Poortkerk sluit maanden haar deuren wegens verbouwing

Poortkerk sluit maanden haar deuren wegens verbouwing

Kerk, Nieuws 0 Comment

Gemeenteleden wijken uit naar Bovenkerk en Hoornbeeck College

De Poortkerk aan de 2e Ebbingestraat wordt grondig verbouwd. Inclusief het aanpalende verenigingsgebouw De Beukelaar. Het kerk- en verenigingsgebouw van de Gereformeerde Gemeente worden verduurzaamd en van binnen ruimer opgezet. Vanaf de tweede week van oktober wijken de kerkgangers uit naar de Bovenkerk. Die wordt daarmee weer een volwaardige kerk.

Zwaluwnesten
De verbouwing is een project van lange adem en vele nullen. De eerste notitie stamt al van zeven of acht jaar geleden, schat Frits Verweij. De totale kosten bedragen volgens de preses (voorzitter van de kerkenraad) ruim vijf miljoen euro. De Poortkerk is in 1951 gebouwd waarna in 1984 De Beukelaar volgde om de kerkactiviteiten uit te kunnen breiden. Het interieur werd in 1999 al eens grondig opgeknapt.
Verweij is blij dat de omgevingsvergunning per 15 september definitief toegekend is. Bezwaren zouden hem verbaasd hebben omdat de gehele planvorming in goed overleg met de buurt is doorlopen. Zo is het bouwvolume op de eerste verdieping iets teruggebracht. Ook worden er op verzoek van omwonenden en een natuurvereniging speciale stenen ingebouwd voor zwaluwnesten.

Frits Verweij spreekt in de Bovenkerk over 'zijn' Poortkerk.

Verduurzaming en verruiming
De Poortkerk en De Beukelaar zijn na de verbouwing gasloos. Ze krijgen een luchtbehandelingssysteem met warmteterugwinning. Verwarming en verkoeling zal via aardwarmte plaats vinden. De kerkzaal wordt verduurzaamd met nieuwe isolatie voor vloer, dak en muren en nieuwe dakpannen. De houten vloer gaat eruit en wordt vervangen door een betonnen vloer met vloerverwarming en -koeling.
De Beukelaar wordt deels afgebroken maar de grote zaal blijft intact. Alles wordt opnieuw opgetrokken met op de verdieping wat meer zalen. De hoofdingang van de Beukelaar wordt verplaatst naar de parkeerterreinzijde van het gebouw. Bij de hoofdingang ontstaat zo een wat ruimere ontvangsthal. Die is in het huidige gebouw krap bemeten.

Verhuizing en kennismaking
Tijdens de verbouwing vindt het verenigingsleven plaats in het Hoornbeeck College en kerkt de gemeente in de Bovenkerk. „Dankzij het uitwijken naar deze kerk haalde het project van onze Gereformeerde Gemeente in Kampen een halve pagina in het Reformatorisch Dagblad, in de Stentor en bij Kamper Nieuws,” vertelde Verweij tijdens een kennismakingbijeenkomst voor de gemeenteleden in de Bovenkerk.
Jan Quintus Zwart had al voordat het projectplan op papier stond de Bovenkerk, waarvan hij de manager is, aangeboden. De huur voor de grote, monumentale kerk zou hoog zijn, verwachtte Verweij echter. Na een rondgang langs andere kerken en sporthallen, die andere struikelblokken opwierpen, wendde de kerkraad zich toch tot de stichting die de Bovenkerk in beheer heeft en bleek de prijs billijk te zijn.

Leo van der Horst licht de Protestantse Gemeente Kampen toe.

Financiering
De GerGem heeft voor deze verduurzamingsslag een rijkssubsidie gekregen van ruim een halve ton, een zogeheten DUMAVA-subsidie. Hiermee komt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.
De overige gelden voor de gehele verbouwing komen voor een kwart uit leningen van kerkleden en voor driekwart uit een lening van het Deputaatschap Kerkelijk Grootboek dat spaargelden uit eigen (gereformeerde) kring aantrekt om vervolgens aan Gereformeerde Gemeenten als lening te verstrekken.

Terugkeer
Ondanks de ”onttrekking aan de eredienst” keren nu zondags toch weer honderden kerkgangers terug in de Bovenkerk. De Bovenkerk kan de 900 leden van de Gereformeerde Gemeente nog net behappen. Het kerkgebouw valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente Kampen, waarin de vorige eigenaar, Hervormde Gemeente Kampen, en de Gereformeerde Kerk Kampen in 2017 fuseerden.
Namens de PGK sprak kerkrentmeester Leo van der Horst op de kennismakingsbijeenkomst een welkom uit plus de wens om voor de GerGem de gastheer te mogen worden. Jan Quintus Zwart heette de gastgemeente ook van harte welkom. Hij schetste kort enkele huishoudelijke regels en lichtte enkele tipjes op van de sluier aan verhalen en historie die de monumentale ”kathedrale basiliek” herbergt.
Frits Verweij gaf tot slot van de bijeenkomst aan dat ”de lofzang nu over gaat van de Poortkerk naar de Bovenkerk, straks vice versa en uiteindelijk altijd uit naar God”.

Zie ook:

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x