Informateur vervolgt proces coalitievorming als formateur

Informateur vervolgt proces coalitievorming als formateur

Gemeente, Nieuws, Politiek 0 Comment

Remmelt de Boer gevraagd formatie te leiden voor nieuwe coalitie CU-GBK-GL-CDA

Boter bij de vis. Afgelopen dinsdagavond bracht informateur Remmelt de Boer verslag uit van zijn coalitieverkenningen. De volgende avond is al door de beoogde coalitiepartijen afgesproken De Boer te vragen om als formateur het vervolgproces te begeleiden. Uit hetgeen naar buiten is gebracht van het overleg woensdagavond, blijkt de intentie om openbaarheid na te streven, in vervolg op de openbare zitting van dinsdagavond.

In zijn verslag kwam de informateur tot een eerste voorkeur voor een coalitie van ChristenUnie, Gemeente Belang Kampen, Groen Links en het Christen-Democratisch Appèl, beter bekend als CDA. Alle fracties volgden hem in het advies (zie onderaan). De komende weken wordt nader onderzocht hoe de vier partijen elkaar kunnen vinden, zowel inhoudelijk als in een goede samenwerking, gedurende de nieuwe raadsperiode van vier jaar. De wens van alle partijen, zoals tijdens de zitting van dinsdagavond naar voren gebracht, wordt gevolgd. Ook inhoudelijke onderwerpen van de vijf partijen, die niet bij de formatie betrokken zijn, worden meegewogen in een nieuw coalitieprogramma.

Verkenner Remmelt de Boer en gemeentesecretaris Jan Goedegebure na de openbare zitting over het verslag van de informateur.

Los van elkaar hadden De Boer en GBK zich een sterk voorstander van openbaarheid getoond. Dat blijkt ook uit het voornemen hieromtrent dat is genomen. Regelmatig zal terugkoppeling plaats vinden aan de partijen buiten het formatieproces en via de pers aan de inwoners van Kampen. Tevens zal er gezocht worden naar mogelijkheden om tussentijds publiekelijk over (de inhoud van) het coalitieproces te spreken. Dinsdag had De Boer de partijen nadrukkelijk gesuggereerd om voortvarend te werk te gaan. De snelle benoeming van de voormalige Kamper en Haagse CU-politicus mag een voorbode genoemd worden van een invulling van die wens. Nu is het afwachten of het formatieproces even vlot verloopt. Hieraan zou bijdragen wat dinsdagavond werd gerapporteerd, namelijk dat geen enkele partij breekpunten op tafel zou hebben gelegd. Menig aanwezige fronste hierover de wenkbrauwen. Formateur Remmelt de Boer gaat aan de slag.

Zie ook:
Alle fracties gaan mee met eerste optie informateur nieuwe coalitie
Geen onvolkomenheden bij stembusgang en informateur benoemd

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top