Opnieuw restant stadsmuur gevonden

Opnieuw restant stadsmuur gevonden

Geschiedenis, Nieuws 0 Comment

Met dank aan nieuwe riolering kruising Flevoweg en 3e Ebbingestraat

De Ebbingestraten blijven geheimen prijs geven. Vorig jaar werden bij de 1e Ebbingestraat restanten van de vroegere stadsmuur ontdekt. Afgelopen donderdag werd een restant gevonden naast de 3e Ebbingestraat. Op de kruising met de Flevoweg in de hoek van de Hanzewijk werd de vondst gedaan bij het aanleggen van nieuwe riolering. Het stadsmuurdeel ligt onder het maaiveld en ziet er na blootlegging zeer gedegen uit.

Kamper muurmeesters
Stadsarcheoloog Alexander Jager kwam donderdag meteen een kijkje nemen evenals de dagen erna. Vandaag kwam wethouder Holtland een kijkje nemen en hij was verbaasd over het degelijke metselwerk. Op de website van Stad Kampen wordt dit bevestigd. In een uitweiding over de Kamper verdedigingswerken in de bloeitijd van de ”handelsnederzetting” wordt gesproken over ”14e eeuwse muurmeesters”.
Het gaat om een strook schildmuur en de aanzet van een steunbeer uit de periode 1462-1505. Deze stadsmuur ten westen van Kampen werd gebouwd na de eerste stadsuitbreiding. De muur tussen het Engelenbergplantsoen en de Hagepoort moest de eerste stadsmuur vervangen die liep langs de toenmalige stadsgracht en huidige Burgel.
De stratenmaker, die donderdag stuitte op de muren en het puin daarnaast, had ook de stadsmuurrestanten bij de 1e Ebbingestraat ontdekt (zie onderaan). ”Bijzonder,” is zijn reactie.

Wethouder Holtland inspecteert het ontdekte restant van de stadsmuur.

Beneden maaiveld
De steunberen zijn 1m14 dik. Het bloot gelegde deel is 1m24 breed oftewel de dikte van de stadsmuur. In het begin van de 19e eeuw verliest de stadsmuur haar verdedigingsfunctie en wordt stap voor stap verlaagd. Ze behoudt nog een functie als waterkering. Bij het afbreken van de muur is nooit verder gesloopt dan nodig.
Rond 1830 verdween het nu opgegraven stadsmuurrestant onder de grond bij de aanleg van het stadspark. Rond 1957 wordt het niveau verder verlaagd voor de Flevoweg. Samen met de Kennedylaan sneden die toen het plantsoen middendoor. Oorspronkelijk bevonden de nu opgegraven muurdelen zich in het zicht omdat het maaiveld bijna een meter lager lag.
Dat stelt Holtland voor een dilemma. Hij zou graag deze herinneringen aan het verleden zichtbaar maken. Dat is lastig op dit niveau en bovendien op een kruising van wegen. Bureau RAAP is druk doende alles in kaart te brengen. Met water worden de muurresten gespoeld om de bouwsporen zichtbaar te maken. Of het gehele stadsmuurrestant voor publiek zichtbaar blijft, is de vraag.

Archeologen zijn druk doende alles in kaart te brengen.

Zie ook:
Restanten stadsmuur langs 1e Ebbingestraat ontdekt (okt. 2018)
1e Ebbingestraat geeft geheimen prijs (juni 2018)
De Stadsmuur (Stad Kampen)

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op

Back to Top