Hoogwaterbrigade op de vingers gekeken (video)

Hoogwaterbrigade op de vingers gekeken (video)

Nieuws, Video 0 Comment

Deelnemers ’Klimaatbestendige Stad’ bezoeken oefensluiting stadsmuurwaterkering

De jaarlijkse oefening van de mobiele waterkering Kampen-Midden stond dit jaar bijzonder in de belangstelling. Bijna honderd deelnemers van een kennisdag over de onderzoekslijn ’Klimaatbestendige Stad’ keken toe het unieke systeem, om water buiten de stad te houden, werd opgebouwd. Dit was de laatste oefening met klepkeringen die momenteel vervangen worden.

Waterbestendig
De hoogwateroefening op woensdagavond 18 september was voor deelnemers aan een projectentournee van NKWK de afsluiting van een kennisdag over de ’Klimaatbestendige Stad’. Meer dan de helft van de zeventien miljoen Nederlanders woont in een stedelijke omgeving en dat aantal neemt toe. ”Het is van belang om steden, en de omgeving daarvan, klimaatbestendig en waterrobuust in te richten, zodat ze gezond, veilig en welvarend blijven”, aldus het NKWK.
In 2015 is het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) opgezet als vervolg op de kennisvragen die benoemd zijn in het Deltaprogramma. Dit jaarlijks verschijnende programma gaat de uitdaging aan met de Nederlandse delta oftewel Nederland als laaggelegen land met veel water.
Het uiteindelijke doel van de onderzoekslijn is dat alle betrokken partijen in het stedelijk gebied weten wat klimaatbestendigheid betekent voor hun sector, en dat ze de benodigde kennis en informatie hierover kunnen vinden en toepassen.

Deelnemers aan het projectbezoek 'Klimaatbestendige Stad'

Waterkering
Een belangrijk onderdeel van de NKWK-onderzoekslijn ’Klimaatbestendige Stad’ is de projectentournee. Deze rondgang langs gerealiseerde projecten heeft als doel van elkaar te leren, kennis over te dragen en nieuwe kennisvragen op te halen. De deelnemers zijn afkomstig uit diverse (lagere) overheden en waterschappen. Kampen stond op het programma met haar ”unieke mobiele waterkering in het historische stadsfront, die gesloten wordt bij hoog water op de rivier de IJssel”.
Deze ”unieke waterkering met hefschuiven, schotbalken en waterkerende deuren beschermt de inwoners van Kampen tegen overstroming”. Het sluiten van de waterkering gebeurt door vrijwilligers van de Hoogwaterbrigade en wordt jaarlijks geoefend (zie onderaan).
In de videoreportage (zie onderaan) wordt getoond hoe het materieel wordt aangevoerd, evenals de vrijwilligers, waarna de kering in een paar uur wordt opgebouwd en afgebroken. Drie deelnemers aan de kennisdag komen kort aan het woord.

De procedures bij hoog water worden uitgelegd.

Wateropgaven
Het projectbezoek aan Kampen kende een volle agenda. De ruim 90 deelnemers werden welkom geheten in de Stadskazerne door wethouder Van der Sluis. Daarop volgde een toelichting op de ’Klimaatbestendige Stad’ en een presentatie van de Hoogwaterbrigade. Cor Adema en andere stadsgidsen leidden het gezelschap door de historische binnenstad en langs de waterkering. Uitvalsbasis voor de kennisdag was het Dijkmagazijn aan de Zendijk.
De bezoekers bogen zich in parallelsessies over drie wateropgaven die Kampen kent. Cultuurhistorie versus klimaatadaptatie, de waterbergingsfunctie die de Kampereilanden is toegewezen en de opgave die er ligt in de wijk Brunnepe. Hoe kan daar verstening, parkeerdruk en hittestress gecombineerd worden met openbaar groen (zie onderaan).
Na alle opgedane kennis en indrukken volgde ”als toetje” de oefensluiting van de waterkering op de IJsselkade. De Hoogwaterbrigade leek niet onder de indruk van het feit dat ze op de vingers gekeken werden.

Zie ook:
Reevediep dekt slechts deel waterveiligheid
Waterschap vervangt klepkeringen
Initiatieven voor klimaatbestendige leefomgeving

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top