Raad van State gelast nader onderzoek Reevediep en dorp Reeve

Raad van State gelast nader onderzoek Reevediep en dorp Reeve

Natuur, Nieuws, Politiek 0 Comment

Hoogste bestuursrechter vraagt deskundige stichting naar schadelijke effecten op vogels en natuur

Een doorgaande Reevediepverbinding en het geplande dorp Reeve zijn nog steeds geen gelopen race. In de tot één zitting teruggebrachte beroepszaken heeft de Raad van State aan de onafhankelijke StAB opdracht gegeven uit te zoeken wat de schadelijke effecten zijn van de twee kwesties èn van de stikstofdepositie op de beschermde natuur van de Veluwerandmeren en in het bijzonder op de beschermde vogelsoorten roerdomp en grote karekiet. De zitting wordt eind van dit jaar verwacht.

Gecombineerde zitting
Eind april besloot de Raad van State om het Bestemmingsplan Reeve en het plan voor de doorgaande vaarverbinding Reevediep ”gevoegd te behandelen”, oftewel beide zaken in één of twee in elkaar overlopende zittingen. Reden hiervoor was de overeenkomende nadruk van beide reclamanten, Werkgroep Zwartendijk en Natuurvereniging IJsseldelta, op de aantasting van het nabij gelegen Natura 2000-gebied. Tevens was het simpelweg efficiënter om beide zaken samen te behandelen. Hiermee mislukte volgens de werkgroep en de vereniging het “opzetje” vorig jaar van Overijssel en Kampen, die bij gescheiden behandeling de kans op succes voor zichzelf groter achtten. Op 21 juni maakte de Afdeling Bestuursrechtspraak van de hoogste bestuursrechter de opdracht aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) bekend.

Taken StAB
De StAB is een ”onafhankelijke en onpartijdige deskundige stichting, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu.” De taken van de StAB zijn in 2001 om praktische redenen uitgebreid in de Wet Milieubeheer en omvatten nu advisering aan de rechter in een breed scala van beroepszaken op grond van wetten inzake milieu en verontreiniging. De StAB adviseert uitsluitend op verzoek van de rechter, maar partijen kunnen ook een verzoek tot onderzoek indienen. Daarnaast geven de ”gerechtelijke omgevingsdeskundigen” van de StAB ook lezingen, cursussen en houden ze de jurisprudentie bij op het gebied van omgevingsrecht. Samengevat heeft de stichting nu de vraag voorgelegd gekregen wat de gevolgen zijn van de recreatievaart, ook vanuit de jachthaven bij dorp Reeve, voor de beschermde natuur in het Drontermeer.

Voorbereidende werkzaamheden voor dorp Reeve.

Gevolgen stikstofdepositie
Als extra opdracht is de StAB verzocht de gevolgen te onderzoeken van de stikstofdepositie op het natuurgebied. Vermestende depositie (stikstofdepositie) is de hoeveelheid stikstof die vanuit de atmosfeer op de aarde terecht komt via droge (stof) of natte (regen) neerslag. De vermestende invloed is een groot probleem voor het huidige natuurbeheer en een grote bedreiging voor de biodiversiteit. Volgens Landbouwuniversiteit Wageningen is “stikstofdepositie naast de uitstoot van broeikasgassen en habitatvernietiging de belangrijkste factor waarmee de mensheid de natuur wereldwijd beïnvloedt.” Provincie Overijssel had beweerd dat deze laatstgenoemde onderzoeksopdracht niet nodig was omdat dat onder het toelaatbaar minimum zou zitten. Dat heeft vervolgens weer te maken met een zaak die loopt bij het Europese Hof van Justitie.

Activiteiten continueren
De zaak bij het Europees Hof gaat over de vraag of de Nederlandse PAS-wetgeving (Programma Aanpak Stikstof) strijdig is met de Europese Habitatrichtlijn. Dit oordeel wordt afgewacht voordat de zitting van de Raad van State plaats vindt. Intussen gaan de promotie van, en verkoop voor, dorp Reeve door. Alsmede de (voorbereidende) werkzaamheden binnen het project Ruimte voor de Rivier inclusief haar charmeoffensieven over nieuwe natuur en beschermende maatregelen. Het Reevediep stroomt inmiddels van de IJssel naar het Drontermeer en de grondwerkzaamheden voor de bouw van dorp Reeve zijn ook voltooid. Begin volgend jaar is het de bedoeling om het project Ruimte voor de Rivier in de IJsseldelta af te ronden. Of de bouw van dorp Reeve dan aan kan vangen, is nog de vraag. Werkgroep Zwartendijk en Natuurvereniging IJsseldelta zijn blij met de onderzoeksopdracht van de Raad van State. Er wordt zorgvuldiger, breder èn onpartijdiger onderzoek verricht en de beide bestemmingsplanherzieningen worden in samenhang behandeld. Over deze laatste ontwikkelingen in het slepend Reevedossier zal op lokaal, provinciaal èn landelijk niveau menig bestuurder minder verheugd zijn.

Gemeenteambtenaren op promotiecampagne voor dorp Reeve in de Stadsgehoorzaal.

Zie ook:
Oldebroek tekent bezwaar aan tegen bestemmingsplan Reevedorp
Vaarverbinding Reevediep sprookje volgens Werkgroep Zwartendijk
Plan Reeve is ”wensdenken” en ”volksverlakkerij”

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x