Eerste paal Reevesluis geslagen door minister IenW (video)

Eerste paal Reevesluis geslagen door minister IenW (video)

Nieuws, Regionaal, Video 0 Comment

Met bouw nieuwe sluis ter vervanging Roggebotsluis gaat fase 2 RvdR IJsseldelta in

De Roggebotsluis aan de gemeentegrens van Kampen gaat verdwijnen. Het verkeer op de Flevoweg zal straks over een hoge brug ongehinderd door kunnen rijden. Een nieuwe sluis neemt de waterkerende functie over. Voor deze Reevesluis kwam minister Cora van Nieuwenhuizen de eerste paal slaan. De Reevesluis is één van de maatregelen binnen fase 2 van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta die volgen op de aanleg van het Reevediep.

Gedeputeerde Boerman (l.) en burgemeester De Jonge (r.) flankeren minister Van Nieuwenhuizen.

Ministerieel bezoek
Op de bouwplaats aan het water langs de Drontermeerdijk, even voorbij de nieuwe tunnel voor de Hanzelijn, was het afgelopen donderdag een drukte van belang. Er kwam hoog bezoek op de plek waar de Reevesluis moet verrijzen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat verscheen om de starthandeling te verrichten voor de bouw van de nieuwe sluis. Cora van Nieuwenhuizen bleek goed ingevoerd te zijn in zowel de materie als de geschiedenis. Allereerst haalde ze de woorden van Napoleon Bonaparte aan die sprak over ’zijwaartse afleidingen’, bedoeld om de vele overstromingen van Nederland aan te pakken. De Eerste Riviercommissie onder koning Willem I adviseerde in 1821 bij Kampen twee ’overlaten’ te graven. Eén van de IJssel naar de Zuiderzee en één langs de bocht in de IJssel bij Wilsum. ”Ik weet niet precies wat hen heeft weerhouden,” sprak Van Nieuwenhuizen, ”maar laten we vaststellen dat het idee van het Reevediep vele vaders heeft. Zo gaat dat bij een goed idee.”

Het werk is nog niet klaar en de minister prees de harde werkers. Ze somde de vele ontwikkelingen en bijzondere vondsten op, zoals de IJsselkogge en een prehistorisch jachtkamp (zie onderaan). Ook toonde ze begrip voor persoonlijke drama’s, zoals voor de dertien boerenfamilies die moesten verkassen. Tijdens een helikopterinspectie op negen januari heeft Van Nieuwenhuizen het indrukwekkende hoogwater gezien en concludeerde dat ”ons huidige watersysteem gelukkig die hoeveelheid water aankan. Met dank aan het programma Ruimte voor de Rivier.” Ze wenste de plannenmakers van de Drontermeerdijk, de N307 en het recreatiegebied Roggebot veel succes. Vervolgens toog ze naar de heimachine met in haar kielzog onder andere Overijssels gedeputeerde Bert Boerman, burgemeester Aat de Jonge en wethouder Peter van Bergen van Dronten en Kamper wethouder Veldhoen. Strikt genomen waren Boerman en Veldhoen te gast op Flevolands en Dronter terrein.

Het ontbreekt niet aan aandacht voor het ministeriële heiwerk.

Reevesluis
Op dit moment verbindt de Roggebotsluis de dijkringen van Flevoland en de IJsseldelta. Het voorkomt hoge waterstanden op de Veluwerandmeren maar deze functie wordt straks overgenomen door de Reevesluis en de Reevedam die beide zuidelijker gesitueerd zijn. De Reevesluis keert straks het water vanuit het noorden. De sluis zal onder meer sluiten wanneer er hoogwater wordt afgevoerd vanaf de IJssel via het Reevediep, de nieuwe hoogwatergeul tussen IJssel en Drontermeer. Het sluizencomplex van 10,5m breed en 120m lang houdt, naast de hoogwaterkerende functie, ook het waterpeilverschil in stand tussen het Drontermeer en het Vossemeer.

De sluis bestaat uit een schutsluis, een spuisluis en een vispassage. Oorspronkelijk was er in de plannen sprake van een keersluis maar dat vormt een blokkade bij hoog water. Later is er in de plannen gekozen voor een schutssluis die gepasseerd kan worden door boten. Deze zal naar verwachting in november 2019 gereed zijn. Daarna wordt een spuisluis gebouwd voor de doorvoer van het water. Voor kanoërs en schaatsers komt er een oversteekmogelijkheid en voor vissen een passage. Vissen zwemmen tegen de stroom in en dat zou betekenen dat ze slechts één richting in kunnen. Met de vispassage kan het ook andersom hetgeen goed is voor de visstand. Als straks in 2022 de werkzaamheden in het gehele gebied worden afgerond, komt er een fietspad over de sluis. Met de aansluiting op de nieuwe dijken van het Reevediep ontstaat daardoor een nieuw fietsrondje Kampen-Flevoland.

Minister Van Nieuwenhuizen neemt plaats in de heimachine voor fundering Reevesluis.

Maatregelen fase 2
Fase 1 van het programma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is afgesloten met de baggerwerkzaamheden van de IJssel. Het zomerbed van de IJssel is over een lengte van 7km twee meter diep uitgebaggerd. De verdieping vanaf de Molenbrug houdt op bij de Eilandbrug wat een drempelwerking tot gevolg heeft. Schippers krijgen daar nu te maken met nieuwe kolkstromen.
Fase 2 is als eerste met de bouw van de Reevesluis gestart. Daarna volgen nog de volgende maatregelen:
#2  Versterking en ophoging met ongeveer 2,7 meter van het noordelijke deel van de Drontermeerdijk over een lengte van 3 kilometer, gerekend vanaf de Flevoweg.
#3  Sloop van de Roggebotsluis en bouw van een nieuwe, hogere brug voor de N307. Plus verbetering van de N307 tussen Roggebot en Kampen.
#4  Aanpak waterveiligheid recreatiegebied Roggebot (camping, haven en kanovereniging). Dit gebied komt door alle maatregelen buitendijks te liggen.

Luchtfoto gehele werkeiland voor bouw Reevesluis.

Voordat de plechtigheid aanving, fietste juist Kampenaar en waterkenner Hans Houkema langs die met zijn neus in de boter viel. Hij praatte even bij met Boerman en na de ministeriële woorden dichtte hij ter plekke: ”Het verhaal van de minister viel bij de aanwezigen als een preek in een ouderling.”

Zie ook:
Reevediep levert archeologische vondsten op (juni 2016)
Gedeputeerde Staten Overijssel verkennen Reevediep (video – sept. 2016)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x