Lange avond en veel informatie voor Raad op Koggewerf (deel 2)

Lange avond en veel informatie voor Raad op Koggewerf (deel 2)

Gemeente, Nieuws 0 Comment

Raadsvergadering over Hanzedagen en Koggewerf-Buitenhaven

 

Ter afwisseling kwam de gemeenteraad op woensdag 15 april bijeen in de Taveerne. Op de plek die centraal stond deze avond, de Koggewerf in de Buitenhaven. In deel 1 van dit artikel is het deel van de vergadering voor de pauze verslagen, te weten de Internationale Hanzedagen in 2017. Na de pauze ving deel 2 van de informatieavond aan. Daarin werd de Raad bijgepraat over de Planontwikkeling Koggewerf-Buitenhaven. Nadat de gemeentelijke plannen waren toegelicht, kregen de Vrienden van het KOGGEkwartier eindelijk de gelegenheid hun plan te presenteren.

Koggewerf-Buitenhaven

Burgemeester Koelewijn leidde het agendapunt in. Er gebeurt veel op de Koggewerf en veel partijen zijn daarbij betrokken, sommige al zo’n twintig jaar. Bekend zijn de meeste echter niet en onderling contact is er ook weinig. De meeste naam buiten de Buitenhaven genieten nog de Stichting Kamper Kogge en de Watersportvereniging. De gemeente wil dit onsamenhangende en soms illegale gebeuren gaan aanpakken met de Planontwikkeling Koggewerf-Buitenhaven. Vòòr de Hanzedagen wil zij de werf op orde hebben, het bestemmingsplan aanpassen en illegale bouwwerken slopen. De werf moet dynamischer en toegankelijker gemaakt worden en tenslotte moet er een verdienmodel komen na 2017. De Koggewerf ligt op de grens van twee stadsdelen. Feitelijk ligt het aan de rand van Brunnepe maar Bort Koelewijn spreekt uit dat de Koggewerf tot de binnenstad zou moeten behoren. Saillant detail is het gegeven dat voor Rijkswaterstaat de Koggewerf officieel rivierbodem is. Ten allen tijde zou de gehele werf mogen onderstromen.

Van Kogge tot Coaster – de gemeente
gemeente KampenDe burgemeester geeft aan dat het proces loopt in samenwerking met het adviesbureau van Gerard Hendrix. Hij loopt al twee jaar rond op de werf om ervan te maken ”wat we allemaal willen”.
De eenheid Ruimtelijke Ordening heeft een visie op het gebied ontwikkeld dat is verwoord in het ontwikkelplan “Koggewerf-Buitenhaven van Kogge tot Coaster” dat enkele weken geleden is gepresenteerd (zie onderaan). Punten daaruit worden op deze informatieavond kort aangestipt aan de hand van vier uitgezette sporen. Projectleider Eric Bisschop licht het een en ander toe. Hij laat eerst een schets zien van de nieuwe inrichting van de Koggewerf en de Buitenhaven. Opvallend daarin is onder andere de verhuizing van de Kamper Kogge naar de IJssel (de hoek om, als het ware) en meer nadruk danwel een verruiming van de erfgoedhaven. Vanaf december vorig jaar loopt de opzet via vier sporen.

Spoor 1
Een business case is uitgewerkt met hulp van mw. Van Lier. Saillant detail is het feit dat zij met haar museale coaster van Kampen naar Rotterdam is verhuisd om dezelfde redenen als de Bruine Vloot in het verleden dreigde te vertrekken en nu dat om andere redenen dreigt. Volgens de conclusie van de business case is doorgaan uitdoven. Er moet meer verbinding gezocht worden en er moet gewerkt worden aan verjonging van het bestand. Hiervoor wordt het voorbeeld aangehaald van het succesvolle project in Urk ’Jongeren onder zeil’.
Spoor 2
Er is besloten over deelplannen die al ruim twee jaar geleden werden gemaakt. Het feit dat ambtelijke molens langzaam draaien, mag blijken uit het feit dat veel van de punten, die genoemd worden, al in december 2011 aangekondigd werden. Om precies te zijn in (klik aan) dit artikel van de Stentor Als reactie op dit artikel kwam de voorzitter van de Stichting Kamper Kogge destijds overigens met (klik aan) deze reactie. De deelplannen moeten na de zomer van start gaan.
Spoor 3
Havenweg 5 moet beschikbaar komen voor hotel en horeca. Dit zal een lastige opgave worden maar wonen en werf gaan niet samen. De huurders zullen moeten verhuizen.
Spoor 4
De nodige vergunningen zijn nodig. De aanvragen worden in gang gezet. Voor Rijkswaterstaat geldt dat er sprake moet zijn van watergebonden activiteit en het Waterschap ziet geen belemmeringen.

In weerwil van ambtelijke molens wordt de presentatie van de gemeentelijke visie op de toekomst van de Koggewerf en Buitenhaven afgesloten met de conclusie dat als er een moment is dat er iets moet gebeuren, dat dat moment dan nù is.

Het KOGGEkwartier – de vrienden
KoggekwartierMet de vaststelling door de gemeenteraad van het ontwikkelplan ‘Van Kogge tot Coaster’ is een ander groots plan groots onbelicht gebleven. Op verzoek van enkele gemeenteraadsleden krijgt het nu toch aandacht. In samenwerking met de architectenbureaus MetaDecor en BuroWit heeft de Stichting Kamper Kogge een integrale visie ontwikkeld op het gehele gebied rondom de Buitenhaven dat vier pijlers kent: KOGGEexpo, KOGGEparking, KOGGEplein en KOGGEwerf. Het idee is ontstaan na de vondst van de IJsselkogge en het doel is in de eerste plaats behoud van dit wrak voor Kampen na conservering. Daarnaast voorziet het plan in onder andere verfraaiing van de entree van Kampen en een verdere ontwikkeling van de Koggewerf. In het plan wordt een spraakmakend gebouw geschetst van internationale allure, zoals bijvoorbeeld ’De Fundatie’ in Zwolle. In het expogebouw zouden de geconserveerde kogge en de andere twee gevonden schepen tentoongesteld kunnen worden. De parking zou voorzien in 230 parkeerplaatsen en het plein zou de verbindende schakel zijn met de omliggende bebouwing. Het gebouw zou Brunnepe met de binnenstad verbinden en wisselende exposities kunnen ten toon stellen met de historische schepen op de achtergrond. Door de glazen wand zouden bezoekers een prachtig uitzicht hebben op de (museum)haven en uitgenodigd worden om de koggewerf en/of de binnenstad nader te verkennen.
Het plan is niet in strijd met de herinrichting van de Koggewerf en zou een grote impuls kunnen zijn voor de economie en het toerisme in Kampen. Wel is het plan in strijd met een bescheiden houding en een gebrek aan ambitie en ondernemingslef. Het woord is nu aan de gemeenteraad.

Slot
Al met al was het een lange avond met een stortvloed aan informatie maar ook aan inspiratie. En wat het KOGGEkwartier betreft een typisch voorbeeld van Kamper Kracht. Initiatief vanuit de gemeenschap.

Kamper Kogge

Zie ook:
Lange avond en veel informatie voor Raad op Koggewerf (deel 1)
KOGGEkwartier
Jongeren onder zeil (een dag binnen het project)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x