Groene Long Brunnepe gemaximaliseerd

Groene Long Brunnepe gemaximaliseerd

Gemeente, Natuur, Nieuws 0 Comment

Gemeenteraad besluit tot grondaankoop en groenbestemming

Om significant meer groene ruimte in de versteende wijk Brunnepe te realiseren, heeft de gemeenteraad gisteravond besloten tot aankoop van de diepe tuin achter Beltweg 7. Tevens werd besloten om het perceel van de vroegere gemeentekwekerij tot openbaar groen te bestempelen. De financiële dekking hiervan is nog niet rond maar een meerderheid van de Raad besloot om dit buitenkansje aan te grijpen om tot een Groene Long van serieuze omvang te komen.

De binnenstad en Brunnepe vormen de oudste stadsdelen van Kampen waar van oudsher weinig groen tussen de bebouwing voorkomt. In Brunnepe zijn weliswaar enkele percelen groen te vinden maar die sluiten niet op elkaar aan. Met het akkoord van de gemeenteraad voor de aankoop van de grote tuin achter Beltweg 7 wordt dit grotendeels opgelost. De gemeente heeft het pand, dat al lange tijd te koop staat, aangeboden gekregen door de makelaar maar de gemeente heeft alleen interesse in de 3700 m2 grote lap grond van het perceel. De diepe tuin ligt in de lijn van jachthaven De Riette naar de Brunneper Bongerd. De gemeente wil van deze strook grond, inclusief de Bongerd, een zogenaamde Groene Long maken en zij heeft recent een inventarisatierapport hierover naar buiten gebracht waarvan de status vooralsnog onduidelijk is.

Johan Witteveen (r.) op de balustrade achter de Geert van Woustraat.

Naast de strook grond, slechts gescheiden door een klein woonwagenkamp en het riviertje de Riette, ligt al lange tijd de grond braak van de voormalige gemeentekwekerij. Dit perceel ter grootte van zo’n 4500 m2 ligt ingesloten tussen Industrieweg, Loswalweg en Beltweg. Het College van B&W wilde dit behouden als bedrijventerrein hoewel hierop al sinds kort na WO II geen bedrijf meer heeft gestaan. In een amendement op de raadsvergadering van donderavond vroegen CDA, PvdA en GroenLinks het bestemmingsplan te wijzigen in openbaar groen, waarmee het bij de Groene Long getrokken kan worden. Porteuillehouder Veldhoen wees dit af omdat dit geld zou kosten in plaats van geld zou opleveren. VVD, CU en SGP gingen hierin mee omdat onduidelijk was hoe deze kosten vereffend zouden worden. De drie partijen wezen het amendement af ofschoon de SGP benadrukte wel achter de plannen van een Groene Long te staan. Een krappe meerderheid stemde in met het amendement waarna het volgende agendapunt op de agenda werd ingetrokken. Bij dit agendapunt zou het bestemmingsplan Beltweg en omgeving worden vastgesteld. Nu zowel de algemene als de aangekochte tuin openbaar groen worden, moet er een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden.

Zicht op de Bongerd dat de Groene Long van Brunnepe moet worden.

Na de twee genomen raadsbesluiten kan er daadwerkelijk een Groene Long gevormd worden in Brunnepe. Enkele raadsleden benadrukten dat het nu aan buurtbewoners is om de kansen te benutten. Kansen liggen er volop want als aaneengesloten groot en groen gebied heeft het veel potentie en biedt het ruime gelegenheid tot recreatie en activiteiten, niet alleen voor de wijk maar voor geheel Kampen. Het zou zelfs kunnen concurreren met het Groene Hart. Weliswaar wordt de Groene Long nog altijd doorsneden door de Beltweg, doch dit is aanzienlijk minder ingrijpend dan de doorsnijding van het Groene Hart door de Flevoweg en de Kennedylaan. Evenals het Groene Hart bestaat de Groene Long straks uit drie gedeeltes en dat geeft het als evenementen- en recreatieterrein charme en mogelijkheden. De kwekerijgrond, bijvoorbeeld, zou getransformeerd kunnen worden tot één grote speelweide. Het groen lonkt naar Brunnepe.

Zicht op de Brunneper Bongerd vanaf de Beltweg.

Zie ook:
Raadsvoorstel CDA voor Brunneper Bongerd aangenomen (juli 2014)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x