Jongerenkoor Hykanon viert afblazen kerksluiting met feestelijk concert

Jongerenkoor Hykanon viert afblazen kerksluiting met feestelijk concert

Nieuws 0 Comment

Na Buitenkerk ook RK Kerk IJsselmuiden behouden

In april maakte het parochiebestuur bekend dat de Rooms-Katholieke kerk in IJsselmuiden zou sluiten. Een maand geleden heeft het bisdom dit besluit teruggedraaid. Jongerenkoor Hykanon had zich opgemaakt voor een afscheidsconcert maar dit werd nu een felicitatieconcert. Afgelopen zondag vierden huidige en vroegere leden in een bont gekleurd lichtdecor het behoud van de kerk met een feestelijk concert.

Het kan verkeren
Sinds de parochie in IJsselmuiden opging in de grote regionale parochie Thomas a Kempis heeft sluiting vaker gedreigd voor de RK Kerk aan de Oosterholtseweg. Zo’n tweeëneenhalf jaar geleden nam het parochiebestuur een voorgenomen besluit tot sluiting maar vorig jaar is dat ingetrokken vanwege onduidelijkheid over de financiële positie van de Buitenkerk in Kampen. Deze zou als enige RK Kerk overblijven in geheel Kampen. Begin dit jaar hakte het parochiebestuur toch de knoop tot sluiting door (zie onderaan). Op 27 oktober jongstleden maakte Jo Kleinmeulman, vice voorzitter van het parochiebestuur, bekend dat het bisdom het parochieverzoek tot sluiting van de RK Kerk in IJsselmuiden afwees. De argumenten zijn voor de bisdomstaf niet voldoende zwaarwegend en het parochiebestuur wordt opgedragen andere oplossingen te zoeken voor de financiële nood. Het parochiebestuur legt zich hierbij neer waardoor beide RK Kerken voor gemeente Kampen behouden blijven.

Een combo begeleidde het RK jongerenkoor Hykanon.

Unieke primeur in Nederland
Willy Bergvoet, voorzitter van de locatieraad IJsselmuiden, is zeer verheugd over het behoud van zijn kerkgebouw. ”De gang van zaken verbaasde ons omdat wij een goed draaiende kerkgemeenschap hebben. Het is een hechte groep met meer dan honderd vrijwilligers en onze financiële balans is nauwelijks negatief. Dit jaar hebben we met Kerkbalans zelfs een stijging gezien van ruim 22% in de opbrengst”. Onbedoeld bevindt de RK Kerk IJsselmuiden zich in een bijzondere positie. Zij is de eerste kerk in Nederland waarvan sluiting wordt teruggedraaid. Zeer recent gebeurde dat ook voor de RK Kerk in Wijthmen. Dit duidt echter geenszins op een beleidswijziging van het bisdom of druk vanuit het Vaticaan, verzekert secretaris-generaal Hans Zuijdwijk. In de Stentor van 19 november jl. licht de rechterhand van bisschop Eijk in Utrecht toe: “Het bisdom kijkt bij een verzoek van een parochie tot kerksluiting naar een groot aantal factoren. Aangetoond moet worden dat het echt niet langer kan en dat was hier niet het geval.”

Dirigente Janet van Gaalen-Schouten (midden) zingt samen met twee koorleden solopartijen.

Bij een kerk hoort een jongerenkoor
Pastoor Hunnik, die in 1982 naar Kampen kwam, miste hier een jongerenkoor en maakte daar werk van. Eind 1983 ging Jongerenkoor Kampen van start dat in 1991 samen ging met het jongerenkoor in IJsselmuiden. De afkorting van de parochie Hasselt IJsselmuiden en Kampen vormde samen met de zangvariatie canon de nieuwe naam, dat bovendien treffend in het Grieks toereikend/bekwaam/waardig betekent. Het koor bestaat momenteel uit achttien leden. In het verleden heeft dat gefluctueerd van 12 tot 35. De leeftijd van de leden ligt tussen de 15 en 35 jaar. Woordvoerder van het koor is Charlotte Corjanus, die zelf al 14 jaar lid is van het koor – vanaf het moment dat men lid kan worden, te weten op 12-jarige leeftijd. Nieuwe leden zijn van harte welkom en er wordt elke maandagavond in de Buitenkerk gerepeteerd. Eén keer per maand wordt er gezongen in beurtelings de kerk van Hattem, IJsselmuiden en Kampen.

RK jongerenkoor Hykanon in de fraai verlichte koepel van de RK Kerk IJsselmuiden.

Smaakvol concert
Het jubileumconcert in de Buitenkerk op 30 juni jl. smaakte naar meer en daarom had Hykanon in IJsselmuiden een herhaling van het concert ingeboekt. Het repertoire was iets ingekort maar de sfeer en de zangkwaliteit waren er niet minder om. Refererend aan de naam van het koor werd er gestart met een in canon gezongen ‘Paradijs’. Op een enkel nummer na waren de overige nummers Engelstalig en enkele malen kwamen er oud-leden naar voren om het huidige koor te versterken. Naast enkele solisten werd het optreden begeleid dor een violiste en een combo dat onder de gespreide armen van Maria niet anders kon dan goed presteren. Datzelfde gold voor de koorzangers die onder de schaduw van het kruis stonden, een effect van de mooie belichting dat het geheel een extra feestelijke tint gaf. Misschien dat het concert volgende maand nog een keer in Wijthmen herhaald kan worden. Zoals ze in IJsselmuiden vorige maand in verwarring waren bij het horen van het blijde nieuws, zo zijn ze op dit moment in Wijthmen nog ondersteboven van de blijde tijding. Bekomen van de gebeurtenissen, willen zij straks misschien ook het geplande afscheid omzetten in een feestje met Hykanon.

De RK Kerk IJsselmuiden werd mooi opgelicht tijdens het optreden van Hykanon.

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x