Kamper wethouders stellen zich voor<br>(deel 4)

Kamper wethouders stellen zich voor
(deel 4)

Achtergrond, Gemeente, Politiek 0 Comment

Jan Peter van der Sluis (CU): Politiek geëngageerde overheidsdienaar

De nieuwe coalitie is op stoom, inclusief het nieuwe dagelijks bestuur. Maandag en dinsdag is het college van B&W ’de hei op’ geweest om taken af te spreken en persoonlijk met elkaar af te stemmen. Na hun installatie in juni en vervolgens de Hanzedagen in Rostock en het zomerreces, hebben de huidige Kamper wethouders zich op deze plaats geïntroduceerd. Als hekkensluiter van het kwartet, dat in willekeurige volgorde langs kwam, komen in dit laatste deel de drie P’s van Jan Peter van der Sluis (CU) aan de orde.

Portefeuille
Jan Peter van der Sluis is voor de buitenwereld een onbekende in de Kamper politiek. Achter de schermen is hij echter al jaren actief voor de ChristenUnie. Hij heeft zelfs aan de touwtjes getrokken van de Kamper afdeling. Tot zijn aantreden als wethouder was hij voorzitter. Daarnaast is hij bij de vorige raadsverkiezingen campagneleider voor de afdeling geweest. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was Van der Sluis voorzitter van de selectiecommissie van de CU.
Door de selectiecommissie werd hij gepolst naar zijn interesse voor wethouder (”misschien moet je het zelf doen”). Daarop heeft hij gesolliciteerd en na een open procedure werd hij gekozen om wethouder Gerrit Jan Veldhoen op te volgen als de CU weer in de coalitie zou komen.
Zijn portefeuille bevat Arbeidsparticipatie en Inkomen, Beheer Openbare Ruimte, Coördinatie Sociaal Domein, Natuur en Landschap, Onderwijs, Water en Klimaatadaptatie, WMO en Wonen. Hij is wijkwethouder voor De Maten, Stationskwartier, deels IJsselmuiden, ‘s-Heerenbroek en Mastenbroek. Zelf zegt Van der Sluis over zijn portefeuille: ”Het was logisch dat Duurzaamheid naar GroenLinks ging en ik ben geen RO-man. Wonen ligt me wel heel sterk.”

Politiek
Vanaf 2010 begon de politieke interesse van Jan Peter van der Sluis te groeien toen hij werkzaam was als locogriffier. Later ondersteunde en adviseerde hij de directie en het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel als bestuur- en concernadviseur. Zo hebben zijn werkzaamheden altijd tegen de politiek aangeschuurd. Op zoek naar de politieke partij die het best bij hem paste, kwam hij uit bij de ChristenUnie.
Zo’n tien jaar geleden is hij lid geworden en had nog niet de intentie om heel actief te worden (”eerst steunen en dan heb je pas wat te vertellen”). Uiteindelijk werd hij eerste locoburgemeester van Kampen omdat de grootste partij (CU) die gewoonlijk levert. Zijn eerste ’optreden’ in die hoedanigheid was de felicitaties van de gemeente overbrengen aan de honderdjarige Henk Fien (zie onderaan).
Onder protest poseerde hij achter een bureau voor de foto’s bij dit artikel. ”Een wethouder moet naar buiten, desnoods met zijn poten in de klei.” Maar helaas. Hij was aanwezig bij de presentatie van het Brunneper Voedselpark toen het zomers weer was. De vaak natte Brunneper Bongerd kende toen een droge grasmat.

Jan Peter van der Sluis in gesprek met Lotte Pieck en Robert de Reu (De Groene Brunneper).

Persoonlijk
Deze maand november ziet Jan Peter van der Sluis Abraham. Naar buiten toe heet hij een geboren en getogen Kampenaar te zijn. Hij is echter geboren op de grens van Brunnepe en De Greente. Tegenwoordig woont hij in IJsselmuiden maar, zegt hij zelf, ”je blijft een Brunnepenaar.” Hij is getrouwd en heeft twee dochters in de leeftijd van 11 en 17 jaar.
Grote liefhebberijen zijn auto’s en lezen. Tijd voor hobby’s heeft Van der Sluis eigenlijk niet ”door zijn vele nevenactiviteiten” dat nu versterkt wordt door zijn wethouderschap. Hij heeft zitting (gehad) in de ouderraad en de medezeggenschapsraad van het Ichthus College.
Hij waardeert Kampen om de bescheiden schaalgrootte, ”een mix tussen dorpsidentiteit en alle voorzieningen van de stad”, en prijst de sociale infrastructuur (”je kunt altijd op iemand terugvallen”). Van der Sluis wil eerlijk en transparant zijn. In zijn werk hoopt hij dat er meer mensen aan het werk komen.
Hij verwondert zich over de 880 mensen in de bijstand ondanks de hoogconjunctuur. Als echter aan de ene kant mensen een baan vinden en aan de andere kant bedrijven sluiten, is het ”soms dweilen met de kraan open”. Al met al hoopt hij dat de mensen later zullen zeggen dat hij ”zijn stinkende best heeft gedaan.”

Zie ook:
Deel 3: Irma van der Sloot (GL): Ondernemend, juridisch, duurzaam
Deel 2: Albert Holtland (GBK): Van politie naar politiek
Deel 1: Geert Meijering (CDA): ”Mens, waar ben je?”
Eeuwling wordt in de Vijverhof in het zonnetje gezet

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top