Droogte maant tot eerder maaien watergangen (video)

Droogte maant tot eerder maaien watergangen (video)

Nieuws, Video 0 Comment

Grondwaterstanden normaal voor nu maar wel snel dalend

Nu het grondwater net weer een beetje op peil komt, is er weer sprake van droogte. Dit is onwenselijk bij de start van het groeiseizoen. Het waterschap maait daarom, waar nodig, eerder dan normaal. Het gaat om waterbodems van sloten, weteringen en kanalen. Op sommige plaatsen ontstaat behoefte aan meer wateraanvoer door de hogere temperaturen en het uitblijven van regen.

Maaien
Normaal gesproken wordt er gemaaid vanaf één juni. Waterschap Drents Overijsselse Delta start dit jaar eerder, zoals ook met de controle van de dijken (zie onderaan). Omdat er op enkele plaatsen al veel begroeiing in de watergangen staat, wordt daar het bereiken van de gewenste waterpeilen steeds lastiger.
Het waterschap meldt volgens de Wet natuurbescherming te werk te gaan. Beschermde planten worden ontzien en broedende vogels en paaiende vissen worden niet gestoord evenmin als amfibieën die eitjes afzetten. De oever wordt dan niet gemaaid maar alleen het zogenaamde doorstroomprofiel.
Alleen watergangen die onvoldoende water kunnen aanvoeren, worden gemaaid. De overige sloten, weteringen, kanalen en vijvers, maait het waterschap zoals gewoonlijk na één juni. Een goede doorstroming van water is belangrijk om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan.

Maaien van watergangen.

Grondwaterstanden
Sinds half maart is er geen noemenswaardige neerslag gevallen terwijl het jaar juist nat begon met vooral veel regen in februari. Door het gebrek aan regen dalen de grondwaterstanden nu snel. Het droge weer blijft aanhouden. Het waterschap heeft daarom de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen opgezet tot het maximale peil. Het water wordt vastgehouden waar mogelijk en er wordt water aangevoerd. Her en der zit WDODelta al op zo’n 40% van de aanvoercapaciteit.
Vooral vanuit de agrarische sector nemen de meldingen en vergunningsaanvragen voor beregening van gewassen toe. Een melding of aanvraag kan via de website van het waterschap. De grondwaterbuffer is grotendeels weer op orde gekomen maar met de start van het droogteseizoen blijft het waterschap alert.

Zie ook:
Controle dijken eerder gestart
Einde hoogwater betekent begin schoonmaakSubscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline terugkoppelingen
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x