Ondanks kritiek en kosten plannen om bouw parkeerdek te vervolgen

Ondanks kritiek en kosten plannen om bouw parkeerdek te vervolgen

Nieuws 0 Comment

Arbeidsinspectie akkoord met nieuwe maatregelen maar forse financiële injectie benodigd

Gemeente en aannemer hebben voldoende overeenstemming bereikt om de stilgelegde bouw van het parkeerdek bij de Buitenhaven te vervolgen. Eerder al keurde de arbeidsinspectie de nieuwe maatregelen goed en hief de bouwstop op. Er is echter forse extra financiering nodig en daarmee zal eerst de gemeenteraad akkoord moeten gaan. Daarnaast blijft er kritiek van deskundigen op de gang van zaken.

Miljoenen aan meerkosten
Half december werd de bouwstop opgeheven die de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) een half jaar geleden had opgelegd. Werknemers van het heibedrijf waren om onbekende oorzaak ziek geworden. De gemeente had de werkzaamheden al gestaakt omdat er ongeoorloofde trillingen optraden, die inmiddels al de nodige schade aan omliggende huizen hadden aangericht. Voor meerkosten over de door de aannemer verkeerd ingeschatte grondwaterstand en meerkosten voor de onderschatte sanering is het budget met bijna twee miljoen euro overschreden.

Over de schade door de opgelopen vertraging is nog geen akkoord bereikt. Deze zogenaamde stagnatieschade kan nog oplopen tot enkele tonnen. Beide partijen willen niet wachten tot dit laatste punt is uitgevochten alvorens de bouw weer aan te vangen. Over de extra kosten voor het onderzoek en het opruimen van een historische sluis aan de rand van het terrein wordt niet gesproken. Deze sluis was bij historici bekend maar de gemeente had de documentatie hierover gemist. De bouw van het parkeerdek tegenover de Buitenhaven kan hervat worden als de gemeenteraad volgende week donderdag akkoord gaat met een investering van miljoenen en een open eind.

Al anderhalf jaar is de bouwput officieel afgesloten.

Trillingsvrije methode heiwerk
Ofschoon verderop aan de Noordweg bij huizenbouw geboord werd voor de fundering, was daarvoor niet gekozen bij de Buitenhaven. De gemeente heeft nu wel toegezegd te kiezen voor het inbrengen van de overige funderingspalen middels een trillingsvrije methode. Naar verluidt is er gekozen voor een ”grondverdringende schroefpaal met verloren buis”. Dit is nog niet bevestigd vanuit de gemeente en de redactie heeft meer vragen open staan. Ingenieur Arno Scheltinga, deskundige op het gebied van funderingstechnieken en veilig werken, wijst erop dat bij grondverdringend boren er weer gassen uit de bodem vrij kunnen komen, zoals die destijds de werknemers ernstig ziek hebben gemaakt.

Eerder al heeft Scheltinga zich zeer kritisch uitgelaten over de gang van zaken rondom het heien. Ook heeft hij gewezen op fouten in meerdere rapporten van ingenieursbureau Tauw. Hij kan zich wel vinden in de nieuwe maatregelen die de werknemers moeten beschermen. Tevens waardeert hij de tijd en moeite die de gemeente steekt in het komen tot een veilig vervolg, als het parkeerdek er nog steeds moet komen waaraan wethouder Meijering inderdaad vasthoudt. Scheltinga heeft voor zijn branche-organisatie NVAF meegeschreven aan richtlijnen voor verantwoord werken in de funderingsbranche. Voor betrokken partijen rest er nog tijd om dit te lezen alvorens de bouw van het parkeerdek weer aan te vangen.

Op de bouwplaats voor het parkeerdek bij de Buitenhaven tiert het onkruid welig.

Zie ook:
Vakboekje Veilig Funderen

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline terugkoppelingen
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x