Provincie en gemeenten herinneren minister aan beloftes over Vliegveld Lelystad

Provincie en gemeenten herinneren minister aan beloftes over Vliegveld Lelystad

Gemeente, Nieuws, Politiek, Regionaal 0 Comment

Laagvliegroute wordt (vooralsnog) niet opgelost in weerwil eerdere toezegging

De nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers (VVD), verbreekt vooralsnog de belofte van zijn voorganger. Cora van Nieuwenhuizen stelde dat “bij opening van de luchthaven de tijdelijke laagvliegroutes niet nodig zouden zijn”. In een gezamenlijke brief herinnert Provincie Overijssel Harbers daaraan, mede namens gemeente Kampen.

Randvoorwaarde
Per brief informeerde de minister op 2 december 2021 dat er geen oplossing was gevonden voor de laagvliegroute vanuit het zuiden, over het Vechtdal richting Vliegveld Lelystad Airport. Een dergelijke oplossing is altijd een randvoorwaarde geweest voor opening van de luchthaven. Na bovenstaande uitspraak op 31 maart 2020 stelde ze op 1 juli 2020 in de daaropvolgende brief aan de Tweede Kamer “dat er een einde komt aan laagvliegroutes”.
Na een bestuurlijk contact tussen het ministerie van IenW, provincie Overijssel en gemeenten Zwolle, Raalte en Dalfsen bleef de boodschap van de minister in een toelichting aan de regio op 14 december 2021 dat de inwoners overlast zullen ervaren zodra Vliegveld Lelystad open gaat.

Intentie
De lagere overheden hopen met de gezamenlijke brief dat de minister de eerder gemaakte afspraak nakomt en een eventuele opening van het vliegveld niet doorgaat, zolang er geen oplossing is (lees: het schappen van de laagvliegroute). Het is nadrukkelijk een belangrijke Rijksopgave om de gedane toezeggingen na te leven. In het coalitieakkoord wordt opgemerkt dat er diverse problemen spelen inzake stikstof, (ultra)fijnstof, geluidsoverlast, leefomgevingskwaliteit, veiligheid en woningbouw.
“Dit vraagt om een integrale oplossing die zekerheid en perspectief biedt voor zowel de hubfunctie van Schiphol als de omgeving van de luchthaven. Het kabinet zal hierover in 2022 besluiten” aldus het coalitieakkoord. De brief wijst erop dat er sprake moet zijn van een integrale oplossing waarbij de effecten op de leefomgeving ook nadrukkelijk worden meegenomen als afwegingscriterium.

Het nieuwe campagnebord in Wilsum tegen de uitbreiding van vliegveld Lelystad.

Formeel
De minister heeft geen formele positie heeft bij Vliegveld Lelystad, de luchtvaartnota en de herziening van het luchtruim. Hij hóeft dus geen actie te ondernemen maar het advies in de brief luidt om dit wél te doen, gelet op de gevolgen van de (tijdelijke) laagvliegroutes voor de inwoners én de onduidelijkheid over de tijdelijkheid van de laagvliegroute.
De brief is ondertekend door de voorzitter van Gedeputeerde Staten van Overijssel voorzitter Andries Heidema namens de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Raalte en Kampen. Onder de betrokken partijen die zijn geïnformeerd over de brief bevinden zich de Kamper gemeenteraad en een aantal inwoners die zich verenigd samen optrekken tegen de opening van vliegveld Lelystad inclusief laagvliegroute.

Zie ook:
Overijssel ageert tegen ministerieel besluit (feb. 2019)
Provincie wijst Rijk op fouten in MER (mei 2018)
Kamper gemeentebestuur spreekt zich uit (feb. 2018)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x