Fietspad Kamperstraatweg geopend maar autoweg paar dagen dicht (video)

Fietspad Kamperstraatweg geopend maar autoweg paar dagen dicht (video)

Nieuws, Video 0 Comment

Verkeersverbindingen schuiven westwaarts op voor inlaat Reevediep

Het nieuwe fietspad over de Kamperstraatweg is in gebruik genomen. De nieuwe autoweg, die ernaast komt, is bijna klaar. Voor de laatste werkzaamheden moet de huidige rijbaan een paar dagen dicht. Donderdagmorgen tot en met zaterdagavond kan er geen gemotoriseerd verkeer over de Kamperstraatweg van de Koelucht tot Onderdijks. Het opschuiven van de tracés is noodzakelijk voor een goed functioneren van de waterinlaat.

Fietsdemonstratie
De voorbereidingen waren al enige tijd te zien voor regelmatige gebruikers van de Kamperstraatweg. Vanaf De Zande konden de fietsers woensdagmorgen voor het eerst het nog bijna blinkende beton op van het nieuwe fietstracé. Ze werden verwelkomd met drinken, krentenbollen en snuisterijen van het project Ruimte voor de Rivier. Vooraf hadden gedeputeerde Boerman (Overijssel), wethouder Veldhoen (Kampen) en districtshoofd De Wolf (Rijkswaterstaat) het nieuwe fietspad geopend. Gedrieën demonstreerden ze hoe je er nu overheen kunt fietsen van de Chalmotweg tot de Jules van Hasseltweg (bij De Zande) en vice versa. De drie bestuurders waren lovend over het bereikte resultaat. Volgens Boerman is er door de aannemer ”keihard gewerkt”. Veldhoen complimenteerde de provincie voor de medewerking en het vrij gemaakte geld. Hij bracht onder de aandacht hoe dit aansluit op de wens van Kampen om het fietsen te stimuleren. Hij haalde het recent geïntroduceerde deelfietsplan aan. Bezoekers en inwoners van de stad per fiets worden met Routenet de weg gewezen. RWS-afgevaardigde De Wolf keek haar ogen uit door het prachtig uitzicht en de gerealiseerde kunstwerken als bruggen en viaducten. Ze roemde de ”unieke samenwerking” tussen de partijen waaronder Staatsbosbeheer die het gebied onder de brug gaat beheren.

Zicht over de toekomstige uiterwaard.

Deelprojecten
Het nieuwe fietspad loopt over de 400 meter brede inlaat van het Reevediep. De bouw daarvan begon een klein jaar geleden (zie onderaan). De strook grond tussen het oude en het nieuwe tracé is straks een uiterwaard waarin het water van de IJssel vrijelijk mag overstromen. Om een goede instroom (lees: onder een goede hoek) in de hoogwatergeul mogelijk te maken, moest de Kamperstraatweg opschuiven. Verderop loopt het fietspad over de nieuwe recreatieschutsluis om (recreatief) scheepvaartverkeer toegang te geven tot het Reevediep. Minister Schultz kwam eind 2016 officieel de oplevering ondertekenen van een aantal deelprojecten. Daarmee startte fase 2. In die fase is aan de andere kant van het gebied een nieuwe Nieuwendijkbrug gebouwd (zie onderaan) en wordt verderop de nieuwe Reevesluis gebouwd (zie onderaan). Tevens wordt de Drontermeerdijk verstevigd, een brug gebouwd in de N307 en krijgt het recreatiegebied Roggebot bescherming. Als dat allemaal klaar is, gaat bij een hoog waterpeil in de IJssel de Reevesluis dicht. Het Reevediep gaat dan meestromen om water af te voeren naar het IJsselmeer en zo de IJssel te ontlasten.

Gerrit Jan Veldhoen treft oud-collega Jan Jonkerman van gemeente Oldebroek.

Voorrang
De Roggebotsluis kan gesloopt worden als de Reevesluis gereed is. Dan ontstaat een open verbinding tussen de IJssel en het IJsselmeer als uiteindelijk ook het stuk oude IJsseldijk, dat als waterkering diende langs de oude Kamperstraatweg, opgeruimd wordt. Daarmee zou fase 2 afgerond zijn. Doordat die naar voren is gehaald, loopt die nu deels gelijktijdig op met fase 1. Tegen het einde van 2021 zou het gehele project van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta voltooid moeten zijn. Tot die tijd treedt er bij tijd en wijle her en der overlast op. Dezer dagen geldt dat voor de afsluiting van de Kamperstraatweg. Doch dat geldt niet voor fietsers. De projectorganisatie heeft de garantie gegeven dat fietsers er altijd door kunnen. Om die reden, en vanwege het opschuiven naar de (west-)zijde waar het fietspad ligt, is eerst het nieuwe fietstracé aangepakt en vervolgens pas de autobaan.
Veldhoen, die eerder wethouder was in Oldebroek, trof een bekende tussen de passanten. Jaap Jonkman, personeelsadviseur bij buurgemeente Oldebroek, had een overleg in Kampen en had, naar zijn gewoonte, de fiets gepakt. Hij kon meteen profiteren van het nieuwe fietspad en de gegarandeerde doorgang voor fietsers. Een omleidingsroute zou immers extreem lang zijn en over de Nieuwendijkbrug gaan. Leuk voor toeristen maar niet voor scholieren en forensen. De fietser krijgt derhalve ruim baan – in navolging van het water.

Zie ook:
Bouw inlaatwerk hoogwatergeul van start (mei 2017)
Nieuwe Nieuwendijk geopend met koffie voor passanten (juni 2017)
Eerste paal Reevesluis geslagen door minister IenW (febr. 2018)
Ondertekening minister Schultz bekroning PR (dec. 2016)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x
()
x