Scheidend pastoor Boogers vertrokken naar Utrecht

Scheidend pastoor Boogers vertrokken naar Utrecht

Achtergrond, Kerk, Nieuws 0 Comment
door Huib Strengers en Maarten van Gemert

Pastoraal team Thomas a Kempis parochie blijft op sterkte door komst pastoor Huitink

Maandagmorgen reed de verhuiswagen voor in Zwolle. Een dag eerder had pastoor Boogers afscheid genomen van zijn parochianen bij een bedevaart in Hasselt. Na zeven jaar gediend te hebben in Kampen en wijde omstreken, is hij per 1 juli benoemd als lid van het Metropolitaan Kapittel in Utrecht. Twee weken geleden ging hij voor het laatst voor in de Buitenkerk. Tijdens een interview in de tuin van zijn ’bedrijfswoning’ toont hij zich een goed gastheer en een echte pastor.

Rondreis
Ofschoon Boogers niet zijn leven lang pastoor is geweest, heeft hij inmiddels al dertig priesterjaren op zijn naam staan. Zijn eerste benoeming kreeg hij in Duiven (Gelderland) en via de Betuwe en de Achterhoek belandde hij in Overijssel. Utrecht is zijn vijfde benoeming. Hij is tot plebaan benoemd, pastoor van de bisschopskerk. Het Metropolitaan Kapittel is het bestuursorgaan van het aartsbisdom Utrecht, opgericht in 1858 door toenmalig aartsbisschop mgr. J. Zwijssen die daartoe gemachtigd was door paus Pius IX. Het kapittel adviseert bij pastoraal, facilitair en financieel beleid. Dit laatste is het oorspronkelijke werkterrein van Boogers die zijn werkzame leven begon op de afdeling kredietcontrole van de Nederlandsche Middenstandsbank (in 1989 samengegaan met de Postbank die in 2009 opging in de ING Bank). Met de benoeming van kanunnik Boogers is het Metropolitaan Kapittel weer voltallig.

In de tuin van de RK Kerk in Hasselt vindt de jaarlijkse bedevaart plaats.

Groei en krimp
Door het afnemend aantal kerkgangers en deels daardoor krimpende financiën, zijn er parochies gefuseerd en is het aantal kerken gegroeid waarvoor een pastoor tegenwoordig verantwoordelijk is. Hans Boogers werd per 1 september 2011 pastoor van Thomas a Kempis parochie waarin de parochies van onder meer Zwolle, Kampen en IJsselmuiden waren samengegaan. Later kwam daar de H. Norbertusparochie in Dronten bij. Hij kreeg meteen de dreigende sluiting van de Buitenkerk op zijn bordje waartegen veel protest kwam. Uiteindelijk mochten zowel de Buitenkerk als de RK Kerk in IJsselmuiden open blijven (zie onderaan). Door de opschaling was de nieuwe parochie financieel er bovenop gekrabbeld. Bijna bedrijfsmatig spreekt Boogers over bezuinigen op personeelskosten. In tegenstelling tot de negen pastores van voorheen, dragen nu drie pastores de verantwoording voor achttien geloofsgemeenschappen. De pastoor is niet meer de spin in het web maar heeft veel taken ”uitbesteed” aan medewerkers en vrijwilligers.

De bedevaart in Hasselt eindigt in de kerk waar het Heilig Sacrament weer in het tabernakel wordt geplaatst.

Zorg en oecumene
Door de werkdruk en zijn thuisbasis Zwolle heeft pastoor Boogers minder tijd gehad voor bezoeken aan, en contact met, parochianen. In Kampen is hij weinig betrokken geweest bij de samenwerking met protestantse kerken omdat pastor Hans Schoorlemmer daar al jaar en dag bij betrokken is. Schoorlemmer heeft vorig jaar, mede om het vele reizen in het grote werkgebied, de wijk genomen naar Zwolle toen daar een vacature in het Dominicanenklooster vrij kwam (zie onderaan). Nog steeds is Schoorlemmer betrokken bij de jaarlijkse oecumenische viering in afwisselend de Buiten- en Burgwalkerk. ”Als hij ooit wegvalt,” zegt Boogers, “zal er een gat vallen in de oecumene.”
Ook in Utrecht dreigen er kerksluitingen. Boogers schetst dat het aantal kerkgebouwen al is afgenomen van 15 naar 8 en ”misschien blijven er uiteindelijk maar 1 of 2 over in Utrecht.” Zelfs voor de bisschopskerk is een voorgenomen besluit tot sluiting genomen. Sluiting van de Sint-Catharinakathedraal wordt echter nog onderzocht, benadrukt Boogers. Bij zijn aantreden waarschuwde ook de huidige paus Franciscus niet te snel over te gaan tot kerksluiting. Een aardig detail is de tweede voornaam van J.F.M. Boogers die Franciscus luidt. Deze heilige stelde zich ten dienste aan de vrede, hetgeen ook de altijd rustige Hans Boogers kenmerkt. In Utrecht zal hij er zijn als pastoor voor de drie Utrechtse parochies en als pastor voor de mensen, als een herder die zijn schapen hoedt.

Pastoor Boogers ging voor op de Heilige Stede in Hasselt met achter hem pastor Jaap Scholten.

Zie ook:
Jongerenkoor Hykanon viert afblazen kerksluiting (dec. 2015)
Schoorlemmer verruilt Buitenkerk voor Dominicanenklooster (feb. 2017)
Documentaire cultuurZIEN over bedevaart Kevelaar (video – nov. 2017)
De roze kazuifel en de roze stola (dec. 2017)

Dit artikel is een bewerking van het artikel dat verschenen is in weekkrant De Brug en op de Brugwebsite.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top