Parkeren met gehandicaptenkaart in Kampen gratis en overal toegestaan

Parkeren met gehandicaptenkaart in Kampen gratis en overal toegestaan

Gemeente, Nieuws 0 Comment

GBK doet verwarrende oproep tot melden tekort parkeerplaatsen

Per 1 januari 2019 mogen houders van een gehandicaptenkaart overal in Kampen parkeren en hoeven daarvoor niet te betalen. Een voorstel daartoe is in december door de gemeenteraad aangenomen. Hiermee is gedoogbeleid geformaliseerd. Ondanks deze verruiming in het kader van een inclusieve samenleving, heeft de GBK-fractie een oproep de wereld in gestuurd om het tekort aan invalidenparkeerplaatsen te inventariseren.

Landelijk RVV
In Kampen werd parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart al gedoogd volgens de regels die daarvoor opgenomen zijn in het landelijke ’Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990’ (RVV). Met het raadsbesluit op 13 december 2018 is geformaliseerd dat met de kaart maximaal drie uur geparkeerd mag worden (met een parkeerschijf) langs een gele doorgetrokken streep, binnen een erf (ook buiten parkeerplaatsen) en waar een parkeerverbod geldt. De gehandicaptenparkeerkaart moet vanzelfsprekend duidelijk zichtbaar zijn.
Gemeenten in de regio, waaronder Zwolle, kennen al een dergelijke regeling. De gederfde inkomsten aan parkeergelden zijn minimaal, verwacht de gemeente. Mensen met een dergelijke kaart wordt het zo makkelijker gemaakt te parkeren in de gemeente en het past in het inclusiebeleid dat de gemeente op tal van terreinen nastreeft (zie onderaan).

Gehandicaptenparkeerkaart

Nieuwe Energie
De nieuwe inclusieve parkeerverordening vloeit voort uit het akkoord ’Nieuwe Energie’ dat de coalitie heeft vastgesteld. Gemeente Belang Kampen maakt deel uit van de coalitie. Naast het genomen raadsbesluit wil GBK inventariseren of er een tekort aan gehandicaptenparkeerplaatsen wordt ervaren in Kampen. Er bestaan 75 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in Kampen en 631 inwoners zijn houder van een gehandicaptenparkeerkaart.
In haar oproep noemt GBK voorbeelden als de kop van de Oudestraat, bij de Stadsgehoorzaal en op de Nieuwe Markt. Gehandicaptenparkeerplaatsen blijven voorbehouden aan betreffende kaarthouders maar die mogen dus ook elders (gratis) parkeren. Houders die het tekort aan speciale plaatsen herkennen, kunnen zich melden bij GBK per e-mail (info@GBKampen.com). Het voorstel tot een ruime parkeerverordening voor gehandicapten werd in november unaniem aangenomen.

De stemmingsuitslag over het raadsvoorstel in december 2018.

Zie ook:
Met gehandicaptenparkeerkaart straks gratis parkeren
Kampen Inclusief sluit week af met stadswandeling voor iedereen
Stop voor de Witte Stok (video)
Kampen sluit zich aan bij ‘Light up for inclusion’

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top