Hanjo’s Voedselbos mag er komen

Hanjo’s Voedselbos mag er komen

Natuur, Nieuws 2 Comments

Grote lijnen herinrichting Groene Hart vastgesteld

Na uitgebreide polsing van Kamper inwoners en organisaties in het Stadspark, heeft het college van B&W de grote lijnen uitgezet voor een nieuw ”kloppend Groen Hart”. De sloop van het oude zwembad is begonnen en in een deel van de ruimte die straks vrij komt, mag Hanjo IJkhout zijn vurig bepleite Voedselbos aanplanten. Verder komt er een ”multifunctionele open weide” en wordt de Broedersingel, die dwars door het Stadspark loopt, autoluw gemaakt.

Waardering voor burgerparticipatie
Op eerdere participatiebijeenkomsten dit jaar en ruim twee jaar geleden (zie onderaan) zijn er veel ideeën en wensen naar voren gebracht. Deze inspanning van individuen en gebruikersverenigingen in het Groene Hart waardeert het college zeer. Zij wil dan ook dat de getrooste moeite een belangrijke rol speelt bij de uiteindelijke keuze hoe het Groene Hart opnieuw in te richten nu er een nieuw zwembad is gekomen en het oude verdwijnt. Het levert een aantal dilemma’s op waaruit een keuze is gemaakt. De gemeenteraad is nu aan zet om te besluiten over de adviezen die het collega geeft. In 2007 stelde de gemeenteraad de visie Groene Hart vast. In de jaren daarna werden amendementen aangenomen op het nieuwe bestemmingsplan voor het Groene Hart, alsmede een Nota van Uitgangspunten. Deze drie besluiten vormen de kaders voor het nieuwe Groene Hart.

Het voorste (kantoor)gedeelte van het oude zwembad zal blijven staan.

Zes adviezen
Allereerst zouden er meer open ruimtes gerealiseerd moeten worden waarbij zo min mogelijk bomen worden gekapt. Waar nu biodiversiteit aanwezig is moet deze zoveel mogelijk worden gehandhaafd.
Een grote meerderheid van de participanten heeft aangegeven de camperplaats niet verplaatst te willen zien en het college sluit zich hierbij aan. Wanneer de gelegenheid zich voordoet dient de camperplaats te worden verplaatst naar buiten het Groene Hart.
Op de locatie van het oude zwembad kan een open weide komen die voor in het groen passende evenementen gebruikt kan worden. Het Burgemeester Berghuisplein blijft bedoeld voor de kermis en het circus. Daar hangt wel een prijskaartje aan en daarom koos Circus Renz er in het verleden voor om op het industrieterrein langs de N50 te gaan staan. De kermis wordt soms op het Van Heutszplein gehouden.
Er worden mogelijkheden gecreëerd voor meer sport- en speeltoestellen, geconcentreerd rondom het nieuwe zwembad om daarmee het noordelijke deel van het Groene Hart te ontzien. De mogelijkheid van een nieuw skatepark nabij het nieuwe zwembad en het kunstgrasveld wordt onderzocht.
Het Voedselbos mag ingericht worden voor maximaal 0,3ha op het vrijkomende terrein van 0,7 ha.
De ontsluiting van het Groene Hart wijzigt en dat wordt nog nader overlegd met de daarin gehuisveste organisaties. De Broedersingel wordt éénrichtingsverkeer (van Korteweg naar Cellesbroeksweg).
Tenslotte wordt eraan herinnerd dat de gemeenteraad in juni niet heeft ingestemd met huisvesting van duikclub ’De Oester’ in het souterrain van het oude zwembad en evenmin is de raad ingegaan op het voorstel van de Jehovah’s Getuigen om hun gepachte perceel te kopen. Voor hen wordt binnen Kampen een andere locatie gezocht waardoor dit terrein mogelijk vrij komt.

Hanjo IJkhout bij een notenboom zoals die ook in het Voedselbos zal worden aangeplant.

Voedselbos
Stichting Natuurspeelplaats Kampen heeft het initiatief genomen om een Voedselbos te realiseren en het college ziet hierin geen bezwaar. Hanjo IJkhout, beheerder van kinderboerderij Cantecleer, heeft hiervoor sterk gepleit. Hij is verheugd over het ”plezierige bericht” en geeft aan dat de aangegeven 3.000m2 een mooie en beheersbare oppervlakte is. Sinds een jaar of tien ontstaan er in Nederland voedselbossen en dit wordt het eerste dat in een stadspark wordt gerealiseerd. Het Voedselbos kan mooi overlopen in de Natuurspeelplaats en het openbare karakter zal het maken tot een pluktuin. De huur- of pachtverplichting, die het college voorstaat, zou ook organisch (in natura) ingevuld kunnen worden. De grond van de Natuurspeelplaats wordt de komende dertig jaar ook voor een symbolisch bedrag gehuurd in ruil voor beheer en onderhoud door de stichting. De kinderboerderij is nog niet gecompenseerd voor de grond die ze af heeft moeten staan aan het nieuwe zwembad. Wellicht biedt het terrein van de Jehovah’s Getuigen hiervoor een oplossing.
Wanneer de gemeenteraad de ”majeure keuzes” van het college volgt en vaststelt, zullen er nog enkele vervolgbijeenkomsten worden georganiseerd voor de definitieve invulling van de plannen tot herinrichting van het Groene Hart. In deze tijd van Sinterklaas zingen diverse kinderen een bekend lied waar nu de participerende partijen voor een nieuw Groen Hart zich bij aan kunnen sluiten: ”Vol verwachting klopt ons hart”.

Zie ook:
Publieksbijeenkomst Stadspark Kampen goed bezocht (februari 2015)
Volgende stappen op weg naar kloppend Groen Hart (mei 2017)

Subscribe
Abonneren op
guest
2 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline terugkoppelingen
Bekijk alle reacties
Wessel
Wessel
3 jaren geleden

Dank voor het artikel. Waar komen deze feiten vandaan? Is er een online bron, linkje?

redactie
Bewerkt door
3 jaren geleden
Antwoord aan.  Wessel

Een deel van de informatie is afkomstig uit een (openbare) adviesnota van B&W en een deel uit eigen bronnen.

Back to Top

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x