Meer groen in Brunnepe met geveltuintjes

Meer groen in Brunnepe met geveltuintjes

Gemeente, Natuur, Nieuws 0 Comment

Campagne om wijk te verbeteren en bewust te maken van klimaatadaptatie

Samen Groen in Brunnepe. Onder die naam start in maart een campagne om de aanleg van geveltuintjes te stimuleren. Niet alleen omdat bewoners daarom vragen of om sociale cohesie te bevorderen maar ook als pilot rondom klimaatadaptatie. Op gemeentelijk en provinciaal niveau wordt al langer nagedacht over hoe om te gaan met het veranderende klimaat bij de inrichting van nieuwe en oude wijken. Op 21 april wordt in de hele wijk Brunnepe een actiedag georganiseerd om geveltuintjes aan te leggen.

Vergroening
Als oudste wijk van Kampen staat Brunnepe bekend als versteend. Bewoners ijveren al jaren voor meer groen in de wijk. De mondiale klimaatverandering is nu voor de gemeente aanleiding om naar deze wens te luisteren. Parkeren hoeft door minieme tuinen langs de gevel niet in het gedrang te komen. En ondanks het bescheiden formaat, zorgen de tuintjes toch voor een groenere straat. Samen voor de tuintjes zorgen, draagt ook bij aan sociale cohesie oftewel een ”betere sfeer in de buurt en meer woongenot” zoals de gemeente het omschrijft. Als norm geldt dat een geveltuintje mogelijk is bij een stoepbreedte van minimaal vijf trottoirtegels. Veel oude straten zijn smaller. Doch bij een breedte van vier tegels mag er nog altijd één tegel verwijderd worden, voor stokrozen bijvoorbeeld, en dan heet het een trottoirtuintje.

Geveltuintjes in een zomerse Schapensteeg (binnenstad).

Klimaatadaptatie
Geveltuintjes dragen bij aan de vermindering van hittestress en een betere afwatering. Dit zijn twee thema’s binnen het begrip klimaatadaptatie. Zowel bij de provincie als bij de gemeente (zie onderaan) zijn daar interne workshops over gehouden. Klimaatadaptatie is een actueel thema dat steeds meer aandacht vraagt. De gemeente bekijkt hoe dat vorm kan krijgen binnen haar grenzen. Bij de nieuwe, recent afgeronde, inrichting van enkele straten aan de Noordweg is al rekening gehouden met klimaatadaptatie. Er worden weloverwogen bomen geplant en het regenwater, dat door de iets schuin aflopende straten naar de goot stroomt, wordt niet geloosd op het riool maar op een binnenwater in de buurt. Met de campagne ”Samen Groen in Brunnepe” hoopt de gemeente haar inwoners bewust te maken van klimaatadaptatie oftewel hoe om te gaan met de klimaatverandering.

Verlaten stokroos in de Buitennieuwstraat (binnenstad).

Actiedag
De campagne zal ongeveer een maand duren en wordt afgesloten op zaterdag 21 april. Dan is het de bedoeling dat de Brunneper bewoners geveltuinen aanleggen. Zij kunnen een gratis plant en benodigdheden als tuingrond ophalen. Gemeentemedewerkers zullen rondlopen in de wijk om te helpen bij het aanleggen. Achter de oude huizen in Brunnepe is vaak sprake van een versteend plaatsje en desgewenst mogen de bewoners die dag ook daar een muurtuintje aanleggen. Voorafgaand aan de actiedag worden bewoners nog geïnformeerd en zal er nog een schoonmaakronde plaats vinden. Natuurlijk mag men ook zelf al onkruid verwijderen. Als het een beetje meezit, staat Brunnepe straks niet alleen bekend om het melkbusschieten maar ook om de geveltuintjes.

Geveltuintje in de herfst in de Eenvoudstraat (Brunnepe).

Zie ook:
Medewerkers gemeente Kampen volgen workshop klimaatadaptatie (video)
Zelf een geveltuin maken in zes simpele stappen

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline terugkoppelingen
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x