Publieksbijeenkomst Stadspark Kampen goed bezocht

Publieksbijeenkomst Stadspark Kampen goed bezocht

Natuur, Nieuws 0 Comment

Samen op weg naar een kloppend Groen Hart

 

Donderdagavond was er een publieksbijeenkomst georganiseerd in de Raadszaal van het Stadhuis. Samen met betrokken partijen en burgers bespraken de planmakers wensen en (on)mogelijkheden voor een nieuwe inrichting van het Stadspark van Kampen. Met de bouw van het nieuwe zwembad, waarmee een allereerste begin is gemaakt, gaat er namelijk veel veranderen. Zo’n tien maatschappelijke organisaties, die hun thuisbasis hebben in het Groene Hart, zijn daarbij vanaf het begin betrokken. De opkomst was zeer goed en de ideeën zeer talrijk.

De helft van de (aangemelde) aanwezigen kwam uit de buurt en Eelco Last noemde dat een verrassend en positief percentage. De zo’n honderd aanwezigen toonden aan dat er draagvlak bestaat. Namens de initiatiefnemers, en persoonlijk als betrokkene bij Scouting Hanzeluiden, was Eelco Last deze avond de gespreksleider. Hij benadrukt het unieke karakter van het Kamper Stadspark. Wel merkt hij op dat in het overheidsbeleid onder het Stadspark alleen de groene gordel aan stadszijde wordt begrepen. Als beschermd stadsgezicht is dit niet aan verandering onderhevig. In de praktijk wordt onder het Stadspark het gebied verstaan tussen de Ebbingestraten en de Europa Allee. Twee opvallende wensen van de initiatiefnemers zijn het weer zichtbaar maken van oude sporen, die recent ontdekt zijn, van een weg die een hoek van het Stadspark afsnijdt, en het afwaarderen van de Broedersingel. Deze asfaltweg loopt dwars door het Stadspark en is gepland te vervallen als het nieuwe zwembad is gerealiseerd. Afwaardering van deze weg is overigens niet opgenomen in het budget van het nieuwe zwembad. De initiatiefnemers hebben vooraf beleidsplannen, -notities en structuurvisies bestudeerd en de haalbaarheid van hun plannen daaraan getoetst. De gespreksleider benadrukt dat de plannen nog niet concreet en financieel getoetst zijn. Ze hebben geen officiële status hebben en zijn niet af. Daarvoor is deze discussieavond bedoeld.

Wethouder Meijering overlegt met wethouder Ekker.

Na de inleidende woorden van Eelco wordt de drie aanwezige wethouders Veldhoen, Meijering en Ekker het Stadsparkboekje aangeboden. De politieke vertegenwoordigers geven hun eerste reactie en daarna kunnen er vragen aan hen worden gesteld.
Geert Meijering is vol lof over het initiatief en beantwoordt samen met Ekker de weinige vragen die op de wethouders afkomen.
Gerrit Jan Veldhoen geeft allereerst aan binnenkort weer met een voltallig College op het podium te kunnen staan en vraagt kort zijn aanstaande wethoudercollega Eibert Spaan op te rijzen uit de aanwezigen. Elke dag dat Veldhoen van huis naar werk loopt, geniet hij van het Stadspark, mits niet teveel afgeleid. Hij noemt de samenspraak over de Stationsomgeving en het Bolwerk als ander voorbeeld, naast het Stadspark, voor actief burgerschap. Wel geeft hij aan dat, in een metaforische vergelijking met het gezin, het College van B&W uiteindelijk beslist, als ware het vader en moeder.
Martin Ekker heeft zich altijd aan de asfaltweg door het Stadspark gestoord. Hij zegt niet bij voorbaat nee tegen de plannen maar hij denkt creatief mee, ook financieel. Na onder andere de gehele website doorgefietst te hebben, complimenteert hij de organisatie met hun gedegen aanpak.

Na deze woorden vanuit de gemeentepolitiek wordt het woord aan de aanwezigen in de zaal gegeven. Het tenminste autoluw maken van de Broedersingel roept diverse vragen op. Ontsluiting en bereikbaarheid van diverse organisaties in het Stadspark, zoals de Scouting, de Kinderboerderij en de Jehovah’s Getuigen is een studie op zich. Dit geldt echter ook voor het nieuwe zwembad. En wellicht verandert de invulling van het terrein van de Jehovah’s Getuigen, zo luiden de reacties van de gespreksleider op de vrees vanuit de zaal voor een asfaltloos Stadspark. De druk op het regelmatig overvolle parkeerterrein bij het nieuwe Gezondheidscentrum in de oude huishoudschool wordt verlicht als er straks een parkeergarage bij de Buitenhaven verrijst, pareert Veldhoen een vragensteller uit de zaal. Dit pand ligt aan de rand van het officieuze deel van het Stadspark, sinds het ooit doorsneden is door de Flevoweg. Tenslotte komt de doorstroming van het water in het Stadspark aan de orde. Ook om het regelmatig terugkerende botulisme tegen te gaan, wordt hier aandacht voor gevraagd. Houtwalletjes en rietveldjes voor zuivering worden in dit kader gesuggereerd.

De Jongerenraad is goed vertegenwoordigd en stelt vragen over het behoud en de lokatie van de skatebaan. Ekker antwoordt dat de skatebaan zeker blijft bestaan maar mogelijk op een andere plaats in het Stadspark. In de ruwe schets van een nieuwe inrichting op de website van de initiatiefnemers is één groot veld nog niet ingevuld. Dit zou een begrazingsweide voor Kinderboerderij Cantecleer kunnen worden of een evenemententerrein, waar de gemeente behoefte aan heeft. Daarop ontspint zich kort een discussie welke evenementen dan wel en niet gewenst zouden zijn.

De aanwezigen mogen in een sessie zelf meedenken over een herinrichting van het Stadspark.

Na de pauze komt Warner Poortman aan het woord. Hij is werkzaam op de afdeling Ruimtelijke Ordening, team Inrichting, van de gemeente Kampen. Hij is het eerste aanspreekpunt binnen de gemeente voor het initiatief. Hij licht het proces toe en noemt enkele concrete voorbeelden van de vele punten waarover nagedacht dient te worden, ook proactief. Zoals de vrij te komen grond uit de bouwput van het zwembad en de wens om (meer) parkeerplaatsen. Na zijn toelichting worden de aanwezigen gevraagd hun ideeën en suggesties te spuien aan de thematafels in de hal. Daar liggen kaarten, pennen en papier klaar, verdeeld over de volgende thema’s: Verkeer & bereikbaarheid, groen & bezoekers en nieuwe ideeën & vrijkomende ruimte. Alles wordt na afloop ingezameld en alles zal doorgespeeld worden naar de gemeente.

Tenslotte dankt Eelco Last alle aanwezigen. Per e-mail en via de website van het initiatief kan iedereen de voorgang volgen. Om de avond wat participerend burgerschap betreft in stijl af te sluiten, wordt er nog gewezen op de ideeënbus voor een nieuwe invulling van de oude HBS (laatst gebruikt door Hoornbeeck en Almere College) tegenover het ziekenhuis. Zie ook deze videoreportage (hyperlink). Zaterdag 7 februari wordt er een tweede inloopbijeenkomst gehouden voor een herbestemming van het markante gebouw. De eerste inloopbijeenkomst op donderdag 5 februari werd goed bezocht. Evenals deze bijeenkomst over de vele wensen en (on)mogelijkheden voor een nieuwe inrichting van het Stadspark van Kampen als punt van natuur en verademing, uniek door de directe ligging naast het stadscentrum. Het is nu verder puzzelen en afwachten welke initiatieven groen licht krijgen voor een kloppend Groen Hart.

Zie ook:
Uitnodiging publiekssessie Stadspark Kampen
Kort verslag (Cantecleer)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x