Brunnepe weet wat het wil en nodig heeft

Brunnepe weet wat het wil en nodig heeft

Nieuws, Opinie, Politiek 0 Comment

Informatieavond gevolgd door verkiezingsdebat trekt volle zaal

De biljarttafel werd omgevormd tot een debattafel. Na een uitgebreide informatiesessie over diverse plannen in de wijk, konden de inwoners van Brunnepe en Hanzewijk in debat met lokale politici. Alle partijen die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen waren vertegenwoordigd. Er ontspon zich een rommelig debat, maar in goede interactie met de zaal, en de politici lieten blijken vol goede bedoelingen te zitten voor de wijk.

Toeristische kansen voor vischrookerij
Het politieke debat was gecombineerd met een informatieavond over de plannen die voor Brunnepe in ontwikkeling zijn. In één van de kleinere zalen van het wijkcentrum hadden de voorvechters tot behoud van de Vischrookerij hun nering uitgestald. Er was veel informatie verkrijgbaar, waaronder een boekwerkje waarin de waarde van de Vischrookerij Van Heerde en Reumer aan het Slagersplein uit de doeken wordt gedaan. De stichting, die ijvert voor behoud van het niet officieel erkende monument, benadrukt dat het om het hele complex gaat, niet alleen om de rookhokken maar ook om de haringleggerij erachter en het dubbele woonhuis ervoor. In het boekwerkje zijn oude foto’s opgenomen, een lijst met schepen plus hun eigenaren en het rookprocedé wordt uitgelegd. Een onderzoeksbureau heeft eerder al de toeristische kansen beschreven door de grote aandacht die er heden bestaat voor historische scheepvaart en visvangst.

André Weijmer merkte het nodige op tijdens de informatieavond in Reyersdam.

Toegankelijke ’Groene Long’ gewenst
Met name de ’Groene Long’ die Brunnepe moet krijgen, met in de kern de Brunneper Bongerd, werd uitvoerig besproken en toegelicht tijdens het eerste deel van de avond. De Brunneper Bongerd moet het hart worden van een ’Groene Long’ in het versteende Brunnepe. De historische waterarm ’de Riete’ wordt voorgesteld als rode draad door het gebied. De historie van het gebied moet zichtbaar gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld de verdwenen Brunneperhaven. In het verleden heeft het gemeentebestuur al besloten dat het gebied ontwikkeld moet worden tot een groene en recreatieve zone in de wijk (zie onderaan). Ook zijn er al grondaankopen gedaan om dit streven te realiseren. Diverse ideeën passeerden de revue en na dit onderwerp afgesloten te hebben, brachten enkele aanwezigen andere knelpunten in de wijk ter sprake. Een bewoner aan de Berklaan klaagde over de zandbergen die Mateboer aanlegt op de strook grond voor de dijk en de IJssel. De teamleider van de gemeentewerf hield een uitvoerig pleidooi hoe overlast van ratten en ongedierte te voorkomen.

Uit het publiek werden diverse vragen gesteld aan de politici rondom de debattafel.

Politieke plannen en wensen
Na een lange pauze verplaatste iedereen zich naar de grote biljartzaal van Reyersdam. Het was het GBK niet gelukt om de politici weg te houden van het debat door het inlassen van een extra commissievergadering op het stadhuis. Alle partijen, die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, waren vertegenwoordigd – soms door Brunneper fractieleden maar toch waren ook veel lijstrekkers aanwezig. Henk Kaspers van de ondernemerskoepel VOC leidde het debat, dat geplaagd werd door slecht en storend geluid, in navolging van het politieke debat in de Stadskazerne (zie onderaan). In tegenstelling tot het vorige debat, waren er veel belangstellenden van buiten het bekende wereldje van partij- en politieke volgers. Kaspers had het debat strakker mogen leiden maar zowel publiek als politici kwamen daardoor wel uitgebreid aan het woord – in tegenstelling tot het debat in de Stadskazerne.

Jan Willem Schutte (CU) aan het woord met naast zich Piet Bergstra (GBK).

Visie en budget gewenst
De stellingen waren goed afgestemd op Brunnepe en als eerste werd geopperd dat er een bredere aanpak en toekomstvisie van Brunnepe moeten komen. Wijna (D66) gaf aan dit ”met z’n allen op te willen stellen.” Tabak (PvdA) vond een totaalvisie prima maar er is ook budget nodig. Schutte (CU) beaamde dit: ”Ook de portemonnee zal getrokken moeten worden.” De politici reageerden actief op elkaar en dat ging ten koste van de stellingen maar dat was niet storend. Over de stelling dat jaarmarkt de Heugte onlosmakelijk verbonden is aan Brunnepe, was iedereen het eens. Op de stelling dat de gemeente voldoet aan haar informatieplicht, reageerde Jeurink (GL) dat de gemeente eerder de burgers erbij moet betrekken. Het ging niet alleen over Brunnepe. De Hanzewijk kwam bijvoorbeeld ter sprake bij de verkeerssituatie op de Oostzeetsraat. De voorrangregels aldaar gaan tegen alle logica in, wijst de praktijk uit, maar de politie is daar niet ontvankelijk voor. Een bewoonster wees op de zeer slechte gang van zaken met informatie en inspraak omtrent de plannen voor nieuwbouw voor de Hanzeschool. De politici luisterden toe. Tegen het einde van de avond kwamen er nog veel volksvertegenwoordigers binnenvallen, afkomstig uit het stadhuis. Brunnepe heeft duidelijk van zich laten horen en nu is het aan de dames en heren politici om de wensen en vereisten voor Brunnepe zich ook na de verkiezingen nog te herinneren.

De biljarttafel in Reyersdam werd omgevormd tot een debattafel.

Zie ook:
Groene Long Brunnepe gemaximaliseerd
Eerste grote verkiezingsdebat is gezellig en onderhoudend

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top