Plan Reeve is ”wensdenken” en ”volksverlakkerij”

Plan Reeve is ”wensdenken” en ”volksverlakkerij”

Opinie 0 Comment

Herzien bestemmingsplan Reevedorp aangenomen maar kritiek is niet van de lucht

Het raadsvoorstel is aangenomen om tot een bestemmingsplan te komen voor de gebiedsontwikkeling Reeve. Twee partijen en één raadslid stemden tegen. Enkele partijen besloten geen nee te zeggen waarmee het de oppositiepartijen ontbrak aan één vuist. De coalitiepartijen hielden de gelederen wel goed gesloten. SP en GL zien de toekomst met grote zorgen tegemoet.

Kamper Kramp
Begin vorig jaar concludeerde D66 in een analyse dat de gemeenteraad niet bereid was tot reflectie en het leren van het verleden. Volgens voorzitter Gerben Wijnja “duikt de Kamper politiek weg en laat de burger achter zonder antwoorden, maar met de financiële brokken.” Verantwoordelijk wethouder Veldhoen had in eerdere debatten ook nauwelijks reflectie aan de dag gelegd en vertoonde ”arrogantie van de macht”. Uit vrees voor de financiële doemscenario’s die zijn geschetst als het Reevedorp niet doorgaat, stemde fractievoorzitter Pascal Jacob ”zeer chagrijnig” voor het plan. Vergelijkbaar gold dat voor de PvdA die de ”(financiële) risico’s voor de burger” als norm aanhield.
De SGP gaf aan het raadsvoorstel vanuit het standpunt van risicobenadering te beoordelen. Binnen de fractie was het raadsvoorstel als een ”vrij onderwerp” bestempeld en enkel SGP-raadslid Wim van der Linde stemde tegen. De SP concludeerde al twee jaar geleden dat ”het wensdenken een strop voor de Kampenaar wordt.”
Namens GBK stemde Nardus Koster voor het plan omdat het zijns inziens een hamerstuk had moeten zijn. Het GBK zou graag het bouwproces in fases zien en er had een MER-procedure gevolgd moeten zijn. Dit werd respectievelijk door wethouder Veldhoen en burgemeester Koelewijn afgewezen.
Het CDA is altijd een warm voorstander geweest van Reeve en haar dorp. De VVD benadrukt de Kamper woningnood en kan samen met de CU niet wachten tot de eerste schop de grond ingaat.

Volksverlakkerij
raadslid GroenLinks KampenIn een uitgebreid betoog op de Kamper website van GroenLinks, somt Niels Jeurink zes argumenten op waarom zijn fractie zich ernstig misleid voelt. Na de geïnvesteerde miljoenen in de voorbereiding rijst ”het beeld dat dat dit koste wat kost moet doorgaan.” Jeurink stelt het volgende en gaat daar op de GL-website dieper op in:
1) In de stukken wordt de behoefte aan woningen stelselmatig overschat door de PRIMOS-prognose te gebruiken.
2) We harken het woningtekort in Zwolle naar Kampen toe en zeggen dat er in Zwolle en Kampen nog ruimte zat is om te bouwen.
3) Of er behoefte is aan ver weg van de bebouwde kom “wonen aan het water” en “op een klimaatdijk” weet niemand. Hoe uniek is Reeve nou echt?
4) Er is nooit serieus gekeken of de woningen (dichter bij) in bestaand stedelijk gebied gebouwd konden worden.
5) De effecten van het nieuwe bevolkingsdeel worden kleiner voorgesteld dan ze zijn. Door een truc uit te halen wordt een milieueffectrapportage omzeild.
6) Het financiële deel deugt niet. Ja, de rekensommen kloppen. Het probleem zit in de uitgangspunten die daarvoor zijn gebruikt.
”De schade is te groot en onherstelbaar,” vat Jeurink zijn kritiek samen, ”zo ga je niet om met de wereld die je te leen hebt van generaties die na ons komen.”
Op dat laatste sluit ook werkgroep Zwartendijk zich aan. Als belangenvereniging is ze fel gekant tegen de Reevedorpplannen. Eerder wist de actiegroep de Raad van State te overtuigen van haar gelijk. Ook nu is werkgroep Zwartendijk benieuwd wat de Raad van State ervan vindt….

Zie ook:
Zienswijzen op bestemmingsplan Reeve leiden tot kleine wijzigingen
Verkooppraatje Reeve is volksverlakkerij (GroenLinks)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x