Geruststellende geluiden over baggeren Buitenhaven

Geruststellende geluiden over baggeren Buitenhaven

Nieuws 0 Comment

Betrokkenen zetten alles op een rijtje – veiligheid staat voorop

Ruim een week geleden werd het uitbaggeren van de Nieuwe Buitenhaven stilgelegd. Uit het laatste te baggeren deel kwam plotseling verontreiniging naar boven. Om al te wilde verhalen te ontkrachten, werd door de afdeling Communicatie van gemeente Kampen afgelopen donderdagmorgen ter plaatse een persbijeenkomst belegd. Alle bij het project betrokken partijen waren gevraagd daarbij aanwezig te zijn. Na het vragenuurtje werd gestart met aanvullend bodemonderzoek. Het baggeren wordt pas voortgezet als deze resultaten bekend en geanalyseerd zijn.

Minimale gashoeveelheden
Jan Mark van den Berg, projectleider van de gemeente, schetste hoe de bewuste vrijdagmiddag verliep. Het baggeren van de Nieuwe Buitenhaven was al voor zo’n 95% voltooid, toen de machinist op de baggerkraan opeens een ”olieachtige substantie” in zijn beun (verzamelbak) zag verschijnen. Hij rook een verdachte geur toen hij zijn luchtgefilterde cabine verliet en waarschuwde daarop de uitvoerder van Beens, het baggerbedrijf dat de opdracht uitvoert. Met een HCM-meter (voor vluchtige waterstoffen) mat de uitvoerder boven het water geringe hoeveelheden cyanide.
Martijn Glerum, directievoerder van Tijhuis Ingenieurs, vertelde dat ”de twee mannen een kwartiertje last gehad hebben van de keel.” Dat zou echter ook kunnen komen door ”steenkooldampen die eveneens vrij zouden kunnen komen” op de plaats waar vroeger de losplaats was voor schepen van de gasfabriek.
”De gemeten hoeveelheden zijn altijd ver onder de veiligheidsnormen gebleven,” gaf Glerum aan. De meters sloegen bovendien alleen boven water uit. Op de kades langs het water zouden nooit kwalijke gassen gemeten zijn.

Zware bodemverontreiniging
Nadat eerder werknemers naast De Hagen ernstig ziek werden bij heiwerkzaamheden voor het inmiddels in aanbouw zijnde parkeerdek, is de zware bodemverontreiniging van Koggewerf tot Burgel bekend en berucht geraakt.
Op het Bolwerk heeft van 1874 tot 1961 een gemeentelijke gasfabriek gestaan. Gaswinning uit kolen maakte gasverlichting mogelijk als opvolger van de olieverlichting. Omdat dit laatste duur(der) was, werd gasverlichting na enige aarzeling vanaf 1852 populair bij gemeente Kampen. De Oude en Nieuwe Buitenhaven deden dienst als aan- en afvoerhaven voor kolen en afval. Met het teerafval wist men toen nog niet wat te doen. Er heeft meer industrie gestaan bij de Buitenhavens en de Burgel in een tijd dat men het woord milieu zogezegd nog niet kende.
Donderdag vertelde Martijn Glerum dat er acht proefmonsters zijn genomen in de Nieuwe Buitenhaven, waaronder onder het over het water hangende havenkantoor waar de loshaven van de gasfabriek was. In de bodem werd een verwaarloosbare hoeveelheid cyanide aangetroffen. De baggerspecie die uit de Nieuwe Buitenhaven komt is echter met name verontreinigd met zware metalen.

Nader bodemonderzoek in de Nieuwe Buitenhaven.

Ongepaste verhalen
Cyanide vormt in verbinding met zuurstof het giftige blauwzuurgas. In de lokale media was dat voer voor sensationele verhalen. Maar voor een dodelijke uitwerking van blauwzuur, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog voor Joden in de gaskamers of in zelfmoordampullen van Duitse officieren, is veel meer gas nodig dan vrij zou kunnen komen uit de havenbodem of de baggerspecie.
Dat verzekerde Jan van Ginkel, die namens de GGD ook betrokken was bij de stillegging van de parkeerdekbouw. Henk van Dijk, veiligheidskundige bij ACVO, verzekerde dat het vooronderzoek door Tijhuis Ingenieurs, een half jaar geleden, representatief was maar dat het wel ”een steekproef” blijft. De Nieuwe Buitenhaven was en is afgezet met rood lint om bezoekers te weren maar dit is vanuit ”preventief” oogpunt gedaan en niet ”correctief”.
Daarmee verwees hij naar de genomen veiligheidsmaatregelen. Deze week zal naar verwachting overleg plaatsvinden wanneer en hoe het laatste deel van de Nieuwe Buitenhaven gebaggerd zal worden. Als laatste volgt nog een opschoningsslag. Daarmee komt de Nieuwe Buitenhaven er onder water weer spik en span bij te liggen.

Zie ook:
Vervuiling vertraagt baggeren Buitenhaven
Baggeren Kamper havens gebonden aan wet- en regelgeving
Periodiek baggeren Kamper havens gestart in Oude Buitenhaven
Heiwerkzaamheden bij De Hagen toch onverantwoord (dec. 2016)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x