Provincie wijst Rijk op fouten in MER over vliegbewegingen (video)

Provincie wijst Rijk op fouten in MER over vliegbewegingen (video)

Nieuws, Regionaal 0 Comment

Wilsum roert zich over ”Liegveld Lelystad”

De voorgenomen uitbreiding van vliegveld Lelystad houdt de gemoederen flink bezig op de Veluwe en in de IJsseldelta. Provincie Overijssel heeft een brief gestuurd naar het Ministerie van IenW over de fouten in het MER die slechts ten dele zijn hersteld. Er worden garanties en aanpassingen gevraagd naast het dringende verzoek om te wachten op de herindeling van het luchtruim. Intussen vraagt Wilsum, dat direct veel overlast zou ervaren, met een groot spandoek en een informatieve website aandacht voor hun dringende oproep: Iedereen moet zich nu laten horen voordat we niets meer zullen horen.

Hoog Overijssel
De actiepoaster van de actiegroep in Overijssel.In een eerdere milieueffectreportage (MER) over de gevolgen van een uitbreiding van vliegveld Lelystad zijn meerdere fouten geconstateerd. Provincie Overijssel wijst het Rijk op verontrustende punten in het geactualiseerde MER. Op de korte termijn worden aanpassingen gevraagd voor de ”wachtruimtes” in, en de vliegroutes door, de lucht. Voor de langere termijn (na de herindeling van het Nederlandse luchtruim) wordt een harde garantie gevraagd voor ”de basisrandvoorwaarde: hoger vliegen en substantieel minder geluidshinder na de herindeling”. De provincie dringt aan op een open en transparant planproces. Lang laag vliegen moet tot het verleden (blijven) behoren en bij vertrek zou er snel gestegen moeten worden naar het hogere luchtruim.
Stichting en actiecomité HoogOverijssel speelt daar in haar naam op in. Op haar website (zie onderaan) kondigt ze aan klaar te staan voor een gang naar de rechter. Er worden donaties gevraagd om ”Overijsel te redden” en op de website kan iedereen de verwachte overlast voor zijn of haar situatie bekijken.

Liegveld Lelystad
Liegveld Leystad heet de campagne van de actiegroep in Wilsum.Tegenstanders in Wilsum hebben een ander woordspeling gevonden om hun beleving weer te geven. Zij hebben zich aangesloten bij de campagne ‘Liegveld Lelystad’ waarvan ze een spandoek langs de weg hebben geplaatst. Op de bijbehorende website met veel informatie (zie onderaan) wordt iedereen opgeroepen om hun stem te laten horen tegen laagvliegbewegingen. Ook Wilsum vraagt om te wachten op de herindeling (zonder laagvliegroutes). Daarnaast moet het huidig aantal vliegbewegingen gehandhaafd blijven en moet er “optimaal flankerend beleid ontwikkeld worden opdat uitbreiding Lelystad niet nodig is”. In navolging van de provincie wijst de actiegroep in Wilsum op de gezondheidsschade.
Naast geluidsoverlast, dat op de lange termijn gezondheidseffecten geeft, is fijnstof een ondergeschoven aandachtspunt. De provincie vraagt om een nulmeting en monitoring van deze factoren. Wilsum wijst bovendien op de overlast voor vogels van de vliegbewegingen op de vele vogeltrekroutes.
Twee jaar geleden riep Wilsum de (plaatselijke) politiek op om een dreiging vanaf de grond – steenmarters – aan te pakken (zie onderaan). Daarvan schijnen nog steeds verscheidene inwoners overlast te ervaren. De nieuwe dreiging vanuit de lucht zal alle inwoners overlast bezorgen. Daarom luidt het motto: ”Nu stil blijven is de rest van je leven herrie!”

Zie ook:
Liegveld Lelystad
HoogOverijssel
Steenmarter staat aan poort van Kampen (aug. 2016)

 

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top