Gebroken kerkelijk huwelijk wordt hersteld

Gebroken kerkelijk huwelijk wordt hersteld

Kerk, Nieuws 0 Comment

Kerkgenootschappen NGK en GKv besluiten officieel samen op weg te gaan


De Nieuwe Kerk in Kampen was vandaag, zaterdag 11 november 2017, het toneel van een historische stap in de geschiedenis van de vrijgemaakt gereformeerden. De uit de scheuring in 1967 ontstane NGK en GKv hebben officieel ”het verlangen uitgesproken om te komen tot één kerkgemeenschap.” Rondom dit formele gedeelte was er een programma opgesteld waarin mogelijkheid was tot bezinning, inspraak en ontspanning. De vruchtbare dag werd afgesloten met een gezamenlijke kerkdienst.

De Nieuwe Kerk in Kampen diende als plaats van samenkomst voor het historische besluit tot een fusie van GKv en NGK.

Onderweg naar één kerk
Een kleine week eerder was er lokaal al een historische gezamenlijke kerkdienst gevierd in Dronten. In kerkgebouw De Ark zaten vorige week zondag voor het eerst NGK, CGK en GKv (Dronten Zuid) samen in één dienst en vierden zij samen het avondmaal. Zo is eigenlijk ook de toenadering ontstaan in de jaren negentig van de vorige eeuw. Vanaf de ”werkvloer”, het grondvlak. In diverse lokale kerken ontstonden initiatieven om bijvoorbeeld samen te bidden voor meer kerkelijke eenheid.
Na de eeuwwisseling ontstonden er oriënterende gesprekken op landelijk niveau. In de laatste landelijke vergadering van de GKv (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, zo’n 120.000 kerkleden tellend) werd besloten tot het officieel starten van een fusieproces evenals op de laatste synode van de NGK (Nederlands Gereformeerde Kerken, ruim 33.000 kerkleden tellend). De GKv waren voortgekomen uit de Vrijmaking van 1944. Uit een volgende scheuring in 1966/1967, deels in Kampen, was daaruit de NGK ontstaan. In Kampen vond nu de officiële eerste vergadering van beide kerkgenootschapen plaats na ruim een halve eeuw.

Jan van Dijk laat in zeven minuten zijn visie horen op de voorgenomen fusie van GKv en NGK.

Volgende generatie
In die halve eeuw is een nieuwe generatie gekomen die de pijnlijke scheuring van destijds niet heeft meegemaakt. Eén van de insprekers op de voorliggende besluiten refereerde daaraan. ”Moet die hypotheek nog wel onder onze kerken blijven liggen?”, vroeg hij zich af. Voordat het officiële gedeelte, dat begon met inspraak, plaats vond, hadden zeven sprekers zeven minuten de tijd gekregen om hun visie te vertellen op het proces van samengaan van NGK en GKv.
Sjirk Kuijper, hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, vertelde illustratief hoe opa niet meer heeft meegemaakt hoe verdeeld zijn kleinkinderen raakten. Van de zes (klein)zonen, waaronder Kuijper, bleven er twee gereformeerd en werden er vier vrijgemaakt, waarvan later twee binnen en twee buiten het Verbond. Onder de zeven sprekers waren twee vrouwen. Jan van Dijk haalde Paulus aan, zoals ook ds. Willem Smouter (NGK) in zijn openingswoord had gedaan met diens nadruk “geworteld te zijn in liefde”.

Ds. Melle Oosterhuis luistert aandachtig naar de inspreker op het fusiebesluit van GKv en NGK.

Vier besluiten
Na de lunchpauze ving het officiële gedeelte aan dat relatief kort en krachtig werd gehouden. Enkele afgevaardigden in de zaal kregen nog de gelegenheid om kort in te spreken. Afdeling Steenwijk vroeg om de zinsnede ”zo spoedig mogelijk” te schrappen hetgeen een ongewenste tijdsruk op het proces zou leggen. Dit amendement werd overgenomen waarmee het eerste besluit luidt ”het verlangen uitspreken tot te komen tot één kerkgemeenschap”. Met één tegenstem van beide kerkgenootschappen werd dit aangenomen. De volgende drie besluiten werden met een enkele onthouding aangenomen, respectievelijk het instellen van een regiegroep, de kostenverdeling en de verhouding tot de bestaande gremia. Ds. Melle Oosterhuis (synodevoorzitter GKv) laat na afloop in een kort vraaggesprek met Kamper Nieuws weten heel verheugd te zijn over de historische beslissing.
Na het regionaal samengaan van meerdere Rooms-Katholieke parochies, de lokale samenwerking tussen de Gereformeerde Kerk met de Hervormde Kerk in Kampen (zie onderaan), de in 1984 opgerichte landelijke protestantse ”koepel” PKN volgen nu de GKv en de NCK. Een toetreding van dat straks gefuseerd kerkverband tot de PKN is vooralsnog niet ter sprake. Het zal nog jaren duren voordat, en mits, het ingeslagen pad door GKv en NCK zal leiden tot een fusie maar de kogel is door de kerk.

Afgevaardigen in de kerkzaal melden zich als inspreker voordat besloten wordt tot de fusiestart van GKv en NGK.

Zie ook:
Onderweg: Fusie van de GKv en NGK (themanummer)
Regiegroep voor eenwordingsproces (projectwebsite)
Kamper kerkelijk landschap volop in verandering (lokale ontwikkelingen)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x