’s-Heerenbroek beraadt zich over haar toekomst en presenteert nieuw dorpsplan

’s-Heerenbroek beraadt zich over haar toekomst en presenteert nieuw dorpsplan

Gemeente, Nieuws, Politiek 0 Comment

Nieuwe plannen voor nieuwe en bestaande opgaves in het dorp

Dorpsbelangen ’s-Heerenbroek heeft een nieuw dorpsplan overhandigd aan het gemeentebestuur. Van het vorige dorpsplan in 2011 zijn meerdere projecten gerealiseerd. De dorpsbewoners hopen dat ook voor de nu gepresenteerde plannen. Om in weerwil van het oprukkende Zwolle het dorp open, groen, leefbaar en vitaal te houden.

Uitdagingen
De situatie waarin ’s-Heerenbroek zich bevindt geeft veel uitdagingen. Sommige spelen al langer zoals de hoogspanningsleidingen die over het dorp lopen. Dit valt buiten het dorpsplan en wordt na jaren soebatten door de gemeente en de netbeheerder opgelost. De elektriciteitskabels die dwars, en soms laag, over het dorp lopen, worden ondergronds gebracht. Voor de provinciale weg, die dwars door het dorp loopt, is nog geen oplossing in zicht.
Evenmin als voor de oprukkende stad. Gemeente Zwolle bedreigt met de bouwplannen voor Breecamp-West, als aanvulling op Stadshagen, de open ruimte rondom ’s-Heerenbroek. Daarmee wordt het groen en de cultuurhistorische waarde bedreigd die het gebied kenmerkt en niet voor niets behoorde tot het Nationaal Landschap IJsseldelta.

Binnentuin
Bij het opstellen van het dorpsplan voor en door de inwoners van ’s-Heerenbroek heeft hun belangenvereniging ondersteuning gekregen van diverse zijden, zoals van HX, Cultuurland Advies en Oversticht. Deze organisaties zijn gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling met afwisselend accenten op ruimtelijke ordening, landschap en cultuurhistorie.
Eén concreet voorbeeld, dat opgepakt wordt, is de Binnentuin. Dit is het gebied dat resteert nadat Breecamp-West gebouwd is. Zowel voor de stedelingen als de dorpelingen is het wenselijk dat dit een open buffer blijft. De aanpak van dit project wordt geschetst in het nieuwe dorpsplan. De nieuwe wijkwethouder Erik Faber kreeg dat overhandigd van Dorpsbelangenvoorzitter Roland van Slooten (foto bovenaan). Samen met andere bestuursleden, de wijkverbindster en de vorige wijkwethouder (zie Facebook en Twitter).

De bedreigde ruimte bij het Kamper dorp 's-Heerenbroek (foto: Frans Paalman)

Noaberschap
Om te laten zien dat het een eigen dorp is, buigen de inwoners van ’s-Heerenbroek zich ook over hun identiteit. Voor de toename van het verkeer op de provinciale weg wordt gekeken naar een soort van rondweg, die langs het spoor zou moeten lopen. Met de nieuwbouw ten westen van Zwolle zal dit alleen maar urgenter worden.
Van Slooten wil echter geen kwaad woord spreken over de buren. De term noaberschap trekt hij zelfs door tot Zwolle. De stedelingen hebben baat bij een groene, open omgeving en de dorpelingen bij de voorzieningen van de stad. Het station Stadshagen is daarvan een voorbeeld (zie onderaan), mits het Kamper lijntje rijdt. De uitval van treinen neemt de laatste tijd toe onder het mom van personeelstekort.
Een goede buur is beter dan een verre vriend. ’s-Heerenbroek doet haar best.

Zie ook:
’s-Heerenbroek heeft baat bij station Stadshagen (2019 – video)
Bijzondere gevelsteen onthuld in ’s-Heerenbroek (2018)
Kampen in de bres voor open ruimte ’s-Heerenbroek vs. Stadshagen (2017)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x