Moeraseiken mogen gekapt van gemeentelijke adviescommissie (video)

Moeraseiken mogen gekapt van gemeentelijke adviescommissie (video)

Natuur, Nieuws, Video 0 Comment

Twee jaar geleden nog behouden ondanks vermeende overlast


De straten haaks op de Europa-Allee tegenover de Esso klagen al jaren over de moeraseiken langs het fietspad achter hun huizen. Een adviescommissie is tot de slotsom gekomen dat er inderdaad sprake is van schaduwvorming aan de kop van de straten die naar andere bomen zijn genoemd. Het college van B en W wil het advies opvolgen en vraagt de gemeenteraad om middelen ter beschikking te stellen voor kap en herplant. Allereerst bij de Populierenstraat en later bij de Elzenstraat en Esdoornhof.

Moeraseiken langs de Europa-Allee in het zonnetje (archieffoto uit 2015).

Duurzame oplossing
Eerdere maatregelen als snoeien blijken niet toereikend te zijn, zoals verwacht, om het licht terug te krijgen in de huizen. De bomen zijn echter gezond en daarom bleven ze in eerste instantie wel staan. Daarnaast hebben ze een ecologische functie en dragen de bomen bij aan het kwaliteitsprofiel van de Europa-Allee. Een adviescommissie heeft ”alles tegen elkaar afgewogen en komt tot de conclusie dat de schaduw in de tuinen dusdanig ernstig is dat er sprake is van onrechtmatige hinder.” Op zoek naar een structurele en duurzame oplossing wordt nu geadviseerd om de moeraseiken in de groenstrook tussen achtertuinen en voetpad te kappen. Door aanplant van kleine bomen moet het kwaliteitsprofiel behouden blijven en ter compensatie van de te kappen bomen zou een tweede rij moeraseiken op drie meter afstand aangeplant kunnen worden. In onderstaande video van BTL Bomendienst uit 2015 wordt de Pannekoekendijk in Zwolle gereconstrueerd met moeraseiken tot een ”gastvrij, statig en groen karakter.”

Meerjarenbegroting
Voor de eerste aanpak, bij de Populierenstraat, vraagt het college de raad om €60.000 ter beschikking te stellen omdat hierop niet gerekend was in de begroting. De ChristenUnie heeft al ”verbaasd” gereageerd over deze kostenraming. Tevens heeft ze het college gevraagd of, bij herplant, het probleem zich over een aantal jaar niet opnieuw voordoet. Na de Populierenstraat zijn de Elzenstraat en de Esdoornhof aan de beurt, wat het college betreft. De commissie zou de moeraseiken achter de drie straten tegelijkertijd willen aanpakken maar het advies van het college vraagt om dit uit te spreiden. Daardoor zouden de kosten voor de tweede en derde straat c.q. hof (geraamd op respectievelijk €70.000 en €75.000) opgenomen kunnen worden in de perspectiefnota 2019-2022.

Moeraseiken overschaduwen belendende huizen aan de achterkant.

Tegenstrijdige adviezen
De kwestie begon op te spelen in de eerste helft van 2015, met als dieptepunt de rechtszaak tegen een hoogbejaarde inwoner die de moeraseiken moedwillig had beschadigd. Na klachten van bewoners van de Populierenstraat over gebrek aan zonlicht in hun tuin, liet het college doen door BTL Bomendienst. Die concludeerde dat er ”geen sprake was van onvoldoende lichttoetreding in de woning”. Daarnaast tekende het college aan dat de verfoeide moeraseiken gezond waren en er al twintig jaar stonden. BTL Bomendienst beval aan om extra te snoeien al zou dat ”niet leiden tot een significante vermindering van de ervaren overlast”. Het college voerde dit advies uit maar stelde ook een commissie in die nu rapport heeft uitgebracht. Als de gemeenteraad straks niet de benodigde middelen beschikbaar stelt, houdt het echter op. Pas na dit besluit wordt er, indien positief, zo spoedig mogelijk een kapvergunning aangevraagd en gaan vervolgprocedures in werking. De kosten zouden nog op kunnen lopen en de Groenstructuurvisie 2012 zou dan achterhaald worden. Ecologische en beeldbepalende aspecten blijven wel een punt van aandacht.

Zie ook:
Raadsmotie tot kapaanvraag (2015)
Gezonde moeraseiken tegen de vlakte (Bomenmeldpunt)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments

Back to Top

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x