bij projecten meer aandacht besteed worden aan ruimtelijke kwaliteit.

Onderdeel van het werk
Het beleid, dat nu is vast gesteld, moet ervoor zorgen dat er bij plannen en taken van het waterschap nog meer rekening wordt gehouden met de historie van het gebied en de inpassing in het landschap. “We kunnen nu meer gestructureerd met ons erfgoed aan het werk. We willen verbinding zoeken met de historische verenigingen in ons gebied,” zegt Herman Odink. “Ons waterschap,” vervolgt het dagelijks bestuurslid, “heeft altijd al aandacht gehad voor erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. Mooie voorbeelden zijn de restauraties van het sluisje Westerveld in Zwolle, het sluizencomplex Vechterweerd nabij Dalfsen en de restauratie van de Koningsschut bij Geeuwenbrug.”

Monumentale waterkering in Blokzijl (Vollenhove).

Breder publiek
Op de wens van het Algemeen Bestuur om meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, geeft Odink aan dat ”wij rekening houden met historie en inpassing bij het bouwen van nieuwe gemalen bouwen en het veranderen van de inrichting van watergangen.”
WDODelta wil zijn erfgoed delen met een breder publiek. Daar waar mogelijk wordt watererfgoed op Open Monumentendag toegankelijk gemaakt. Een andere mogelijkheden is het faciliteren van tentoonstellingen om de historische inventaris te laten zien. Het waterschap is een overheidsorganisatie dat zelf ook een lange historie kent.

Anno 1255
Waterschappen vormen de oudste overheidsorganen in Nederland. Ver voordat de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in 1814 één Koninkrijk werden, stelde graaf Willem II van Holland in 1255 het Hoogheemraadschap van Rijnland in als eerste officiële waterschap. In de grondwet van 1848 werd de taak van waterbeheer aan de waterschappen toebedeeld. De waterschappen bundelden zich in 1927 in de Unie van Waterschappen. In 1992 werd in de Waterschapswet vastgelegd dat alle burgers recht hebben op ”waterstaatszorg” hebben en zeggenschap daarover. Ook dient iedereen hieraan mee te betalen.

Rijksmonument Waterloopbos nabij Emmeloord in de Noordoostpolder.

Zie ook:
Onderhoud kademuur Buitenhaven taak waterschap
Algemene Waterschapspartij pleit voor meer waterbewustzijn
Anna benoemd tot jeugddijkgraaf (video)


Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x
()
x