Gedeputeerde Staten Overijssel verkennen Reevediep (video)

Gedeputeerde Staten Overijssel verkennen Reevediep (video)

Nieuws, Video 0 Comment

Provinciale bestuurders worden op locatie geïnformeerd over megaproject


Het projectbureau Ruimte voor de Rivier in Kampen ontvangt regelmatig gasten. Soms komen er scholieren en studenten, uit binnen- en buitenland, en soms melden zich bestuurders, van divers pluimage, voor een excursie door de enorme bouwput die het aanstaande Reevediep op dit moment vormt. Vorige week dinsdag kwam een delegatie van het provinciebestuur, directieleden en CvdK Ank Bijleveld zich bij laten praten.

Op de muur van het projectkantoor staat een levensgroot overzicht van de vele projecten binnen Ruimte voor de Rivier.

Achtergrond
Het gemêleerde gezelschap verzamelde zich bij het tijdelijke projectbureau aan het Engelenbergplantsoen. Naast collegeleden van Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel en haar Commissaris van de Koning waren er enkele directieleden aanwezig van betrokken bedrijven. Namens gemeente Kampen meldden zich burgemeester Koelewijn en wethouder Veldhoen. Jacco Zwemer, projectleider, leidde namens opdrachtgever Rijkswaterstaat de middag in waarna Ank Bijleveld toelichtte dat GS elke dinsdag een
werkbezoek aflegt om zich in de praktijk op de hoogte te stellen van ontwikkelingen. Gedeputeerde Bert Boerman, voorheen als bestuurder in Kampen sterk betrokken bij het project, wilde al lange tijd graag een keer de IJsseldelta bezoeken, één van de grootste projecten binnen Ruimte voor de Rivier in Nederland. Omgevingsmanager Jean Buskens leidde die middag het gezelschap rond en hij schetste in een notendop de voorgeschiedenis.

V.l.n.r. CvdK Ank Bijleveld, burgemeester Bort Koelewijn en projectleider Jacco Zwemer.

Vier haltes
Per taxibus werd het gezelschap rondgereden door het uitgestrekte gebied waarbinnen het Reevediep wordt aangelegd om meer en sneller water af te voeren en tegelijkertijd een ruimtelijke kwaliteitsslag te maken met nieuwe natuur waarvoor de oude natuur moet wijken. Onderweg lichtte Jean Buskens het één en ander toe en er werd op vier plaatsen halt gehouden waarbij men rond kon kijken en belangenbehartigers en betrokkenen aan het woord kwamen. Namens de provincie heeft Geke Mateboer een uitgebreid verslag van het werkbezoek geschreven waarin ze diverse aspecten van het project benoemt alsmede het masterplan IJsseldelta-Zuid dat al tien jaar geleden werd geboren (zie onderaan). In juli heeft RvdR IJsseldelta vanuit de lucht opnames gemaakt van het projectgebied en die video is onder dit artikel te bekijken.

Wim Vos, bestuurslid Watersportverbond, aan het woord.

Recreatieschutsluis – Wim Vos
Bij het uitkijkpunt langs de Kamperstraatweg ter hoogte van de recreatiesluis (zie onderaan) lichtte Dirk-Jan Zwemmer, projectmanager Isala Delta, de werkzaamheden en plannen toe. Als bestuurslid van het Watersportverbond (regio Overijssel) schetste Wim Vos zijn bezwaren tegen de 150m Reevediep (300m inclusief leefgebied) die niet bevaren mag worden van de Raad van State. Dit rechtsorgaan wees ook het bestemmingsplan van het Reevedorp af maar daaraan wordt achter de schermen hard gewerkt om het alsnog te realiseren. Datzelfde geldt voor de verboden doorgang waarover het Watersportverbond, belangenbehartiger van enerzijds kano- en zeilwedstrijden en anderzijds recreatievaart, graag meedenkt volgens Vos. Hij schetste hoe het Reevediep de ontbrekende schakel vormt in het waterwegennet en om die reden opengesteld zou moeten worden voor de recreatievaart. Het gaat niet per se om de kortste route maar wel om een aantrekkelijke route. Om de natuur tegemoet te komen zou er bijvoorbeeld ’s avonds en ’s nachts een vaarverbod in gesteld kunnen worden. Hij geeft de gemeente ook nog andere adviezen mee.

Wim Baër aan het woord namens Natuurvereniging IJsseldelta en ANV Camperland.

De Enk – Wim Baër
Bij het uitkijkpunt langs de Slaper ter hoogte van de Enk vertelde Zwemmer over de grondwerkzaamheden en kreeg Wim Baër het woord, lid van Natuurvereniging IJsseldelta en ANV Camperland. De Natuurvereniging heeft in het verleden diverse beroepen ingediend tegen de hoogwatergeul die “overbodig is maar wat de politiek niet toegeeft”. Op het moment van uitvoering heeft de vereniging zich als partner opgesteld en Baër prees de medewerking van aannemerscombinatie Isala Delta. Er werd met respect voor de natuur gewerkt en in overleg met ecologen zocht men een oplossing en werden de werkzaamheden meteen aangepast of opgeschort toen men stuitte op bijvoorbeeld waterspitsmuizen en broedende kieviten. Zo is ook vorige week met de nodige omzichtigheid het werk in uiterwaard Scherenwelle van start gegaan, mede onder invloed van de Flora- en Faunawet.

Jacco Zwemer en Bort Koelewijn kijken uit over het werkgebied.

Nieuwendijk – Gerrit van der Kolk
Via de bouwweg werd het terrein opgereden en aan de voet van de tijdelijke Nieuwendijk mag de bus niet verlaten worden. De oorspronkelijke Nieuwendijk kruiste het inmiddels afgesloten deel van de Slaper. Zwemmer vertelde over de graafwerkzaamheden en met gepaste trots duidde hij de logistiek van graven en afvoeren van het zand. Graafmachinisten blijken onderscheid te moeten maken in de grondsoort(en) die ze afgraven en vaak ieder apart laten afvoeren. Terwijl links en rechts van de taxibus bulldozers en vrachtwagens vol zand passeerden, werd het woord gegeven aan Gerrit van der Kolk. Hij is de eerste boer die uitgekocht moest worden voor het megaproject hoewel hij, geboren en getogen aan de Hogeweg in Kamperveen, oorspronkelijk buiten het projectgebied woonde. Tot in Groningen ging hij kijken naar een nieuwe boerderij tot hij uiteindelijk bij de buren in Oosterwolde de boerderij van Swep aan de Zomerdijk overnam. Jarenlang heeft hij er zijn handen vol aan gehad en het heeft veel geld gekost als ook veel strijd met de Belastingdienst. Op één moment heeft zelfs Theo Rietkerk, toenmalig wethouder in Kampen, staatssecretaris Jager ingeschakeld om een dreigend nieuw conflict te voorkomen. In juni 2008 heeft hij zijn oude boerderij verkocht, nam toen een sabbatical om op adem te komen en op 5 december 2010 kocht hij de nieuwe boerderij. Op 9 oktober 2012 verhuisde hij met zijn koeien naar de nieuwe stek. Toen uiteindelijk zijn jongste zoon interesse toonde om Van der Kolk op te volgen, bleek hij het niet voor niets gedaan te hebben. Op dit moment vormt de melkprijs een bedreiging die met 25ct onder de kostprijs van 35ct ligt.

De expeditie voert langs het bouwterrein.

Archeologische vindplaats 9
Als laatste halte werd gestopt aan de rand van ”vindplaats 9”, een terrein van bijna één hectare (10.000m2) waar bijzondere archeologische opgravingen worden gedaan. Al eerder is daar een bijeenkomst geweest en volgende week wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd over de uitkomsten van het onderzoek door tientallen archeologen ter plaatse. Ondanks het nomadenbestaan in de Midden-Steentijd bleken de mensen toch steeds terug te keren naar deze plek gezien de bijna 800 haardkuilen die gevonden zijn als ook duizenden pijlpunten en zeer vele vuursteen- en houtskoolresten. Schatten aan informatie levert deze vindplaats op die met damwanden is afgezet om de archeologen met droge voeten hun werk te kunnen laten doen. Inmiddels worden deze damwanden langzaamaan afgebroken.

Aan het einde van het werkbezoek worden nog geschenken uitgewisseld.

Leerzaam en verrijkend
Op de terugweg naar het Engelenbergplantsoen reed het gezelschap langs Onderdijks vanwaar in de verte de Hanzelijn zich tegen de horizon aftekent. Die plannen doorkruisten in het verleden de plannen van de hoogwatergeul en toen toenmalig Kamper wethouder Theo Rietkerk dat zag, heeft hij met veel moeite de vaak in beton gegoten plannen weten om te buigen, samen met onder andere toenmalig minister Karla Peijs, om conflicterende situaties in de toekomst te voorkomen. Zo verschenen de kunstwerken voor de hoogwatergeul al in het landschap terwijl het nog lang zou duren voor er één druppel water onderdoor zou stromen. Na het werkbezoek geven enkele leden van Gedeputeerde Staten aan de middag leerzaam gevonden te hebben en praktisch inzicht gegeven te hebben. Bert Boerman spreekt iedereen nog toe voordat de taxibus weer vertrekt. Achteraf geeft hij toe persoonlijk weinig nieuws gehoord te hebben maar hij is niet voor niets al vanaf een heel vroeg stadium bij het megaproject betrokken. ”Bovendien”, vult hij aan, “woon ik als Kampenaar bijna letterlijk om de hoek. Ik ga ook regelmatig een kijkje nemen, alleen al om de prachtige natuur.”

Zie ook:
Veranderend rivierlandschap (Provincie Overijssel)
Bouw recreatieschutsluis aangevangen
Ondertekening minister Schultz bekroning PR

 

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x