Voorbereidingen doorgaande vaarverbinding Reevediep op tijd gereed

Voorbereidingen doorgaande vaarverbinding Reevediep op tijd gereed

Natuur, Nieuws 0 Comment

Rietvogels afgeschermd maar andere procedures bij Raad van State lopen nog

Het is gelukt om voor het broedseizoen drie nieuwe rieteilandjes, een nieuwe rietkraag en een extra geul in het Drontermeer aan te leggen. Hiermee verwacht Ruimte voor de Rivier IJsseldelta (RvdR IJ) een eerder bezwaar van de Raad van State tegen de vaarverbinding uit de weg geruimd te hebben. Daarover loopt een procedure en er wordt een nieuwe gestart tegen het Reevedorp. Een procedure tegen de werkplanning is na overleg en toezegging ingetrokken nu met hard werken de afschermende maatregelen voor het broedseizoen klaar zijn.

Afschermend riet
De plannen om van het Reevediep een doorgaande vaarverbinding te maken tussen IJssel en Drontermeer, stuitten bij natuurliefhebbers op bezwaren. Het broed- en foerageergebied van met name de bedreigde grote karekiet en roerdomp zou verstoord worden. Met drie rieteilandjes verwacht RvdR IJ dat de vogels visueel afgeschermd worden van het vaarverkeer. BWO uit Oosterwolde heeft de werkzaamheden uitgevoerd als onderaannemer van aannemerscombinatie Isala Delta. Begin januari is BWO gestart met de werkzaamheden en “alles op alles is gezet om het werk zo snel mogelijk uit te voeren”, aldus de projectorganisatie RvdR IJ waarin veel overheidsorganen samen werken. De drie nieuwe rieteilandjes overlappen elkaar, de onderwatertaluds lopen in elkaar over en het riet is ook op een deel van deze taluds geplant. Daardoor lijkt het alsof de eilandjes aan elkaar vastzitten.

Winning van rietplaggen in verlande oostzijde eiland Reeve.

Riettransplantatie
De nieuwe rieteilandjes en de rietkraag zijn aangelegd met rietplaggen die gewonnen zijn bij eiland Reve. Door het ontplaggen van delen van de verlande oever van eiland Reeve, heeft het water op een aantal plekken weer vrij spel gekregen. Dit creëert nieuwe mogelijkheden voor de groei van vitaal waterriet, wat de kwaliteit van het leefgebied voor beschermde rietvogels als roerdomp en grote karekiet ten goede komt. BWO heeft voor het steken van plaggen een speciale machine ontwikkeld. In totaal zijn ruim 1900 plaggen getransplanteerd. Door een raster van linten en gaas wordt het nieuwe riet tijdelijk beschermd tegen ganzenvraat.

Raad van State
De aanleg van de rieteilandjes dreigde niet voor 1 maart klaar te zijn, wanneer het broedseizoen begint. Volgens RvdR arriveren de roerdomp en de grote karekiet pas in april in ons land maar Werkgroep Zwartendijk had toch een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State. Deze leek te kunnen vervallen met de tijdige gereedkoming maar daar ging de Werkgroep (en haar advocate) niet in mee. Pas na de toezegging dat er ook niet op een later tijdstip nog gewerkt zou worden in het gebied, is de procedure afgeblazen. Over de rechtmatigheid van de vaarverbinding überhaupt, loopt nog een zaak bij het hoogste rechtsorgaan in Nederland. Volgende week start de Werkgroep een derde procedure, tegen het Reevedorp ditmaal. Daarvan betwist zij nog steeds de noodzaak.

Aanbrengen raster van palen, lint en gaas om vraat door ganzen te voorkomen.

Voor- en tegenstanders
Behalve Werkgroep Zwartendijk, gesteund door honderden ’vrienden’, is ook Natuurvereniging IJsseldelta gekant tegen een eventuele doorgaande vaarverbinding. Waar de Werkgroep in 2015 aantoonde dat de 1300 woningen van Reevedorp niet nodig zijn, daar bewees de Natuurvereniging dat de doorvaart het Natura2000-gebied langs het Drontermeer te veel aantast. Wethouder Veldhoen is blij met de huidige voortgang en het tijdig tot stand komen van de eilandjes waarmee ”de werkzaamheden niet gefrustreerd worden”. Hij noemt het een ”geweldige prestatie van de aannemer”. De Vereniging Behoud Vrije Natuur is ook verheugd over de rieteilandjes en betreurt de houding van de tegenstanders. Zij ziet graag een toegankelijke natuur (buiten het broedseizoen) en zicht op bootjes in de vaargeul spreekt fietsers meer aan. Wel is de VBVN teleurgesteld over de ligging van de fietspaden – beneden aan de verkeerde kant van de klimaatdijk of, verderop, juist bovenop de dijk.

Reevedelen in aanleg
Behalve de rieteilandjes is er tevens een rietmoeras aangelegd, dat ”aanzienlijk veel groter en van betere kwaliteit is dan het gebied dat verstoord en aangetast wordt”, aldus RvdR IJ. Vorig jaar is dit rietmoeras “ecologisch functioneel” verklaard voor roerdomp en grote karekiet en werd er de aandacht op gevestigd in de Oudestraat (zie onderaan). Voor de argeloze lezer mag het lijken alsof er morgen gevaren kan worden door het Reevediep maar niets is minder waar. Eerst moeten de Reevedam en de Reevesluis klaar zijn (zie onderaan) en een werkdam blokkeert nog de doorgang. De wateren van Reevediep (IJssel) en Drontermeer (IJsselmeer) moeten gescheiden blijven. Op z’n vroegst zal de vaarverbinding op 1 april 2019 in gebruik genomen worden. Daarvoor moet er echter nog het nodige water door het Reevediep stromen.

De werkzaamheden voor de aanleg van nieuwe rieteilandjes vanuit de lucht gezien.

Zie ook:
Eerste paal Reevesluis geslagen door minister IenW (video – feb. 2018)
Vaarverbinding Reevediep sprookje volgens Werkgroep Zwartendijk (jan. 2018)
College volgt afwijzing bezwaren herzien bestemmingsplan Reevediep (aug. 2017)
Aandacht voor rietmoeras in Oudestraat (maart 2017)

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline terugkoppelingen
Bekijk alle reacties

Back to Top

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x