Gemeente tracht Berkmonument te behouden

Gemeente tracht Berkmonument te behouden

Gemeente, Geschiedenis, Nieuws 0 Comment

Mateboer gaat in overleg met Holtland

Er dreigt een patstelling te ontstaan over het Berkmonument dat staat te vervallen op het terrein van Mateboer. Wethouder Holtland bevestigt des gevraagd dat gemeente Kampen de regie zal nemen in een poging het gemeentelijk monument te behouden voor het nageslacht. Hij stelt zich daarbij afhankelijk op van projectontwikkelaar Mateboer die officieel de eigenaar is. In de tussentijd heeft Stichting Lex Horn om een reactie van het RCE gevraagd.

Gemeente Kampen
Na ruim een maand zijn de vragen van Stichting BEB ter sprake gekomen en wel in een breder overleg over het Brunneper (cultureel) erfgoed, zoals aangekondigd (zie onderaan). Wethouder Holtland heeft laten weten dat de gemeente de ”verplichte route zal moeten volgen met adviezen van diverse instanties”. Als eigenaar van het gemeentelijk monument is het uiteindelijk aan Mateboer om te beslissen over het vervolg. Albert Holtland merkte op het wekelijkse perscontact van gemeente Kampen desgevraagd op dat het monument als ”verloren beschouwd” kan worden. Op aandringen van Kamper Nieuws op een nadere reactie geeft hij aan dat hij zal ”omkijken” naar het monument. De monumentenwethouder zal in gesprek gaan met de projectontwikkelaar. Dit in een poging het monument te redden. Mocht dat niet lukken, dan zal hij aandringen op een andere herinnering aan het ”roemruchte verleden van Berk”.

Projectontwikkelaar Mateboer
Onder nationale belangstelling was de monumentale gedenkmuur in 1951 geschonken aan firma Berk ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan. Toen Mateboer het terrein in de jaren tachtig overnam van de beëindigde Berkfabriek, werd de muur elders buiten op het terrein van Mateboer gestald. Het zou toen al niet meer compleet geweest zijn.
Meerdere malen hebben Kamper Nieuws en Stichting Lex Horn firma Mateboer verzocht om bezichtiging en toelichting maar tevergeefs. ”Terwijl Mateboer zich, bij herstel en herplaatsing van het Berkmonument, kan profileren als hoeder voor cultureel erfgoed,” merkt Meinke Horn op. Zij is de voorzitter van Stichting Lex Horn op die het cultureel erfgoed van haar vader bewaakt.
Inmiddels heeft projectleider Gerrit van Cuijk aan Kamper Nieuws laten weten dat er in januari overleg met wethouder Holtland staat gepland. Hij zal Kamper Nieuws daarna hierover ”berichten en eventueel informeren”.

Het Berkmonument werd begin deze eeuw opgeslagen op het terrein van Mateboer.

Stichting Lex Horn
De gedenkmuur maakt onderdeel uit van het gemeentelijk monument Noordweg 5-7. Daaronder vallen eveneens de directiewoning plus fabrieksdeel en de toegang naast de portierswoning. De directiewoning plus aangrenzend fabrieskdeel zijn eerder gered door de accountant die daarin nu kantoor houdt. De portierswoning is ternauwernood gered door een particulier die er nu woont. Over het verval had toenmalig wijkagent Jean-Louis Becker schande gesproken.
De stichting is gespecialiseerd in de techniek die Lex Horn gebruikte, de zogenaamde sgraffito. Stichting Lex Horn is in Amsterdam momenteel betrokken bij de herplaatsing en inhoudelijke projectbegeleiding van twee grote sgraffito’s van Lex Horn voor het Centraal Station.
De stichting wijst gemeente Kampen op ter zake geldende wet- en regelgeving. Als de gemeente een met Mateboer gedeelde verantwoordelijkheid afwijst, ziet de stichting het somber in. Inmiddels heeft ze de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ingeschakeld en op de hoogte gebracht van de situatie.

Zie ook:
Monumentenraad verlangt behoud Berkmonument
Wanneer wordt Berkmonument gerestaureerd en teruggeplaatst?

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top