NGK en GKv herenigen na 56 jaar tot Nederlandse Gereformeerde Kerk

NGK en GKv herenigen na 56 jaar tot Nederlandse Gereformeerde Kerk

Kerk, Nieuws 0 Comment

Nieuwe Kerk, Eudokiakerk en Bazuinkerk behoren vanaf 1 mei tot één kerkgenootschap

De kogel is door de kerk. Figuurlijk gesproken want het proces verliep vreedzaam. Maar wel pittig. Na jaren overleg en voorbereiding is vanaf maandag 1 mei de Nederlandse Gereformeerde Kerken een feit. Daarmee wordt de scheiding van 1967 in feite teruggedraaid. In Kampen betreft het de Bazuinkerk, de Eudokiakerk en de Nieuwe Kerk. In laatstgenoemde vond in 2017 een ’verzoeningsdienst’ plaats waarna het motto ”Onderweg naar één kerk” echt opgepakt werd.

Kerkscheuringen
Nadat in 1944 de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) ontstond, splitste zich in 1967 daarvan de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) af. In Kampen ging het om de Nieuwe Kerk (NGK) en in eerste instantie de Eudokiakerk (GKv). Later richtte deze zich op Kampen Noord en kwam er de Bazuinkerk (GKv) voor Kampen Zuid.
De oorsprong van de GKv, en daarmee de NGK, gaat terug naar een beweging die vanaf 1925 ontstond in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Een groep predikanten was kritisch over de leer van Abraham Kuyper. Dit was te veel verworden tot een sluitend systeem van bijbeluitleg. De kiem voor de GKv lag in kritiek op leerstellingen van Abraham Kuyper over de algemene genade en de pluriformiteit van de kerk. Daarnaast was er onenigheid over de leer inzake doop en wedergeboorte.

De logo's van de NGK en GKv

Toenadering
In maart 2007 besloten de kerkraden van de Bazuin- en de Eudokiakerk contact met de Nieuwe Kerk te zoeken. Dat resulteerde in een Commissie van Samenspreking die Hans Messelink (GKv) voorzat. Hij besloot om eerst de pijnpunten te bespreken. De emoties van één van de aanwezigen op de eerste vergadering gaven misschien wel de doorslag om het proces voor te zetten. De kerkscheuringen in het verleden hebben, ook bij andere protestantse kerkgenootschappen, menigeen veel pijn gedaan.
De inhoudelijke punten bleken niet kerkscheidend te zijn en men startte met uitwisseling van predikanten. In 2011 publiceerde de ingestelde commissie haar eindrapport. Ook in andere plaatsen tekende zich een toenadering tussen de kerken af. Kampen liep hierin voorop.
In november 2017 vond er een, achteraf gezien historische, ’verzoeningsdienst’ plaats in de Nieuwe Kerk (zie onderaan). Afgevaardigden van NGK en GKv spraken officieel ”het verlangen om te komen tot één kerkgemeenschap” uit.

Het nieuwe logo van de (Bazuinkerk, Eudokiakerk, Nieuwe Kerk)

Verzoening
In de jaren daarna werd een nieuwe kerkorde opgesteld en volgden synodes en landelijke vergaderingen om het een en ander formeel te bekrachtigen.
Zondag 30 april, voorafgaand aan de dag van hereniging, wordt daaraan in alle drie de kerken aandacht besteed. Messelink wil niet spreken over een fusie maar prefereert de term ”hereniging”. Het is zeker geen ”opgaan van de een in de ander”. Messelink benadrukt tevens het motief achter de nieuwe NGK niet is om ”de religieuze markt in Nederland beter te bedienen”.
Joke Keppel, die namens de NGK zitting had in de commissie, wijst er meermaals op dat ”de Here Jezus zelf gebeden heeft om eenheid”. Haar vader heeft veel pijn ervaren en maakte zowel de scheuring van 1944 als van 1967 mee. Keppel is enorm blij met de historische stap van maandag 1 mei 2023. „Nu kunnen we”, zo sluit ze het interview af, „samen op weg naar de grote toekomst dat de Here Jezus terugkomt.” Met de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Zie ook:
Gebroken kerkelijk huwelijk wordt hersteld (2017)
Maaike Messelink opteert voor het bestaan van God (2021 – video)
Organist Bazuinkerk koninklijk onderscheiden (2017)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x