Lange avond met veel informatie voor Raad op Koggewerf (deel 1)

Lange avond met veel informatie voor Raad op Koggewerf (deel 1)

Gemeente, Nieuws 0 Comment

Raadsvergadering over
Hanzedagen en Koggewerf-Buitenhaven


De gemeenteraad komt naar u toe. Woensdag 15 april liet de gemeenteraad de raadszaal in het stadshuis links liggen. In de Taveerne op de Koggewerf werd deze keer vergaderd. Beter gezegd, geluisterd. Het betrof een informatieavond waarop de Raad werd bijgepraat over twee grote onderwerpen. De Internationale Hanzedagen 2017 in Kampen en de Planontwikkeling Koggewerf-Buitenhaven. Welke locatie was hiervoor logischer dan de Koggewerf die de spil is in beide zaken. Hieronder wordt het eerste deel van de avond verslagen.

Burgemeester Koelewijn opende de informatieavond en lichtte kort de opzet van de avond toe. Alle informatie is zogezegd onder voorbehoud, gaf hij aan, want voor beide onderwerpen geldt dat de ontwikkelingen volop gaande zijn. Hij voelt enige urgentie wat de Hanzedagen betreft maar de organisatie loopt goed. Bort Koelewijn vatte kort de mogelijkheden en de doelstellingen van de Hanzedagen samen. Als slot roemde hij alle facetten van ons mooie Kampen, waaronder de grote potentie en creativiteit in de bevolking. Dit leek een wensdenken te zijn gezien de recente uitlatingen van de Commissie Bestuur en Middelen en de Erfgoedraad, die juist de inbreng van de bevolking missen in alle plannen voor de Hanzedagen.

Hanzedagen

Introductie
De organisatie van de 37e Internationale Hanzedagen in Kampen kent vier werkgroepen: Kunst en cultuur, Economie en water, Jeugdhanze & Veiligheid en logistiek. In de werkgroepen hebben vertegenwoordiger zitting uit en namens veel en diverse instellingen, organisaties en organen.

Kunst en cultuur
logo HanzedagenJelle Wouda, voormalig directeur Stadsgehoorzaal, leidt deze werkgroep die naast hem uit vijf personen meer bestaat waarvan onze stadsdichter Bas Nijhof de bekendste is. De werkgroep is sinds een half jaar actief en wil de Hanzedagen in de markt zetten met een even sterke en bekende naam als Euro Disney bijvoorbeeld. Jelle Wouda vindt dat de Kampenaren niet trots zijn op hun stad en slecht bekend met hun culturele rijkdom. Hij gaat op zoek naar de vele onontdekte Kamper talenten. Tijdens de Hanzedagen zal de hele binnenstad en een deel van het Stadspark gebruikt worden. Feitelijk beginnen de Hanzedagen in september 2016 en zullen eindigen in 2019. Het stramien van de andere c.q. vorige Hanzedagen wordt gevolgd. De werkgroep wil verrassen! Voor communicatie met de werkgroep kan men mailen naar cultuur@Hanze2017.nl. Een direct antwoord kan even uitblijven maar de werkgroep verzekert dat alles gelezen en serieus genomen wordt.

Jeugd
logo HanzedagenPieter Treep, voormalig wethouder en heden werkzaam in het onderwijs, leidt de werkgroep Educatie die naast hem uit vijf personen bestaat waarvan Reijer van ’t Hul een bekende naam is. De Jeugdhanze is een verplichte onderdeel van de Hanzedagen en bestemd voor jongeren van 15 tot 25 jaar. Deze groep kent twee leefwerelden, die van de scholieren en studenten of adolescenten. Daarnaast richt de werkgroep zich ook op kinderen en ze maakt een onderscheid in activiteiten voor jeugd jonger en ouder dan 12 jaar. Er is een klankbordgroep van vier jongeren die vorig jaar hebben deelgenomen aan de Hanzedagen in Lübeck. Voor het programma van de jeugd ouder dan 12 jaar wordt gedacht aan een locatie op de landtong Seveningen. Voor een verbinding met het vasteland wordt contact gezocht met de Genie in Wezep. Voor de jeugd tot 12 jaar wordt het programma verspreid over het Stadspark (Scouting, Natuurspeelplaats, Kinderboerderij en Ridders van de IJssel). De drie Kamper Scoutinggroepen vormen een aparte werkgroep en hopen op een Scoutingkamp met deelnemers uit de Hanzesteden. Hiervoor worden zij ondersteund door Scouting Nederland en, naar zij hopen, door de Genie. Pieter Treep heeft met alle partijen regelmatig overleg.

Economie en water
logo HanzedagenAart van der Maat, gepensioneerd en lid van de Rotary, leidt de werkgroep die als thema heeft ’Water verbindt’. Zij wil aansluiten op de IJsselmeerdag 2017. Er wordt gedacht aan presentaties van bedrijven en excursies naar voorbeeldprojecten. Voor het speerpunt Economie worden er contacten gelegd met Windesheim, Agrarische Hogeschool Dronten en de Kamer van Koophandel. In samenwerking met Lysias heeft de werkgroep een concept opgesteld voor businesstafels in negen Hanzesteden. Daarnaast wordt er gedacht aan het verzamelen van marktinformatie over de Hanzesteden, contacten in beeld brengen, een matchingprogramma, activiteiten en nazorg en opvolging.

Veiligheid en logistiek
logo HanzedagenHenk Last, werkzaam als manager dienstverlening bij gemeente Kampen, leidt deze werkgroep die een afgeleide taak kent en vertegenwoordigers heeft van onder andere Sail Kampen, de politie en de veiligheidsregio. De opgave waar deze werkgroep voor staat is op veel punten vergelijkbaar als met Sail Kampen. Tijdens de Hanzedagen wordt er gemikt op 300.000 bezoekers en behoort het bestuderen van crowdmanagement onmiskenbaar tot het voorwerk. Daarnaast zal het vergunningentraject gepland moeten worden waarbij de aanvragen 1 november 2016 gereed moeten zijn. De gemeente zit in de rol van zowel aanvrager, verlener als toezichthouder.

Afsluiting
Nadat alle werkgroepen hun plannen en stand van zaken hebben toegelicht, sluit burgemeester Koelewijn dit deel van de avond af met de conclusie dat er zeer veel ideeën zijn die nu alleen nog aan de realiteit getoetst moeten worden. Als laatste merkt hij op dat misschien IJsselmuiden er nog bij betrokken wordt.
Reijer van ’t Hul werpt nog de suggestie op het zeil van de Kamper Kogge, dat aan vervanging toe is, het embleem van de Hanzedagen te laten dragen.
Dan is het pauze en vertrekken enkele raadsleden maar komen ook nieuwe raadsleden binnen.

Gemeenteraad vergadert op lokatie, te weten in de Taveerne op de Koggewerf.

Meer over de 37e Internationale Hanzedagen Kampen:
Website
Facebookpagina

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x