Muzikaal-theologische jaaropening TUK

Muzikaal-theologische jaaropening TUK

Kerk, Nieuws 0 Comment 54

Academisch jaar Theologische Universiteit geopend in Broederkerk met Bach


Twee grote namen uit het verleden stonden in het middelpunt bij de opening van het academisch jaar van de TUK maandagmiddag. Maarten Luther, die 500 jaar geleden de basis legde voor de protestantse reformatie, en Johan Sebastian Bach, wiens composities tegen theologie aanschuren. Sander van Houten demonstreerde op het orgel wat in de lezing naar voren werd gebracht.

Bestuursvertegenwoordigers van universiteit, stad en corps bezetten de eerste rij.

Gideon vs. Luther
Het bestuur van zowel stad als universiteit waren goed vertegenwoordigd. Naast het College van Bestuur van de TUK waren namens het College van B en W van Kampen burgemeester Koelewijn en wethouder Veldhoen aanwezig. Tevens gaf de senaat van FQI acte de présence en haar nieuwe corpsleden (zie onderaan) zaten in de kerkzaal. Allen hoorden hoe rector prof. dr. Kuiper de grote symbolische betekenis van de Lutherroos (kleine afbeelding hierboven) toelichtte. En vervolgens kort Gideon met Luther vergeleek na het lezen van Richteren 6:1-18. Treffend sloot Roel Kuiper zijn overdenking af met de vraag hoe vaak God de woorden aan Gideon niet tegen ons gezegd zal hebben ”Ik wacht hier tot je terugkomt”.

Bach vs. Luther
Prof. dr. A. Clement sprak een rede uit met als titel ”Wie oren heeft, die hore!” Zoals Luther muziek naast theologie plaatste (hij componeerde ook zelf), zo wilde Bach met zijn werk zijn Schepper vereren. Albert Clement ging uitvoerig in op de uitvoerige composities die Bach in zijn muziek verstopt heeft. De muziek van Bach is een architectonisch meesterwerk en Sander van Houten liet daarvan het een en ander horen op orgel. Ook de Cantorij van de TUK droeg met haar gezang bij aan de muzikale intermezzo’s.

Professor Albert Clement lichtte Bach's composities toe en uit.

TUK vs. GTU
De samenkomst werd afgesloten met gebed door vice-rector prof. dr. De Bruijne maar eerst schetste rector Kuiper de stand van zaken voor het komend jaar. Het jaar start met 149 studenten, waarvan 51 nieuw ingeschreven zijn – 43 voor de bachelorfase en 29 voor de predikantsmaster. Kampen neemt daarmee landelijk zo’n 30% voor haar rekening van de 524 studenten aan de vier Nederlandse protestantse kerkelijke universitaire opleidingen. Aan de totstandkoming van de Gereformeerde Theologische Universiteit wordt nog steeds hard gewerkt. De Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Nederlandse Gereformeerden zijn hiermee al akkoord en de Christelijk Gereformeerden zitten in de finale besluitvorming. Kuiper noemt de voorgenomen samenvoeging van de universiteiten ingrijpend maar ”van groot belang voor de bundeling van krachten rond de gezamenlijke beoefening van gereformeerde theologie.” Tenslotte spreekt Kuiper de wens uit dat ”onze universiteit mag bloeien onder de zegen van God.” Met die woorden verklaart hij het academisch jaar 2017-2018 voor geopend.

Verscholen op de balustrade van het orgel bracht de Cantorij van de TUK haar gezangen ten gehore.

Zie ook:
Nieuwe corpsleden TUK zitten in zak en as
Blik op de Theologische Universiteit Kampen (Open Dag 2015)

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top